پایان‌نامه: تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده های استوکاستیک SDEA و داده های تابلویی)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده های استوکاستیک SDEA و داده های تابلویی)

سید روح الله احمدی حاجی آبادی

استاد راهنما

دکتر مهدی صادقی

استاد مشاور

دکترعلی حسن زاده

تیر ۱۳۸۸

چکیده:

صنعت بانکداری در جمهوری اسلامی ایران بخش بسیار کوچکی از اصلاحات را در سال ۱۳۷۹ تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی به سیستم بانکی را تجربه کرد. این تحقیق اثر این سیاست را بر کارآیی اقتصادی کل بانکها با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۶ بررسی می کند. ما کارآیی اقتصادی بانکها را بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها ی تصادفی اندازه گیری کردیم که لازمه آن نیز بدست آوردن مقادیر کارآیی فنی و تخصیصی بود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که مجوز ورود به بانکهای خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی چه اثری بر کارآیی اقتصادی بانکها داشته است؟. در مرحله اول کارآیی هر یک از بانکها اندازه گیری شدند و سپس در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کردیم تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود رگرس بزنیم. نتایج ما نشان می دهد که ورود بانکهای خصوصی به جای اینکه بر کارآیی دیگر بانکها اثر مثبت داشته باشد، اثر منفی داشته است.

واژگان کلیدی: بانک، تحلیل پوششی داده‌های تصادفی، کارایی اقتصادی،‌ داده‌های تابلویی

العنوان : دراسه حول تاثیر انشطه البنوک الخصوصیه علی الفاعلیه الاقتصادیه المتعلقه بصناعه اداره المصارف

الباحث : سید روح الله احمدی

الاستاذ المشرف : الدکتورمهدی صادقی

الاستاذ المساعد : الدکتورعلی حسن زاده

الفرع الدراسی : الدراسات السلامیه والاقتصاد

الملخص :

لقد جربت صناعه اداره المصارف فی جمهوریه ایران الاسلامیه قسماً ضئیلاً من الاصلاحات تحت عنوان : دخول البنوک الخصوصیه فی النظام المصرفی فی عام ۲۰۰۰م.یسعی هذا البحث الی دراسه تاثیرهذه السیاسه علی الفاعلیه الاقتصادیه الموجوده فی جمیع البنوک. وذلک من خلال الاستفاده من الاحصائیات المصرفیه المتعلقه بفتره ما بین عام ۲۰۰۶-۱۹۹۷م.

وقد تم تقدیر الفاعلیه الاقتصادیه المتعلقه بالمصارف علی ضوء صیغه التحلیل المغطی للمعطیات العفویه، مما یحتاج الی الحصول علی مقادیر الفاعلیه الفنیه والتخصصیه.

یحاول بحثنا هذا، الاجابه علی السوال التالی : ما هی الآثار المنبثقه عن دخول البنوک الخصوصیه فی النظام المصرفی علی الفاعلیه الاقتصادیه الموجوده فی البنوک ؟.

قمنا بتقدیر فاعلیه کل من البنوک فی المرحله الاولی ومن ثم استفدنا من صیغه المعطیات اللوحیه عن طریق الآثار الثابته لدراسه اثر الفاعلیه المقدره علی المتغیر السیاسی الذی هو الدخول ذاته.

تفید لنا نتائج البحث ان دخول البنوک الخصوصیه قد اثر تاثیراً سلبیاً علی فاعلیه البنوک بدلاً من الآثار الایجابیه.

الکلمات الاساسیه : البنک،التحلیل المغطی للمعطیات العفویه، الفاعلیه الاقتصادیه، المعطیات اللوحیه.

Abstract:

The banking industry in Iran has experiencedvery small element of reforms that is domestic private bank entry since 2000.This study investigates the impact of this policy on economic efficiency of total banks by using banking data over the period 1997-2006. We measured economic efficiency of banks using SDEA that measuring technical and alocative efficiency was necessary condition for calculating of economic efficiency. This research explores the question: what impact does permit of entry to private banks for activity in banking system on economic efficiency of banks? in the first step Efficiency of every bank has measured whileIn the second step we used the fixed effect model on panel data to regress efficiency measures on policy variable of entry.Our results show that private banks entry instead of positive effect has negative effect on efficiency of other banks.

Key Words: Bank, Stochastic Data Envelopment Analysis, Economic Efficiency, Panel data

Imam Sadiq University

The effect of private banks on economic efficiency of banking industry of Islamic Republic of Iran (panel data and SDEA approach)

A thesisPresented for the

Degree of Master of Art inEconomic

Faculty of Islamic Studies and Economic

Seyed Rohollah Ahmadi Hajiabadi

Supervisor

Phd.. Mahdi  Sadiqi

July 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تأثیر بانکهای خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده های استوکاستیک SDEA و داده های تابلویی)”