بدایه‌الحکمه (دوره اول تدریس): استاد امینی‌نژاد

20,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی عظم‌شأنه

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۷۶ جلسه در سال های تحصیلی ۸۸-۸۷ و ۸۹-۸۸ تدریس فرموده‌اند

مشاهده و دانلود جلسات ۱ تا ۵ در زیر (‌برای دانلود یکجای سایر فایل‌های صوتی، لطفاً عضو شده و خریداری فرمایید).

فایل صوتی جلسه اول بدایه‌الحکمه
فایل صوتی جلسه دوم بدایهالحکمه
فایل صوتی جلسه سوم بدایه‌الحکمه
فایل صوتی جلسه چهارم بدایهالحکمه
فایل صوتی جلسه پنجم بدایه‌الحکمه
مشاهده و دانلود فایل‌های بدایه‌الحکمه دوره اول تدریس
جلسات بدایه دور اول: ۱ تا ۱۶
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۷ تا ۳۲
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۳۳ تا ۴۸
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۴۹ تا ۶۲
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۶۳ تا ۷۶
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۷۷ تا ۹۰
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۹۱ تا ۱۰۵
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۰۶ تا ۱۲۱
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۲۲ تا ۱۳۷
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۳۸ تا ۱۵۳
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۵۴ تا ۱۶۸
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات بدایه دور اول: ۱۶۹ تا ۱۷۶
فایل‌ فشرده خصوصی
پخش و دانلود فایل‌های صوتی به صورت جداگانه
پخش و دانلود فایل‌های صوتی به صورت جداگانه
خصوصی

اطلاعات بیشتر

بیشتر
راهنمای فارسی

دارد

مگامنو

دارد

نسخه

4.4.1

بسته نصبی

دارد

پشتیبانی

6 ماه

تاریخ انتشار

1395/09/12