پایان‌نامه: آسیب شناسی تحول از عقود مبادله ای به مشارکتی در روند اعطای تسهیلات بانکی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش : اقتصاد اسلامی
تحت عنوان
آسیب شناسی تحول از عقود مبادله ای به مشارکتی در روند اعطای تسهیلات بانکی
استادراهنما: حجت الاسلامدکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی
نامدانشجو : معین اکبرزاده
شهریور۱۳۹۳
چکیده فارسی:
در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه عقود مشارکتی و مبادله ای بررسی شود که آیا استفاده ازعقودمشارکتی بهجای مبادلهای در روند اعطای تسهیلات بانکی موجبفاصلهگرفتنازروححاکمبرقوانینومقرراتبانکی شده است یا نه؟
روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای،تحلیلاسنادی و نیز کار میدانی در یکی از شعب بانک کشاورزی (شعبه مرکزی ، مهرگستر ۱۱۱۱) می باشد. از آسیب‌هایی که در سیر تحول روند اعطای تسهیلات از عقود مبادله ای به عقود مشارکتی می‌توان اشاره نمود عبارتند از: دور زدن قانون از سوی بانک‌ها و تغییر ماهیت در عقود بانکی، صوری شدناجرای بانکداری بدون ربا، افزودن شروط خاص، ظهور عقد نامشخصمشارکت در سرمایه در گردش، از بین رفتن حقوق سپرده گذاران، افزایش هزینه‌ها و کاهش مصالح عمومی جامعه.
در بررسی میدانی ۱۰۰ مورد از قراردادهای عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، مشکلات دیده شده به شرح زیر می‌باشد: انحراف در موضوع قرارداد، سود از پیش تعیین شده در عقود مشارکتی، دریافت سود (شناسائی شده) گریز از پذیرش خسارات وارده بر سرمایه، دریافت جریمه‌ دیرکرد در عقد مشارکت، قضاوت یکطرفه بانک درباره میزان خسارت، صوری بودن برخی فاکتورها و معاملات. در جهت رفع این آسیب ها نیز راهکارهایی ارائه شده است که از جمله آن ها نظارت هر چه بیشتر بر نحوه اجرای عقود بانکی است.
کلمات کلیدی:
بانکداری اسلامی، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، تسهیلات بانکی، مشکلات
العنوان: معرفه أضرار تبدیل العقود التبادلیّه إلی الشراکیه فی عملیه إعطاء التسهیلات المصرفیه
الباحث: معین أکبرزاده
الأستاذ المشرف: حجه الإسلام و المسلمین الدکتور غلامرضا مصباحی مقدّم
الأستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
حاولنا فی هذا البحث بالقیاس بین العقود الشراکیه و التبادلیّه دراسه مسألهٍ، و هی أنَّه «هل یؤدّی استخدام العقود الشراکیه عوضاً عن العقود التبادلیّه فی عملیه إعطاء التسهیلات المصرفیه إلی الابتعاد عن الروح الحاکم علی القوانین و اللوائح المصرفیه أم لا؟».
الطرق المستخدمه فی هذه الأُطروحه هی الطریقه المکتبیه و التحلیل الوثائقی و العمل المیدانی فی أحد فروع البنک کشاورزی (الفرع المرکزی، مهرگستر ۱۱۱۱). من الأضرار الّتی یمکن أن یُشارَ إلیها فی تطوّر عملیه إعطاء التسهیلات المصرفیه من العقود التبادلیّه إلی العقود الشراکیه هی: لفّ و دوران القوانین من قبل البنوکو التغییر فی طبیعه العقود، و أن تصیرَ عملیهُ المصرفیه اللاربویه سطحیهً ظاهریهً، و أن تُزادَ الشروط الخاصه، و أن یظهر عقد المشارکه المجهول فی رأس المال العامل، و تضییع حقوق المُودعین، و ارتفاع التکلفه و انخفاض مصالح المجتمع العامّه.
فی الدراسه المیدانیه حول مأهِ عقدٍ من العقود الشراکیه (المضاربه و المشارکه المدنیه) اکتُشِفَت مشاکل، هی ما یلی: الانحراف عن موضوع العقد، و الربح المعین من قبل فی العقود الشراکیه، و أخذ الربح المعیّن من قبل، و عدم قبول الضرر الوارد علی رأس المال، و الغرامه للتأخیر فی عقد المشارکه، و حکم البنوﻙِ (دونَ المشتری) فی قدر الضرر، و أن تکون بعض الفواتیر و المعاملات سطحیه ظاهریه. و لإصلاح هذه المشاکل عُرِضَت طرقٌ منها:مراقبه کیفیه تنفیذ العقود المصرفیه أقوی و أکثر من ذی قبل.
الکلمات الأساسیه:
المصرفیه الإسلامیه، العقود الشراکیه، العقود التبادلیّه، التسهیلات المصرفیه، المشاکل
Abstract:
This study attempts to compare the collaborative and exchange contracts and investigate whether or not the use of collaborative contracts instead of exchange contracts in banking facilities granted is the cause of keeping out from the spirit of the banking laws and regulations.
Methods used in the research are the library, documentary analysis and field research in a branch of the agricultural bank (central branch, Mehrgostar1111)
By comparing Islamic contracts, their natues are identified clearly and the causes and damages of changes In banking facilities granted from exchange contracts to collaborative contracts are explained. Some of these problems are:
Circumventing of the law and the changing nature of banking contracts, formality of interest-free banking, including special provisions, appearance of the unknown contract “for participating in working capital”, the loss of depositors’ rights, increased costs and reduced the public benefits.
In a field study of 100 cases of collaborative agreements contracts (Mudaraba and civic participation), content problems are seen as follows: The deviation in the contract’s subject, predetermined interest in collaborative contracts, Receiving interest (identified), avoiding commitment in losses on investments, received backwardation, bank’s judgments about the extent of damage ,formalization of some of the invoices and contracts.
In order to fix this damage some solutions have been proposed, including stronger monitoring of the implementation of the banking contracts.
Key Words:
Islamic banking، exchange contracts، collaborative contracts، bank credit Facilities، problems

Imam Sadiq University
The InvestigatatingOf Substantial Differences Between Exchange Contracts And Collaborative Contracts And Rooting Of Changes
In Banking Facilities Granted
A Thesis
Presented for the Degree of Master of Art in Economics
Faculty of Islamic Studies and Economics
Supervisor:
Dr.Gh.Mesbahi Moghadam
Advisor:
Dr.A.shabani
Moien Akbarzadeh
September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: آسیب شناسی تحول از عقود مبادله ای به مشارکتی در روند اعطای تسهیلات بانکی”