نمایش دادن همه 28 نتیجه

 • آزمون اسما: قواعد عربی: استاد کاویانی

  42,500 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • اندیشه اسلامی: سرشت و سرنوشت، مقام زن، انسان بر آستان دین

  32,500 تومان 29,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • تفسیر قرآن: سوره عبس تا پایان قرآن

  30,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • شرح اصول استنباط علامه حیدری

  157,000 تومان 60,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • اصول فقه مظفر

  58,000 تومان 52,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • اندیشه اسلامی: دین و دوران

  10,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • آزمون اسما: فقه شرح لمعه: حجت الاسلام دکتر قانع

  132,000 تومان 60,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • آزمون اسما: فقه سیاسی و مدیریت دولتی: دکتر آهنگری

  57,000 تومان 51,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • گرامر تافل لانگمن: برای داوطلبان آزمون دکتری و MSRT

  125,000 تومان
  افزودن به سبد خرید
 • دوره جامع صوتی: جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری

  120,000 تومان
  این دوره شامل فایل‌های صوتی و پاورپوینت مربوط به ۱۲ جلسه با موضوعات: «مروری بر پیشینه‌ی نظریه‌ها»، «جریان روشنگری و تاریخ»، «علم‌شدگی و دامنه‌ی تاریخ»، «علم‌شدگی و منابع تاریخ»، «قوانین تاریخ: الگوی عمر جمعی»، «قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی۱»، «قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی۲»، «رویکرد تکاملی و انکشافی با تاریخ»، «بازسازی ذهن تاریخی»، «الگوی تمدنی در نگاه به تاریخ»، «چرخش از چهره‌ها به ملت‌ها» و «دامنه‌های دانشی و گشایش در اندیشه‌ی تاریخی» می‌باشد.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه دوازدهم: دامنه‌های دانشی و گشایش در اندیشه تاریخی

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «دامنه های دانشی و گشایش در اندیشه تاریخی» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره به مباحثی از جمله: «باستان‌شناسی»، «رشته‌های یاور و میراث ملموس»، «رشته‌های یاور و میراث ناملموس»، «هومبولت، زبان و تاریخ»، «انسان‌شناسی» که از جمله رشته‌های یاور و میراث ناملموس می‌باشد و «رشته‌های دیگر یاور» پرداخته شده است.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه یازدهم: چرخش از چهره‌ها به ملت‌ها

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «چرخش از چهره ها به ملت ها» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این جلسه به موضوعات: «نظریه‌ی روح ملت»، «هومبولت، زبان و تاریخ»، «روح ملت و روح زبانی»، «ملیت و تاریخ در بلغارستان»، «اندیشه‌ی تاریخی کارلایل در بریتانیا»، «اندیشه‌ی تاریخی میشله در فرانسه»، «اندیشه‌ی تاریخی بورکهارت در سوئیس»، «اندیشه‌ی تاریخی تن در فرانسه»، «تاریخ‌گرایی و تاریخ‌گرایی قرن نوزدهم» و مبحث «پست مدرنیسم در فرانسه» می‌پردازیم.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه دهم: الگوی تمدنی در نگاه به تاریخ

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «الگوی تمدنی در نگاه به تاریخ» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره، پیرامون موضوعاتی چون «توین‌بی و مهم‌ترین اثر او»، «استنطاق متون تاریخی»، «تاریخ تمدن‌ها»، «تاریخ جهانی»، «چالش عادت و مقتضیات زمانه»، «تاریخ تمدن، کشتار و جنگ»، «الگوی زیست تمدنی»، «الگوی تماس تمدن‌ها»، «نگاه تاریخی بیناتمدنی»، «تاریخ: گذشته و آینده»، «ویل دورانت و مهم‌ترین اثر او»، «نگاه به تاریخ»، «ابعاد زندگی تمدنی»، «ادوار تمدن» و «فراز و فرود تمدن» بحث می‌شود.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه نهم: بازسازی ذهن تاریخی

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «بازسازی ذهن تاریخی» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. از موضوعاتی که در این دوره به آن‌ها می‌پردازیم می‌توان به: «توصیف کالینگوود و بیان مهم‌ترین آثار او»، «تاریخ به مثابه علم»، «نقد بردلی»، «تاریخ و علوم طبیعی»، «واقعیت در تاریخ»، «مسئله‌ی بازسازی»، «مسئله‌ی فعال‌سازی»، «ذهن تاریخی»، «مسئله‌ی باورپذیری»، «مسئله‌ی دیالکتیک» و «ذهن تاریخی» اشاره کرد.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه هشتم: رویکرد تکاملی و انکشافی به تاریخ

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «رویکرد تکاملی و انکشافی به تاریخ» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره، مباحثی از قبیل «بیان مفهوم تاریخ، تغییر و گسست»، «توصیف نظریه‌ی تکامل داروین»، «فردریش انگلس»، «تاریخ و پیشرفت اجتماعی»، «نظریه‌ی پیشرفت اجتماعی»، «پیشرفت اجتماعی و تکامل»، «نظریه‌ی انکشاف»، «تحلیل انکشافی از تاریخ»، «ارتباط نظریه‌ی انکشاف و دیالکتیک مارکس» و «نظریه‌ی انکشاف و تکامل» مورد بحث قرار گرفته است.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه هفتم: قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی: ادامه

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی: ادامه» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در واقع این جلسه با عنوان جلسه‌ی هفتم، ادامه‌ی مباحث جلسه‌ی ششم دوره می‌باشد. در این دوره به موضوعاتی از قبیل: «ارتباط هگل و زمان»، «هگل از منظر مارکس» و «توصیف مارکس و انگلس» پرداخته می‌شود. در انتهای این دوره، مبحث دیالکتیک تاریخی به پایان می‌رسد.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه ششم: قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «قوانین تاریخ: دیالکتیک تاریخی» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره به موضوعاتی از جمله« «خاستگاه دیالکتیک»، «دیالکتیک تاریخی» و «هگل و تأثیر شگرف دیالکتیک تاریخی او» پرداخته شده است. ادامه‌ی مبحث دیالکتیک تاریخی در جلسه‌ی هفتم مورد بحث قرار گرفته است.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه پنجم: قوانین تاریخ: الگوی عمر جمعی

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «قوانین تاریخ: الگوی عمر جمعی» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در خلال این دوره، به مباحثی از جمله: «بیان تعریف الگوی عمر جمعی»، «توصیف افکار ریکو»، «توصیف جیبون و رویکرد آن در تناسب با تاریخ»، «امکان الگوگیری از جیبون به خصوص در زمینه‌ی فروپاشی شوروی»، «توصیف هردر و اشپنگلر» می‌پردازیم.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه چهارم: علم شدگی و منابع تاریخ

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «علم شدگی و منابع تاریخ» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره به موضوعاتی از جمله:‌ «پایبندی به واقعیت/فکت»، «دسته بندی منابع آن به: گردآوری، ارزیابی و بهره‌گیری»، «چگونگی روند دسترسی به منابع و ارزیابی آن‌ها»، «ارتباط اصلاح دینی با تاریخ و ارزیابی منابع»، «چگونگی روند نقد منابع»، «روند دست‌یابی به آرشیو»، «توصیف فاصله‌ی میان ارزیابی و بهره‌برداری»، «ارزیابی و تحلیل داده‌ها و نقش رانکه در ارزیابی داده‌ها» و همچنین «عبور از کشف تاریخ به فهم آن» پرداخته می‌شود.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه سوم: علم‌ شدگی و دامنه تاریخ

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی موضوع «علم شدگی و دامنه تاریخ» می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در ادامه‌ی مباحث جلسه‌ی دوم، ایشان در این جلسه به بخش دیگری از موضوع همه‌جانبه‌گرایی اشاره می‌کنند. سپس به علم‌گرایی که در آن نام ولتر می‌درخشد، ورود می‌کنند. در ادامه به مباحثی از جمله «مقابله با ایدئولوژی‌های تاریخی»، «گسترش و تنظیم دامنه نزد ولتر»، «علم‌گرایی هیوم»، «نسبت‌های طبیعی میان امور جهان»، «نسبت‌های چهارگانه و تاریخ»، «پرسشی باز نزد هیوم» و ارتباطات میان «هیوم و تاریخ‌نگاری» و همچنین «هیوم و ایدئولوژی‌های تاریخی» می‌پردازند.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه دوم: جریان روشنگری و تاریخ

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی جریان روشنگری و تاریخ می پردازد . این دوره ذیل دوره .... تعریف می‌شود. در این دوره موضوعاتی همچون روشنگری و ... ارائه می شود.
  افزودن به سبد خرید
 • جلسه اول: مروری بر پیشینه نظریه ها

  15,000 تومان
  در این دوره آموزشی، آقای دکتر احمد پاکتچی به معرفی و مروری بر پیشینه‌ی نظریه‌های تاریخی می‌پردازد. این دوره، ذیل دوره «جریان‌ها و مکاتب معاصر در اندیشه‌ی تاریخی و تاریخ‌نگاری» تعریف می‌شود. در این دوره موضوعاتی همچون تاریخ‌اندیشی، چیستی تاریخ، نگاه مصریان باستان به ثبت تاریخ، نگاه ادیان ابراهیمی به ثبت تاریخ، نگاه تثبیت‌گرا و تغییرگرا به ثبت تاریخ، نگاه یونانیان باستان به تکوین جهان و تاریخ، استفاده از مواد تاریخی، تاریخ در قرون وسطا، تاریخ در جهان اسلام و در نهایت برآیندی از جریان‌ها ارائه می‌شود.
  افزودن به سبد خرید