پایان‌نامه: پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای دانش محور

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش مالی)

پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در سازمان‌های دانش محور

مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر علی علوی

استاد مشاور:

آقای دکتر ناصر شاهباز

دانشجو: اکبر ویسمرادی

بهمن  ۱۳۸۹

چکیده

اکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه‌های انسای در سازمانهای دانش محور نقش و اهمیت ویژه‌ای پیدا موده و م دیریت بر سرمایه‌های انسانی و دانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا مدیریت و ارزیابی صحیح سرمایه اسنانی بعنوان یک مزیت رقابتی جدی، تنها نهاده‌ای است که می‌تواند مبنایی برای نوآوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد بینجامد.

فرآیند تشخیص و اندازه‌گیری اطلاعات درباره منابع انسانی و گزارش این اطلاعات به افراد علاقمند و ذینفع، تحت عنوان حسابداری منابع اسنانی می‌باشد. در واقع تبدیل مفهوم کیفی و ذهی ارزش منابع و سرمایه انسانی در قالب کمی و عینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم و اساسی پیرامون منابع انسانی شامل شناسایی کمیت و کیفیت آن، ارزیابی و اندازه‌گیری ارزش اقتصادی و گزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد که در هر بخش از روشهای خاص خود بهره می‌گیرد.

در این تحقیق برآنیم تا پس از بیا مفاهیم کلی در مورد منابع انسانی به بیان سیر تاریخی ارائه مفاهیم و مدلهای حسابداری منابع انسانی پرداخته و روشهای ارزشیابی منابع انسانی را به عنوان یک دارایی بیان نماییم.

سپس بدنیال بررسی امکان قابلیت اعمال یکی از مهمترین این روشها یعنی روش بهای تمام شده تاریخی در شرکت ملی گاز ایران بعنوان یک شرکت دانش محور و پیشرو در بخش انرژی ایران، می‌باشیم که با توجه به سه دسته کلی پیشنیاز و زیرساخت شناسایی شده برای استقرار نظام حسابداری منابع انسانی، انجام آزمون فوق از مسیر کسب نظر از خبرگا داخلی آن شرکت شامل مدیران و کارشناسان ذیصلاح مالی، حسابداری و منابع انسانی، صورت گرفت و در پایان مشخص شد که بطور کلی حسابداری منابع انسای به روش بهای تمام شده تاریخی در شرکت ملی گاز ایران اکانپذیر است.

واژگان کلیدی:

حسابداری، منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی، مطالعه موردی

العنوان: تطبیق محاسبه المصادر البشریه فی تامنظمات القائمه علی العلم (دراسه موضوعیه فی شرکه الغاز الوطنیه الإیرانیه)

الباحث: أکبر ویسمرادی

الأستاذ المشرف: الدکتور سید علی العلوی

الأستاذ المساعد: الدکتور ناصر شهباز

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

یقوم الاقتصاد علی العلم حالیاً، و للرسامیل البشریه دور أساسی و أهمیه خاصه لدی المنظمات المتمحوره حول العلم. و قد صارت إداره الرسامیل البشریه و طلاب العلم فی المنظمات الراهنه رمزا لنجاحها. فلذالک الإداره و التقویم الصحیح لذه الرسامیل کمیزه تنافسیه خطیره، هی المدخل الوحید الذی یمکن أن یوفر أساسا للابتکار الذی یؤدی إلی النمو فی مجال واسع.

تُطرح علمیه تمییز و تقدیر المعلومات ذات الصله بالرسامیل البشریه و عرضها للراغبین فیها تحت موضوع یُدعی محاسبه الرسامیل البشریه. و الواقع

أن عرض المفهوم الکیفی و الذهبی لقیمه المصادر و الرسامیل البشریه فی إطار کمی یتم عبر علم المحاسبه. و هو علم ذو صله وثیقه بثلاثه محاور الرسامیل البشریه هی: معرفه الکمیه و کیفیتها، و تقدیر و تقویم القیمه الاقتصادیه و التقریر المالی المناسب لها. علماً انها تستخدم طریقه خاصه لأی من تلک المحاور.

نتطرق هاهنا، إلی المفاهیم العامه المتعلیقه بالرسامیل البشریه و خلیفیتها التاریخیه. کما نعرض مفاهیم و نماذج محاسبه الرسامیل البشریه کممتلکه بالغه الأهمیه و نبین طرق تقدیرها. و من ثم ندرس إمکانیه تطبیق إحدی هذه الطرق أی طریقه القیمه النهائیه التاریخیه فی شرکه الاز الوطنیه الإیرانیه. و هی شرکه متمحوره حول العلم ورائده فی قطاع الطاقه الإیرانیه. و سیتم هذا الاختبار من خلال تحلیل آراأ الخبراء الشاغلین فی تلک الشرکه أی المدیرین و ذوی الخبره فی مجال المحاسبه و المصادر البشریه. و ختاماً، ستفید لنا نتائج البحث أنه یمکن محاسبه الرسامیل البشریه بطریقه القیمه النهائیه التأریخیه فی شرکه الغاز الوطنیه الإیرانیه.

الکلمات الاساسیه: المحاسبه، الرسامیل البشریه، محاسبه الرسامیل البشریه، دراسه موضوعیه.

 

 

Abstract:

Today the economy is based on knowledge. Human capital in knowledge-based organizations has a clear role. The management of human assets and knowledgeable workers are keys for success in the organizations. Therefore, management and the proper evaluation of human capital as an important competitive advantage are the only input that could provide a foundation for the extensive development of the organizations.

The process of recognition and the measurement of information about human resources and reporting this information to stakeholders and those interested, is included in “Human Resource Accounting” category. In fact, translating the qualitative and notional concept of human resource and capital value into quantity and objectivity is done using the accounting science. This field of science deals with three essential sectors of human resource, including the definition of its quality and quantity, evaluation and measurement of economic value, and dealing with proper financial reporting of human resource. To be efficient, each of these sectors uses its own methods.

In this research, after dealing with the history and the concepts related to the human resource and the study of accounting and assessment methods of human resource as an asset, we have made a survey on the feasibility of implementation of one of the most important methods, the historical cost method, in National Iranian Gas Company as a leading knowledge based company in Iranian energy industry. Given the three sets of identified infrastructures and prerequisites of implementing human resource accounting systems, the mentioned test was made using the internal experts’ analyses as an input. The research showed that it is generally feasible to implement human resource accounting system in National Iranian Gas Company.

Keywords:

Accounting, Human Resource, Human Resource Accounting, Case Study

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies & Management

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

 Management (Financial)

The Feasibility of Applying Human Resource Accounting in the Iranian National Gas Company

Supervisor:

Dr: Ali alavi

Advisors:

Dr. Naser Shahbaz

Student:

Akbar Veismoradi

February ۲۰۱۱

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای دانش محور”