مکانتهران
تخصصاقتصاد+ریاضی+مدل های کیفی+سنجی

بیوگرافی

رشته تحصیلی: معارف اسلامی و اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام آشنایی در سطح حرفه ای با نرم افزارهای تخصصی "طراحی گرافیک" ، "ویرایش صوت و ساخت پادکست" ، "تدوین فیلم"، "ارائه دیجیتال" و... آشنایی در سطح حرفه ای با نرم افزارهای علمی "ایویوز"، "میپل"، "سیتاوی"، "اس پی اس اس" و... حوزه علاقه : اقتصادسنجی، اقتصاد ریاضی، تحلیل داده، اقتصاد نیروی کار، اقتصاد بخش عمومی، فقه الاقتصاد