بیوگرافی

دکتر بهمن حاجی‌پور دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. حوزه تخصصی وی تدریس، پژوهش و مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک است. ایشان علاوه بر راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه های مقطع دکتری و ارشد در دانشگاه‌های تهران، امام صادق علیه‌السلام و شهید چمران اهواز به تدریس پرداخته‌اند.