توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش اقتصاد مالی
امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی
استاد راهنما: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد مشاور: دکتر محمد مهدی عسکری
دانشجو: مهدی رعایائی
شهریور ۱۳۹۲
چکیده:
سرمایه گذاری ریسک پذیر نوعی سرمایه گذاری در صنایعی است که به طرح یک ایده نو یا محصول جدید که دارای ریسک بالا و استعداد بالقوه برای تامین بازده بالاتر از میانگین سود است می¬پردازد. مشکل اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر متعارف این است که ساختار حقوقی و مدیریت آن طبق اصول شریعت نیست بلکه بر پایه روابط مبتنی بر بهره است و در واقع سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی برای ساماندهی و رفع نیاز سرمایه گذاران مسلمان که به دنبال تامین مالیِ مطابق با اصول شریعت هستند، ایجاد شده است. اما علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت¬های خاص و ویژه آن، سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. از اینرو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته¬اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تامین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده¬اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. این پژوهش پس از مقایسه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف و بیان نقاط اشتراک و افتراق آن دو، به تشریح ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن¬ها در شرکت¬های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است.
مطابق نتایج این پژوهش فرایند ارزش گذاری، میزان پرداخت سود، ویژگی شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر، روند عملیاتی، نحوه ارتباط با کارآفرین و … از جمله نقاط اشتراک سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف به شمار می¬رود. نتایج تحقیق همچنین بیانگر این مسئله است که تفاوت سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف مربوط به حوزه تخصیص سرمایه گذاری، بازدهی، هزیه¬های معاملاتی و نظارتی و ساختارهای مالی مورد استفاده در هر یک از آن¬ها می¬باشد. از جمله دیگر نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده است، می¬توان به این مسئله اشاره کرد که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت، از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می¬توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.
واژگان کلیدی:
سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، سرمایه گذاری ریسک پذیر متعارف، تامین مالی اسلامی، عقود اسلامی، نقاط اشتراک و افتراق

العنوان: دراسه الجدوی الفقهیه لخلق الاستثمار المغامری الإسلامی و تطویره
الباحث: مهدی رعایائی
الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی
الأستاذ المساعد: الدکتور محمّد مهدی عسکری
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
إنَّ الاستثمارَ المغامری استثمارٌ یرکز علی صناعات عالیه المخاطر و الّتی تدور حول فکر جدید أو ناتج جدید، و محتمل العائد علی الاستثمار فیها أکثر من المتوسط. المشکله الرئیسیه فی الاستثمار المغامری الغربی أنّها لا یکون هیکلها القانونی و الإداری مطابقا لأصول الشریعه بل بُنِیَ علی سعر الفائده. و الاستثمار المغامری الإسلامی خُلق من أجل حلحله حاجه المستثمرین المسلمین و ضبطها، و هم الّذین یبحثون عن استثمار مطابق لأصول الشریعه. علی الرّغم من قبول الکثیر من الخبراء لِأداء هذا النموذج و امتیازاته الخاصه، لا یهتمّ خبراء التمویل الإسلامی بالاستثمار المغامری الإسلامی کما ینبغی. و لذلک، فإنّ الدّراسات المنجزه فی هذا المجال تعرّف هیکلا علی أساس المضاربه و المشارکه للتمویل فی عملیه الاستثمار المغامری الإسلامی فقط، فی حین أنّه یمکن استعمال هیاکل أخری فی هذه العملیه.
إنّ هذه الأطروحه تهتمّ بوصف الهیاکل و الأنماط المطابقه للشریعه و المفیده فی صناعه الاستثمار المغامری و أسلوب عملها فی شرکات الاستثمار المغامری الإسلامی بعد قیاس الاستثمار المغامری الإسلامی و الغربی و التعبیر عن الوجوه المشترکه و الممیزه بینهما.
إنّ الأطروحه تؤکّد علی أنَّ عملیه التثمین و کمّیه دفع الربح و میزه شرکه الاستثمار المغامری و عملیه التشغیل و أسلوب العلاقه بالمقاول و… تعتبر من الوجوه المشترکه بین الاستثمار المغامری الغربی و الإسلامی، کما أنّها تؤکّد أیضاً علی أنَّ الاستثمار المغامری الإسلامی یختلف عن الاستثمار المغامری الغربی من حیث توزیع الاستثمار و العائد علی الاستثمار و التکالیف المعاملاتیه و التنظیمیه، و الهیاکل المالیه المستخدمه فی أیٍّ من الطریقینِ.
و من سائر نتائج هذه الأُطروحه الّتی تمّ الحصول علیها بطریقه البحث الوصفیه التحلیلیه مع استخدام المصادر المکتبیه و التحلیل الوثائقی و البحث و التطویر، أنّه یمکن أن تستخدم عقودٌ مثل المشارکه المتناقصه و إجاره الموصوف فی الذمّه و الإجاره بشرط التملیک و نموذج الوکاله- إجاره الموصوف فی الذمّه فی عملیه الاستثمار المغامری الإسلامی زائداً علی المضاربه و المشارکه.
الکلمات الرئیسیه: الاستثمار المغامری الإسلامی، الاستثمار المغامری الغربی، التمویل الإسلامی، العقود الإسلامیه، الوجوه المشترکه و الممیزه.

Abstract
Venture capital is a kind of investment in industries that explores to design a new idea or new product which have high risk andpotential capacity to provide higher returns than the average profit.The main problem of conventional venture capital is that its legal and management structure is not in accordance with Shariah principles but is based on interest-based relationsand in fact, Islamic venture capital is established to obviate the needs of Muslim investors who are looking for funding in accordance with Shariah principles.But despite the avowal of many professionals on the special advantages of this model and its performance, Islamic venture capital has not been adequately addressed by Islamicfinanceexperts.Hence, most studies conducted so far have only introduced Mudharabah and Musharakah forfinancing in the process ofIslamic venture capitalwhile it is possible to use some other structures in this process.This study compares the conventional and Islamic venture capital and expresses the common and distinguishing features of them, then describes the structures and patterns that comply with sharia used in Islamic venture capital industry and also describes the performance of them in the Islamic venture capital companies.
According to the results, the valuation process, the amount of interest payments, property of venture capital company, operating procedures, how to communicate with entrepreneurs, etc. are thecommon points of conventional and Islamic venture capital.The results alsoindicatethatthedifferences betweenIslamic and Conventional Venture Capital are related to the areas ofinvestmentallocation, efficiency, transaction costs,monitoring costs andfinancingstructures used in eachof them.Amongother resultsof thestudy obtained with descriptiveanalysismethod, and library resources, research and development, as well as documentary analysis, itcan benoted thatin addition toMudharabah and Musharakahcontracts, some contracts such as MusharakahMutanaqisah, Ijarah Mawsufah Fi Al Dhimmah, Ijarah Wa Iqtina and Wakalah-Ijarah Mawsufah Fi Al Dhimmah can alsobe usedin the processof Islamic venture capital.
Key words: Islamic venture capital, conventional venture capital, Islamic Finance, Islamic contracts, common and distinguishing features.

Imam Sadiq University
Islamic Studies and Economics Faculty
The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics
The Feasibility Study for Creation and Development of Islamic Venture Capital
Supervisor:
Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani
Advisor:
Dr. Mohammad Mahdi Askari
Student:
Mahdi Roayaei
September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی”