پایان‌نامه: تبیین رفتار تولید کننده در نظریه اقتصاد اسلامی با تاکید بر فقه شیعه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد اسلامی

عنوان : تبیین رفتار تولید کننده در نظریه اقتصاد اسلامی با تاکید بر فقه شیعه

استاد راهنما : دکتر محمد مهدی عسگری

استاد مشاور : دکتر سید عدنان لاجوردی

دانشجو : مجید عنان پور خیرآبادی

خرداد ۱۳۹۱

چکیده

با توجه به مفروضات نظریه رفتار تولید کننده از چشم انداز نظریه رایج تولید در می یابیم که انگیزه تولید در نظام سرمایه داری با طرز تلقی آنان از نفع شخصی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه از این تفکر سرچشمه می گیرد مطلوبیت گرایی است. ولی در این مطلب که چه چیزی مطلوبیت را حداکثر می کند اختلاف وجود دارد. حداکثر کردن سود در رفتار تولیدکننده یکی از مهمترین مصادیق مطلوبیت گرایی می باشد.

در این نوشتار ضمن طرح و نقد نظریات اندیشمندان غربی، به دیدگاه های محققان اقتصاد اسلامی در باب رفتار تولیدکننده پرداخته و در نهایت با مراجعه به آیات قرآن مجید و روایات معصومین (ع) به تبیین رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی می پردازیم.

با مراجعه به آیات قران کریم و منابع فقهی و روایی، به فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، پی خواهیم برد. با توجه به جهان بینی دو نظام، حب ذات در اقتصاد اسلامی در برابر نفع شخصی در اقتصاد متعارف صف آرایی می کند. علاوه بر این با نگاه به نظریات اندیشمندان مسلمان و مراجعه به آیات نورانی کلام وحی و روایات معصومین (ع) در می یابیم که هدف اقتصادی تولیدکننده مسلمان، تولید کالا برای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است. که این هدف در راستای هدف غایی او که همان عبادت و اطاعت است، می باشد. بنابراین مطلوبیت گرایی و در نتیجه حداکثر سازی سود جایگاهی در رفتار تولیدکننده نخواهد داشت.

کلمات کلیدی : رفتار تولیدکننده، اقتصاد اسلامی، اقتصاد متعارف، نفع شخصی، مطلوبیت گرایی،  سود، نظام سرمایه داری

 

العنوان : تبیین نظریه سلوک المنتجین فی الاقتصاد الإسلامی مع التأکید علی فقه الشیعه

الباحث :مجید عنان بور

الأستاذ المشرف : الدکتور محمدمهدی عسکری

الأستاذ المساعد : الدکتور سید عدنان لاجوردی

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

وفقاً لافتراضات نظریه سلوک المنتجین، و من وجهه نظر النظریه التقلیدیه للإنتاج، نجد أن هناک علاقه وثیقه بین حافز الإنتاج فی الرأسمالیه و المواقف تجاه المصلحه الذاتیه. و النفعیه هی نتیجه هذه الأفکار. ولکن هناک خلاف حول ما یتم به تعظیم المنفعه. و تعظیم الربح فی سلوک المنتجین هو واحد من أهم مصادیق النفعیه.

فی هذه الأطروحه، بعد عرض و نقد نظریات العلماء الغربیین، قمنا بدراسه وجهات نظر علماء الاقتصاد الإسلامی حول سلوک المنتجین و بالتالی تم تبیین نظریه سلوک المنتجین فی الاقتصاد الإسلامی وفقاً للقرآن والأحادیث.

بعد مراجعه الآیات القرآنیه و الأحادیث، وجدنا فجوه واسعه بین الاقتصاد التقلیدی والقیم والمعتقدات الإسلامیه. و استناداً إلى المنطلقات الفکریه فی النظامین الغربی و الإسلامی، تبین أن مفهوم حب الذات فی الاقتصاد الإسلامی هو مقابل المصلحه الذاتیه فی الاقتصاد التقلیدی. وبالإضافه إلى ذلک، وفقاً لنظریات علماء الدین الإسلامی والآیات القرآنیه، وجدنا أن الهدف الاقتصادی للمنتج المسلم هو تلبیه احتیاجات المجتمع الإسلامی و عائلته و هذا الهدف یتبع الهدف النهائی المتمثل فی عباده و طاعه الله سبحانه و تعالی. لذلک، لیست هناک للنفعیه و بالتالی لتعظیم الأرباح أی مکانه فی سلوک المنتج المسلم.

الکلمات الأساسیه: سلوک المنتج، الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد التقلیدی، المصلحه الذاتیه، النفعیه، الربح، الرأسمالیه

Abstract

According to the producer’s behavior theory assumptions from the perspective of common production theory, we find that production incentive in capitalism has close relationship with their attitude of self-interest. What is derived from this thought is utilitarianism. But there are differences in viewpoints about what maximizes the utility. Maximizing the interest in producer’s behavior is the most important example of utilitarianism. In this research, in addition to reviewing and criticizing theories of Western scholars, we have reviewed perspectives of Islamic economics researchers about producer’s behavior. Finally we have reviewed producer’s behavior in Islamic economics perspective by referring to verses of the Holy Quran and traditions of the Infallible Imams. According to the Holy Quran and Jurisprudential and hadith sources we find a distance between values and beliefs in Islamic economics and Common economics. According to these two systems, the self-esteem emphasized in Islamic economics stands in contrast with what could be called the self-interest in Common economics. In addition, considering theories of Muslim scholars and verses of the Holy Quran and traditions of the Infallible Imams we find that the economic objective of a Muslim producer is to produce goods for supplying needs of his Islamic community and his own family. This objective is in line with his main goal which is to obey and worship God. So utilitarianism and thus maximizing the interest will have no place in producer’s behavior.

Keywords: utilitarianism, producer’s behavior, Islamic economics, common economics, self-interest, capitalism

University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Continuos M.A.

Field: Islamic Studies and Economics

Subject:

The Explanation of Producer Behavior in Islamic Economics

Theory by Emphasis in Shia Jurisprudence

Thesis Advisor:

Mohhamad Mahdi Asgari PH.D.

Consulting Advisor:

Seyed Adnan Lajavardi PH.D.

By:

Majid Ananpoor Kheirabadi

۲۰۱۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تبیین رفتار تولید کننده در نظریه اقتصاد اسلامی با تاکید بر فقه شیعه”