پایان‌نامه: آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
استاد راهنما:
آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی
استاد مشاور:
آقای دکتر احمد شعبانی
دانشجو:
مسعود حمزه
شهریور ۱۳۹۳
چکیده:
از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان،”توسعه روستایی“ متولد و مطرح گردید. قدم اول برای ایجاد توسعه، شناسایی و تحلیل وضع موجود و برنامه‌ریزی می‌باشد، که در این تحقیق به آن پرداخته‌شده است. برنامه‌ریزی توسعه ابعاد مختلفی دارد که ما به علت محدودیت تنها به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور پرداخته‌ایم.
در این تحقیق پس از مطالعه دقیق و دسته‌بندی متن برنامه‌های توسعه در قالب معیارهای به‌دست‌آمده از نظریه عدالت اقتصادی جغرافیایی، به تحلیل و آسیب‌شناسی بندهای مرتبط با توسعه روستایی پرداخته‌شده است و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها ارائه‌شده است.
کلمات کلیدی:
برنامه‌ریزی توسعه روستایی، اقتصاد منطقه‌ای، توسعه روستایی، اقتصاد مقاومتی، عدالت اقتصادی جغرافیایی

الخلاصه:
إن ما نجم عن النمو المتزاید یوماً بعد یوم فی مجالی الصناعه و التقنیه فی العالم خلال القرون القلیله الماضیه هو تفاقم الأوضاع المعیشیه فی القری و تضاعف تخلفها فی شتی المجالات. لذلک و بهدف مکافحه شده الفقر فی المناطق القرویه و ارتقاء المستوی المعیشی فیها إلی جانب خلق فرص للعمل و ارتفاع معدل العائدیه فی المناطق المذکوره، تم طرح مشروع ” تنمیه القری”. و بما أن الخطوه الأولی فی تحقیق مشروع کهذا تتمثل فی دراسه و تحلیل الوضع السائد فی القری، فقد حدا بنا هذا الأمر علی سرد هذا الموضوع من خلال تحقیقنا الحاضر. وهناک جوانب مختلفه لتخطیط التنمیه إلّا أننا اقتصرنا فی هذه الدراسه على خطط التنمیه الخمسیه.
و من خلال بحثنا الحاضر، و بعد دراسه متأنیه و تصنیف نص برامج التنمیه من حیث المعاییر المستمده من نظریه العداله اقتصادیه الجغرافیه، قمنا بتحلیل و باثولوجیا الفقراه المتعلقه بالتنمیه الریفیه و فی النهایه، قدمنا اقتراحات لحلها.
الکلمات الأساسیه: تخطیط التنمیه الریفیه، الاقتصاد الإقلیمی، التنمیه الریفیه، القوه الاقتصادیه، العداله الاقتصادیه الجغرافیه
Abstract:
The accelerating growth of industry and technology in the world in recent centuries, has brought the underdevelopment of rural regions more to the view. For this reason, in order to overcome the server poverty of rural regions and to promote the level and quality of life as well as to prepare occupation and increase productivity “Rural development” has been emerged. The first step for development which is the identification and the analysis of existing condition is dealt with in this study.
In this study after careful research and text categorization of development programs based on criteria derived from the theory of economic geographical, justice analysis dams related to rural development hare been discussed and finally, some suggestions for solving them are offered.
Key words: Rural Development Planning, Regional Economy, Rural Development, Resistive Economy, Geographic Economic Justice

Imam Sadigh University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A thesis Presented for the
Degree of Master of Art in Economics
Areas: Urban and Regional Economics
The pathology of approaches and policies of rural development in the 5-year program of country’s development: guidelines Within the framework of resistance economy
Supervisor:
Dr.Hojatollah Abdolmaleki
Advisor:
Dr.Ahmad Shabani
Student:
Masoud Hamzeh
september 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی”