پایان‌نامه: ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش مدیریت مالی

ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فلاح شمس

استاد مشاور:

دکتر راعی

دانشجو:

حسن محمدی علویجه

شهریور ۱۳۸۸

چکیده:

هدف از این تحقیق مشخص کردن رابطه احتمالی بین تغییر در ترکیب ترازنامه و ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده تهران و شناسایی همبستگی احتمالی آنها می‌باشد و سؤال اصلی این است که آیا ممکن است رابطه‌ای بین تغییرات در ترکیب ترازنامه و ریسک سیستماتیک بتا وجود داشته باشد؟ روش جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از طریق مطالعه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است که در این تحقیق حدوداً ۶۰ شرکت از شرکت هایی که در بورس فعالیت داشته‌اند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. مباحث در پنج فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول کلیات و طرح مسئله بیان می شود، فصل دوم به پیش بینی وضعیت مالی شرکتها می پردازد، فصل سوم به تبیین روش تحقیق اختصاص دارد و  فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را بر اساس مدل رگرسیون مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت فصل پنجم به بررسی نتایج می پردازد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده می دهد. نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد رابطه معنا‌داری بین ریسک سیستماتیک و تغییر در ترکیب ترازنامه، تغییر در ساختار سرمایه و تغییر در ترکیبی دارائی ها وجود دارد. بنابراین با استفاده از اطلاعات ترازنامه با سهولت بیشتری می‌توان ریسک سیستماتیک سهام عادی را محاسبه نمود و همچنین نتایج نشان می‌دهند که در شاخه‌ مالی برای محاسبه ریسک سیستماتیک به جای استفاده از شاخص بازار و متغیرهای دیگر که با محدودیت‌های زیادی به خصوص در بورس اوراق بهادار تهران با آن مواجه هستند، می‌توان از ارزش‌های اطلاعاتی ترازنامه استفاده نمود و همچنین با توجه به آزمون‌های انجام شده مشخص گردید که به جای استفاده از میانگین ساده در صورتی‌که از میانگین وزنی اهرم مالی به جای آن استفاده شود، نتایج بهتری به دست می آید.

کلمات کلیدی: ریسک سیستماتیک، بورس اوراق بهادار، مدل رگرسیون

العنوان: معرفه العلاقه الاحتمالیه بین ترکیبه المیزانیه العامه و المخاطر النظامیه المحتمله للأسهم العادیه للشرکات الموجوده فی طهران و معرفه العلاقه المحتمله بینهما

الأستاد المشرف: الدکتور میرفیض فلّاح شمس

الأستاد المساعد: الدکتور رضا راعی

الطالب: حسن محمّدی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره المالیه

الخلاصه:

إنّ الهدف من هذا التحقیق هو معرفه العلاقه الاحتمالیه بین ترکیبه المیزانیه العامه و المخاطر النظامیه المحتمله للأسهم العادیه للشرکات الموجوده فی طهران و معرفه العلاقه المحتمله بینهما، و السؤال الأساسی هنا هو أنه: هل من الممکن وجود علاقه بین ترکیبه الموازنه العامه وبین المخاطر النظامیه بتا؟

و قد تمّ جمع المعلومات المطلوبه عن طریق الاطلاع على البیانات المالیه للشرکات المشارکه فی بورصه طهران ، حیث أنه فی هذا التحقیق تم تسلیط الضوء تقریباً على ۶۰ شرکه من الشرکات الموجوده فی هذه البورصه و تحلیل و دراسه معلوماتها.

تم ترتیب الموضوعات فی خمسه فصول: فی الفصل الأول یتم طرح الکلیات و شرحها، و فی الفصل الثانی نتطرق إلى تشخیص الوضع المالی للشرکات، و فی الفصل الثالث نوضح أسلوب التحقیق و البحث، و فی الفصل الرابع یتم تحلیل و مناقشه المعلومات على أساس مدل رجرسیون، و فی النهایه الفصل فی الخامس سنتطرق إلى دراسه النتائج و نقدّم الاقتراحات من أجل التحقیقات المستقبلیه.

النتائج الحاصله من التحقیق تشیر إلى وجود علاقه حقیقیه بین المخاطر النظامیه و التغییر فی تشکیله المیزانیه العامه ،و وجود علاقه بین التغییر فی البنیه المالیه و التغییر فی بنیه التمویل. و بناءً على ذلک و باستخدام بیانات الموازنه العامه و بسهوله أکبر یمکن حساب مقدار المخاطر النظامیه، و أیضا تشیر النتائج إلى أنه من أجل حساب المخاطر فی الفروع المالیه بدل استخدام عوامل السوق و المتغیرات الأخری و التی تتمتع بمحدودیات کثیره و بالأخص فی بورصه الاوراق المالیه فی طهران؛ یمکن الاستفاده من بیانات المیزانیه العامه و یمکن أیضاً، و بالنظر إلى البحوث التی تم القیام بها، یمکن استخدام المتوسط الحسابی الوزنی للهرم المالی مکان المتوسط الحسابی العادی ، و الذی یعطی نتیجه أفضل.

الکلمات الأساسیه: المخاطر النظامیه، بورصه الأوراق المالیه، مدل رجرسیون

 

Abstract:

The aim of this study is to determine the possible relationship between the change in the composition of the balance sheet and the systematic risk of common stock of listed companies in Tehran and also identification of probable correlations between them. The main question is whether the relationship between changes in the composition of the balance sheet and beta systematic risk would exist? Method of data collection is the study of financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange, and approximately sixty companies that have been active in the stock exchange have been studied and analyzed. Topics are adjusted in five chapters, and in the first section there is an overview and statement of the problem. The second chapter deals with the prediction of corporate finance and chapter three is devoted to explaining the method of data and chapter four discusses the information based on regression model. Finally, chapter five presents conclusions and recommendations for future research. The results of the study show a significant relationship between systematic risk and the changing composition of the balance sheet, changes in capital structure and asset changes. Therefore, by using data from the balance sheet, systematic risk in common stock can be calculated more easily. The results have shown that to calculate the systematic risk in the financial branch, instead of using the market index and other variables of the Tehran Stock Exchange which are faced with significant limitations, data values of balance sheet could be used. The tests also showed that instead of using a simple average, while the average weight instead of financial leverage is used, better results are obtained.

Keywords: systematic risk, stock exchange market, regression model

 

Imam Sadiq (a.s) University

Faculty of Islamic Science and Management

A thesis presented for the

Degree of Continuous Master of Art in Management

(Financial Management)

The Evaluation of Change in balance – sheet combination and capital structure and its impact on the systematic risk of common stock of listed corporation in the Tehran Stock Exchange

Supervisor:

Dr.Mirfaize Fallah Shams

Advisor:

Dr.Reza Raei

Student:

Hassan mohammadi

September 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارزیابی اثر تغییر ترکیب ترازنامه و ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”