پایان‌نامه: طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت (بر مبنای فقه امامیه)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مالی

طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت (بر مبنای فقه امامیه)

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد عباس موسویان

استاد مشاور:

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

دانشجو:

سید محمّدجواد میرطاهر

شهریورماه ۱۳۹۲

چکیده:

از آن­جایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه­ها از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مهم در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می­باشد که نشان­گر چالش­های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت عظیم کشور می­باشد. مضافاً بر اینکه اعمال تحریم­های بین­المللی در زمینه بیمه پروژه­های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش­ها، مشکلات مضاعفی را نیز به وجود آورده است که برای حل این مشکلات تحقیقات متعدد علمی­و کاربردی در این حوزه­ها ضروری به نظر می­رسد. با بررسی­های مختلف مشخص شد عمده مشکلات شرکت­های بیمه داخلی جهت ورود به صنایع نفتی مربوط به کمبود ظرفیت سرمایه­ای صنعت بیمه در ایران است.

در این تحقیق که از نوع کاربردی می­باشد، با استفاده از روش تحلیلی­توصیفی راهکارهای مختلف جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه­های داخلی پیشنهاد داده شده است و از طریق تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک به ارائه یک ابزار نوین مالی به نام اوراق مالی اسلامی بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه می­پردازد. این ابزار به عنوان راهکاری جامع جهت تعامل صنعت بیمه و بازار سرمایه مطرح شده است و در شرایط تحریم که دولت، صندوق ویژه تحریم را برای پشتوانه بیمه های اتکایی درست نموده است، اهمیّت دوچندان پیدا کرده است و با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می­تواند جایگزین این صندوق شود. علاوه بر آن این ابزار در شرایط غیر تحریم نیز راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت سرمایه­ای شرکت های بیمه­ای خواهد بود. از طرفی وجود استاندادهای بسیار بالا در حوزه صنعت نفت و احتمال خسارت بسیار پایین آن­ها و از طرف دیگر وجود حق بیمه های سنگین در این صنعت بر بازدهی و جذابیت این اوراق افزوده است.

 

العنوان: تصمیم الأوراق المالیه الإسلامیه (الصکوک) لإعاده التأمین لأجل نقل المخاطر فی صناعه النفط (علی أساس فقه الإمامیه)

الباحث: سید محمدجواد میرطاهر

الأستاذ المشرف: حجه الإسلام و المسلمین  الدکتور سید عباس موسویان

الأستاذ المساعد: الدکتور غدیر مهدوی کلیشمی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

بما أنّ اقتصاد إیران قد اعتمد علی صناعه النفط، کانت للقضایا المرتبطه بهذه المجالات أهمیه خاصه. ومن الموضوعات والقضایا المهمه فی هذا المجال هی انخفاض مشارکه صناعه النفط فی محفظه صناعه التأمین؛ ممّا یعبّر عن التحدیات العدیده فی مجال التفاعل بین هذین الصناعتین العظیمتین. وإضافه إلی ذلک فإنّ فرض العقوبات الدولیه فی مجال تأمین المشروعات المرتبطه بصناعه النفط وتأمین السفن والناقلات یسبب المشاکل المضاعفه التی نحتاج لأجل حلها إلی المتعدده من البحوث العلمیه و العملیه. وقد تبین بالتحقیقات المختلفه أن المشاکل العظیمه لشرکات التأمین الداخلیه للدخول فی صناعه النفط مرتبطه بنقص السعه الرأسمالیه لصناعه التأمین فی إیران.

فی هذا البحث التطبیقی، باستخدام المنهج التحلیلی – التوصیفی قد اقترحنا لأجل حل القضیه الرئیسیه، أعنی نقص السعه الرأسمالیه لشرکات التأمین الداخلیه، الطرق المختلفه للتفاعل بین سوق رأس المال والتأمین. ومن خلال توریق المخاطر أبرزنا الأداه المالیه الجدیده و هی الأوراق المالیه الإسلامیه لإعاده التأمین من أجل نقل المخاطر فی صناعه النفط وفق فقه الإمامیه. تعرض هذه الأداه کطریق شامل للتفاعل بین صناعه التأمین وسوق رأس المال وتصیر ذات أهمیه مضاعفه فی حاله المقاطعه الدولیه التی أنشأت الدوله فیها الصندوق الخاص بالمقاطعه، لدعم إعاده التأمین. ویمکن إحلال هذه الطریق محل ذلکٔ الصندوق. وإضافه إلی ذلک تکون هذه الأداه فی حاله غیر المقاطعه أیضا أسلوبا فعّالاً لزیاده القدره الرأسمالیه لشرکات التأمین. وجود المعاییر العالیه فی مجال صناعه النفط وإمکانیه قلیله لضررها ووجود أقساط التأمین الثقیله فی هذه الصناعه أضاف إلی عائد هذه الأوراق وجاذبیتها.

الکلمات الأساسیه: الأوراق المالیه الإسلامیه (الصکوک)، إعاده التأمین، نقل المخاطر، صناعه النفط، التوریق، السعه الرأسمالیه.

Abstract:

Because Iran’s economy is based on oil industry, related issues in this area are very important. One of the important issues in this context is the low participation of oil industry in the total portfolio of the insurance industry that suggests numerous challenges in the interaction between these two huge industries.

In addition, the imposition of international sanctions against oil projects and oil shipping insurance have created new sets of problems which call for scientific and applied researches in this field. Various investigations indicate that the failure of domestic insurance companies in entering into oil industry is related to lack of capital capacity in Iran’s insurance industry.

This practical study has used an analytical descriptive method which tries to suggest different solutions for interaction between capital markets and insurance to solve the main issue which is “lack of capital capacity in Iran’s insurances”, through the risk securitization which provides a new financial instrument called “Reinsurance Islamic Financial Securities (Reinsurance Sukuk)” to transfer the risk in oil industry based on Imamia jurisprudence.

This instrument is introduced as a comprehensive solution to be utilized in the interaction between insurance industry and the capital market ,especially during the sanctions when the government has established specific funds for supporting reinsurance policies making this instrument more important due to converting sanction’s threat to opportunity and this instrument can be an alternative for this fund. In addition, Reinsurance Sukuk is an efficient solution for increasing capital capacity of insurance companies in non-sanctioned periods. On the one hand, very high standards required in the oil industry field for this fund and the low probability of damages incurred, and on the other hand heavy demanded premium increases the efficiency and attractiveness of these instruments.

Keywords:

Islamic financial securities (Sukuk), reinsurance, risk transfer, the oil industry, securitization, capital capacity

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

Continuos M.A Islamic Studies and Management

(Financial Management)

The design of Reinsurance Sukuk for transferring the risk in the oil industry based on Imamia jurisprudence

Supervisor:

Dr. Seyed Abbas Moosavian

Advisor:

Dr. Ghadir Mahdavi Kelishomi

Student:

Seyed Mohammad Javad Mirtaher

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر