پایان‌نامه: تأثیر جنسیت بر تصمیم گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه ۱۲ شهر تهران)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت

(گرایش صنعتی)

تأثیر جنسیت بر تصمیم گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه ۱۲ شهر تهران)

استاد راهنما:

دکتر سید علی علوی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو:

محسن پرست تاش

تیر ۱۳۹۰

چکیده

با توجه به حضور گسترده زنان در عرصه­های گوناگون و قطعیت وجود تفاوت بین زنان و مردان، این مسأله به ذهن می­آید که آیا زنان و مردان در حوزه تصمیم­گیری نیز متفاوت هستند یا نه؟ آیا زن یا مرد بودن تأثیری بر تصمیمات می­گذارد یا بی­اثر است؟ و آیا این مسأله تأثیری بر  نقش­های متنوعی که زنان به عهده می­گیرند دارد یا خیر؟

در این پژوهش به مطالعه دقیق این تفاوت­ها در حوزه علم روان­شناسی پرداخته شده است. این تفاوت­ها در دو گروه دسته­بندی شده­اند؛ اول تفاوت­های زیست­شناختی و فیزیکی و دوم تفاوت­های ادراکی و شناختی. در بخش دیگری به تفصیل به توضیح ادبیات تصمیم­گیری پرداخته شده است. تعاریف متعدد تصمیم­گیری، فرآیند تصمیم­گیری، مدل­ها و تکنیک­های تصمیم­گیری، عوامل مهم و تأثیرگذار در تصمیم­گیری و مبحث جنسیت در ادبیات مدیریت سرفصل­هایی است که به تبیین آن پرداخته شده است.

در نهایت با جمع­بندی مطالب مدلی طراحی شد که بر مبنای آن چهار شاخص از عوامل فردی موثر در تصمیم­گیری یعنی هوش، درون­گرایی برون­گرایی، ریسک­پذیری و مرکز کنترل را به عنوان شاخص مقایسه در جامعه آماری (مدیران آموزش و پرورش منطقه ۱۲ شهر تهران) ملاک سنجش قرار داده است. بدین منظور از چهار آزمون استاندارد استفاده شده است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آزمون فرض آماری t استیودنت، بین زنان و مردان در دو آزمون هوش و درون­گرایی برون­گرایی تفاوت معنی­دار مشاهده نشد. اما در دو آزمون ریسک­پذیری و مرکز کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین می­توان بر مبنای یافته­ی این تحقیق تفاوت بین تصمیم­گیری زنان و مردان را معنی دار دانست.

واژگان کلیدی

تصمیم گیری، جنسیت، روان شناسی اختلافی، تفاوت های فردی، مطالعات زنان، مدیریت زنان

العنوان: تأثیر الجنس علی عملیّه اتخاذ القرار

الباحث: محسن برست تاش

الأستاذ المشرف: الدکتور سید علی علوی

الأستاذ المساعد: الدکتور غلامرضا کودرزی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه

نظرا للوجود الواسع للمرأه فی مختلف المجالات و التیقن من وجود الفرق بین الرجال و النساء، یخطر بالذهن سؤال، و هو أنّه هل تختلف النساء و الرجال فی عملیّه اتخاذ القرار؟ و هل الرجوله أو الأنوثه تؤثر علی اتخاذ القرارات؟ و هل تؤثر هذه القضیه على الأدوار المتنوعه التی تلعبها النساء أم لا؟

فی هذه الدراسه قمنا بدراسه دقیقه لهذه الاختلافات فی مجال علم النفس. و تم تصنیف الاختلافات فی قسمین: القسم الأوّل الاختلافات البیولوجیه و الفیزیائیه، و القسم الثانی الاختلافات الإدراکیه (الحسیه) و المعرفیه. و فی الفصل التالی تم شرح أدب اتخاذ القرار بالتفصیل. و التعاریف المختلفه لاتخاذ القرار، وعملیه اتخاذ القرار، و نماذج و تقنیات القرار، و العوامل الهامه و المؤثره فی اتخاذ القرار و قضیه الجنس فی أدب الإداره هی العناوین الرئیسیه التی تم شرحها.

و أخیرا و باستنتاج المعلومات تم تصمیم النموذج الذی أصبحت أربعه موشرات من العوامل الفردیه المؤثره على اتخاذ القرار معیاراً للتقییم علی أساسه. و هی: الذکاء، و الانطواء، و الانبساط، و اتخاذ المخاطر و مرکز التحکم. و قد استخدمت هذه المؤشرات للمقارنه بین الجمعیه الإحصائیه (مدراء التعلیم و التربیه  فی منطقه ۱۲ من طهران). و لهذا الغرض تم استخدام أربعه اختبارات قیاسیه. و نظرا إلی المعلومات التی تم جمعها و استخدام اختبار الفرضیه الإحصائیه T ستیودنت لم تلاحظ اختلافات کبیره بین الجنسین. لکن فی الاختبارین: اتخاذ المخاطر و مرکز التحکم لاحظنا اختلاف کبیر بینهما و لذلک بناءا علی نتائج هذه الدراسه یمکن أن نعتبر الفرق بین الرجال و النساء فی اتخاذ القرار کبیراً هامّاً.

الکلمات الأساسیه:

اتخاذ القرار، الجنس، علم النفس الفارقی، الاختلافات الفردیه، دراسات النساء، إداره النساء.

 

Abstract:

Regarding the extensive presence of women in various fields and certainty of differences between men and women, the question is whether men and women are also different in decision-making, whether gender differences affect decisions or not, and whether this issue has any effect on various roles women play or not?

In this research, we have dealt with such differences in the field of psychology. These differences are categorized into two groups: biological and physical differences and cognitive differences. In another part we discuss decision-making literature in detail. Different definitions of decision making, decision making process, decision making models and techniques, important and effective factors in decision making and gender in management literature are titles of our analysis.

Finally, by summing up the contents a model has been developed based on four indices of effective individual factors in decision making i.e. intelligence, extroversion and introversion, risk taking and control center as comparing index in statistical population (chairman of Education Department of District 12 in Tehran). For this reason four standard tests have been used. The gathered data and T-student statistical assumption test, didn’t show any significant relationship between men and women in intelligence and introversion and extroversion tests. But in risk taking and control center significant relationship has been observed. Thus, based on the findings in this research, we can see some significance between women’s and men’s decision making differences.

Keywords:

Decision making, Gender, schism psychology, individual differences, women studies, women management.

 

 

 

Imam Sadigh (as) University

Islamic Knowledge and Management Faculty

A Thesis for the Degree of Master of Arts

 (In Management Industrial)

The Effect of Gender on Dicision Making

(The Case Study: The Deans of Schools of the No.12 Local Area of Tehran City)

Superviser:

Proffessor Seyed Ali Alavi

Advisor:

Proffessor Gholamreza Goodarzi

Student:

 Mohsen parast tash

June 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تأثیر جنسیت بر تصمیم گیری (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش منطقه ۱۲ شهر تهران)”