پایان‌نامه: نقش و کاربردهای اصل «مؤلفه قلوبهم» در رفتارهای حمایتگرانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

نقش و کاربردهای اصل «مؤلفه قلوبهم» در رفتارهای حمایتگرانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا احمدی طباطبایی

استاد مشاور: دکتر اصغر افتخاری

دانشجو: میثم آقادادی

آذرماه۱۳۹۲

چکیده:

موضوع رساله حاضر نقش و کاربردهای اصل «مؤلفه قلوبهم» در رفتارهای حمایتگرانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در موارد مصرف زکات در حقوق اسلامی که از مصادیق انفاق در راه خدا و رضای خداوند است، از گروه یا گروه­هایی با عنوان «مؤلفه قلوبهم» در منابع اسلامی سخن گفته شده است. این واژه و به­کارگیری آن در مسئله تقسیم زکوات و صدقات که مستظهر به روایات اسلامی است یکی از سیاست­های داخلی و خارجی قابل توجه در نظام اسلامی و روابط بین امت اسلامی و ملل غیر مسلمان محسوب می­شود. سیری در منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت به ویژه سیرۀ پیامبر اسلام (ص)، به عنوان آخرین سفیر الهی، جایگاه این آموزه را در تبلیغات اسلامی و جذب گروه­های مختلف به اسلام به عنوان نمودهای سیاست خارجی به خوبی نمایان می­سازد. در حقوق بین الملل اسلامی یکی از فرازهای مهم در تنظیم روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان بر اساس اصل صلح و امنیت، چگونگی تعامل با غیر مسلمانان و اصول و ضوابط حاکم بر روابط فیمابین با استناد به منابع اسلامی و سیرۀ عملی پیشوایان دینی به ویژه پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) است.

در این رساله تلاش می­شود به چند سؤال مربوط به این آموزۀ مهم در سیاست­های اقتصادی و تبلیغی اسلامی پرداخته شود: ۱٫جایگاه زکات در سیاست­های اقتصادی و تبلیغی اسلامی چگونه تبیین شده است؟ ۲٫آیا آموزۀ «مولفه قلوبهم» صرفاً به حوزۀ اقتصاد و تنظیم روابط اقتصادی محدود می­شود؟ همچنین مصادیق اصلی مولفه قلوبهم در منابع اسلامی و فقهی چگونه تشریح شده است؟ ۳٫از این آموزه در سیاست خارجی در چارچوب «رفتارهای حمایتگرانه» که مورد تأیید کنوانسیون­های مختلف و مهم بین المللی است، چگونه می­توان در تعمیم ارزش­های اخلاقی و انسانی اسلامی بهره جست؟

کاربرد قاعده تألیف قلوب در سیاست خارجی نسبت به دولتها با اهدافی نظیر استحکام بنیۀ دفاعی و امنیتی کشور، حمایت سیاسی و نظامی از کشور اسلامی در موقع جنگ، جلوگیری از ظلم و اجحاف دولتها نسبت به اقلیتهای مسلمان ساکن در کشور دیگر و اهداف دیگر از طریق کمک­های بشردوستانه، حمایتهای سیاسی، نظامی و تسلیحاتی و به رسمیت شناختن دولتها و غیره دنبال می­شود.

کلید واژه ها: مؤلفه قلوبهم، حقوق بین الملل اسلامی، زکات، رفتارهای حمایتگرانه، تألیف قلوب

العنوان:  دور و استخدامات مبدأ «المؤلفه قلوبهم» فی مواقف السیاسه الخارجیه الحمائیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه

الأستاذ المشرف: الدکتور سید محمد رضا احمدی طباطبائی

الأستاذ المساعد: الدکتور اصغر افتخاری

الباحث: میثم آقادادی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و علوم السیاسه

الخلاصه:

تدرس هذه الرساله دور و استخدامات مبدأ «المؤلفه قلوبهم» فی مواقف السیاسه الخارجیه الحمائیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. سمّیت بعض الشرائح بـ «المؤلفه قلوبهم» و ذلک فی ظل الحدیث عن انفاق الزکوات کأحد مصادیق بذل المال فی سبیل الله فیما ورد فی مصادر القانون / الشریعه الإسلامیه. یعتبر تنفیذ هذا المبدأ الإسلامی إحدی السیاسات الداخلیه و الخارجیه الملفته للنظر فی مجال إنفاق الزکوات و الصدقات فی نظام الحکم الإسلامی و علاقات الأمه الإسلامیه و الشعوب غیر المسلمه.

تُظهر مراجعه المصادر الإسلامیه من القرآن الکریم و السیره النبویه (صلی الله علیه و آله و سلم) کخاتم الأنبیاء، مدی أهمیه هذه الأمر فی ما یختص بالدعوه الإسلامیه لاستقطاب شتّی الشرائح و القومیّات إلی الإسلام کرمز للسیاسه الخارجیه. یقوم أحد الفصول الهامه فی القانون الدولی الإسلامی فی مجال تنظیم العلاقات الدولیه بین المسلمین و غیرهم، علی أساس مبدأ الأمن و السّلام هو عباره عن دراسه التعامل معهم و المبادئ الإسلامیه السائده علی علاقاتهم اعتماداً علی المصادر الإسلامیه و سیره الأئمه الهداه و علی رأسهم النبی الأعظم (صلی الله علیه و آله و سلم). نتطرق خلال هذه الرساله إلی أسئله تتعلق بهذا الأمر المهم فی السیاسه الإقتصادیه و الدعویه الإسلامیه کالتالی:

  • کیف تمّ تبیین الزکاه فی السیاسه الإقتصادیه و الدعوه الإسلامیه؟
  • هل تقتصر قضیه ” المؤلفه قلوبهم” إلی الإقتصاد و ترتیب العلاقات الإقتصادیه؟ إلی جانب ذلک کیف تمّ تفسیر و شرح المصادیق الرئیسیه لمبدأ المولفه قلوبهم فی المصادر الإسلامیه و الفقه؟
  • کیف یمکن استثمار هذا المبدأ فی السیاسه الخارجیه و فی دائره ” التصرفات الحمائیه” التی أیّدتها البروتوکولات الدولیه المختلفه و الهامّه لترویج القیم الأخلاقیه و الإنسانیه؟

یتم تطبیق مبدأ تألیف القلوب فی السیاسه الخارجیه و اتجاه الدول بهدف تشدید البنیه الدفاعیه و الأمنیه، مساعده الدوله الإسلامیه السیاسیه و العسکریه خلال الحرب، مواجهه عدوان و ظلم الدول ضد الشتات و الجالیات المسلمه الساکنه فی سائر الدول و ذلک من خلال المساعدات الإنسانیه، الدعم السیاسی و العسکری و تقدیم العتاد و الإعتراف بالدول و … الخ.

الکلمات الدلالیه: المؤلفه قلوبهم، الحقوق الاسلامیه الدولیه، زکاه، التصرفات الحمائیه، تألیف القلوب.

Abstract:

The subject of this essay is the role and implication of the principle of “proximity of hearts” in supportive behavior of Islamic republic of Iran’s foreign relationships. In items of consuming zakat in Islamic law that is one of the examples of charity for the sake of God; some groups called “moalefat al qolub” (proximity of hearts) are mentioned in Islamic sources. This term and its utilization in the case of splitting zakat and sadaqat (charity) that is supported by Islamic tradition is one of the important domestic and foreign policies of Islamic government and relationships of Islamic society and none-Muslim nations. A survey in Islamic resources including the Quran and tradition especially the tradition of prophet of Islam as the last messenger of God clarifies the importance of this issue in Islamic propaganda and attracting different groups toward Islam as the external manifestation of foreign policy. In Islamic international law, one of the most important parts in regulating relations between Muslims and non-Muslims based on the principle of peace and unity is how to interact with non-Muslims and principles and rules governing the reciprocal relationships according to Islamic sources and practical methods of the leaders of the religion especially the prophet of Islam (pbuh).

In this thesis we try to consider some questions related to this important teaching in economic and propaganda policies:

۱) How is the importance of zakat in economic and propaganda Islamic policies explained?

۲) Whether the teaching of “moalefat al qolub” (proximity of hearts) is only related to economic and regulating economic relations or not. And of course how are the main examples of “moalefat al qolub” (proximity of hearts) in Islamic jurisprudence and Islamic resources explained?

۳) How can we use this teaching in foreign relationships based on the framework of supportive behavior  that is approved by different international conventions for generalizing moral and humanitarian values?

The application of the principle of   “moalefat al qolub” (proximity of hearts) in foreign relationships with governments is followed and implemented for achieving goals like strengthening the defense and security power; political and military support of Muslim countries during wars; preventing oppression and abuses of governments against Muslim minorities in other countries and some other goals by philanthropist aids and political, military support and the recognition of states.

Keywords: “moalefat al qolub” (proximity of hearts) ; Islamic international law; zakat (charity); supportive behavior; proximity of hearts

Imam Sadiq University

Islamic Studies and poluticFaculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

The Role and Application of “moalefato qolobehem” in protectionist behaviors of Iranian forign policy

Supervisor: Dr. sayed Mohamadreza Tabatabaee

Advisors:  Dr. Asghar Eftekhari

dyaghadaA Meisam

October 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر