بدایه‌الحکمه (دوره جامع): استاد امینی‌نژاد

20,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

دوره جامع بدایه الحکمه، در واقع تلفیق و جمع سه دوره قبل بوده و مجموعاً شامل ۱۸۸ جلسه است. تلفیق جلسات به صورت زیر است:

جلسات ۱-۸ متعلق به دوره دوم جلسات اول تا هشتم

جلسات ۹-۱۴ متعلق به دوره سوم جلسات اول تا ششم.

جلسات ۱۵-۷۸ متعلق به دوره دوم جلسات سیزدهم تا هفتاد و ششم.

جلسات ۷۹-۹۴ متعلق به دوره اول جلسات شصت و یکم تا هفتاد و ششم.

جلسات ۹۵-۱۱۳ متعلق به دوره سوم جلسات شصت و ششم تا هشتاد و چهارم.

جلسات ۱۱۴-۱۸۸ متعلق به دوره دوم جلسات یکصد و دهم تا یکصد و هشتاد و چهارم.

توضیح بیشتر:
در دوره دوم تدریس بدایه، استاد یک مرحله را تدریس نفرمودند و آن را به دوره اول ارجاع دادند تا متقاضیان گرامی آن را استماع کنند.
در دوره سوم تدریس بدایه، استاد سه مرحله را به دوره های اول و دوم ارجاع دادند.
در دوره جامع، تلفیقی از این سه دوره انجام شده است؛ بنابراین، برخی از مراحل از دوره اول،  برخی  از دوره دوم و برخی از مراحل را از دوره سوم انتخاب شده است. طراحی دوره جامع بدایه به پیشنهاد استاد محترم و با راهنمایی ایشان انجام شده است.

در واقع کسانی که می خواهند بدایه را به طور کامل نزد استاد امینی‌نژاد فراگیرند بهتر است که این دوره را انتخاب کنند. اگر فرصت کافی برای مطالعه داشته یا استاد و مدرس این دوره در سایر حوزه‌های علمیه هستید دوره اول، دوم و سوم تدریس هم پیشنهاد می‌شود.

بدایه‌الحکمه دوره جامع
جلسات ۱ تا ۵۰
فایل‌ فشرده خصوصی

بصورت فایل فشرده و بالاترین کیفیت در دسترس دانلود فایل‌های صوتی بدایهالحکمه (‌از صوت ۱ تا ۵۰)‌حجم ۹۵۷ مگابایت.

جلسات ۵۱ تا ۱۰۰
فایل‌ فشرده خصوصی

بصورت فایل فشرده و بالاترین کیفیت در دسترس دانلود فایل‌های صوتی بدایهالحکمه دوره جامع استاد امینی‌نژاد ( از صوت ۵۱ تا ۱۰۰) حجم ۷۱۷ مگابایت

جلسات ۱۰۱ تا ۱۵۰
فایل‌ فشرده خصوصی

بصورت فایل فشرده و بالاترین کیفیت در دسترس دانلود فایل‌های صوتی بدایهالحکمه دوره جامع استاد امینی‌نژاد ( از صوت ۱۰۱ تا ۱۵۰) حجم ۸۲۳ مگابایت

جلسات ۱۵۱ تا ۱۸۸
فایل‌ فشرده خصوصی

جلسات ۱۵۱ تا ۱۸۸ بصورت فایل فشرده و بالاترین کیفیت در دسترس دانلود فایل‌های صوتی بدایهالحکمه دوره جامع استاد امینی‌نژاد ( از صوت ۱۵۱ تا ۱۸۸)۳۹۶ مگابایت

دانلود و مشاهده فایل های صوتی به صورت تکی
خصوصی

در این قسمت همه فایل های صوتی با کیفیت به صورت mp3 قابل مشاهده است.