پایان‌نامه: تصویرپردازی ازفرهنگ اداری حاکم برسازمان‌های مطلوب درپرتوسیره وگفتارعلوی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

تصویرپردازی ازفرهنگ اداری حاکم برسازمان‌های مطلوب درپرتوسیره وگفتارعلوی

استاد راهنما: دکتر علی‌اصغر پورعزت

 

اساتید مشاور: مصطفی دلشاد تهرانی

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشجو: مهدی عبدالحمید

آذر ۱۳۸۸

چکیده:

سازمان‌ها به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحول جامعه، سالیان درازی است که در جامعه انسانی نقش‌های مهمی را برعهده گرفته‌ و به‌تدریج آن‌را به سوی جامعه‌ سازمانی سوق داده‌‌اند؛ بدین ترتیب سازمان‌هایی بی‌روح، که همراه کارکردهای خاص خود، کژکارکردهای بسیاری را به جامعه تحمیل می‌کنند بر جوامع انسانی حاکم شده‌اند. تاکید بر عقلانیت ابزاری و مغفول ماندن عقلانیت جوهری در سازمان‌ها، موجب شده است که در عصر کنونی، بقاء به مهمترین دغدغه و هدف این سازمان‌ها تبدیل گردد و آن‌ها را به سیستم‌های اجتماعی منفعلی مبدّل سازد که خود را با محیط تطبیق می‌دهند تا باقی بمانند. این همه موجب گردیده است که انسان‌های قابل و لایقِ مقام خلیفه‌الهی، در قفس آهنین مخلوقات خویش گرفتار گشته و از خود بیگانه شوند.

در این میان فرهنگ سازمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای آن، نسبتی همانند روح به بدن را در سیستم‌های اجتماعی برعهده دارد و نقش مهمی در شکل‌گیری، راه‌بری و ایجاد کارکردها و کژکارکردها ایفا می‌کند؛ محقق در این مقال، با امعان نظر به نقش غیر قابل انکار فرهنگ سازمانی، بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از رویکردی هنجاری و مبتنی بر هستی‌شناسی و شناخت شناسی حق‌مدار، تصویری بصیرت‌بخش از فرهنگ سازمانی مطلوب را ترسیم نموده و گامی درخور در جهت بازگرداندن سازمان‌ها به مسیر فطری انسان‌ها بردارد. برای تحقق این مهم، منابع تحقیق به سیره و گفتار قرآن ناطق، علی‌علیه‌السلام و علی‌الخصوص نهج‌البلاغه منحصر بوده است . در این پژوهش، روش‌ دستیابی به حقیقتِ فرهنگ سازمان‌ها، تحلیل محتوا و روش تحلیل منطقی بوده است و البته در روایی سنجی یافته‌های تحقیق از روش دلفی و نظرسنجی خبرگان بهره گرفته شده است.

گزاره‌های نهایی حاصل از مراجعه به سیره و گفتار علوی در قالب دو دسته‌ی اصول و مفروضات، و ارزش‌ها دسته بندی گردید و به طور کلی یک اصل(اصل توحید) و شش ارزش (ارزش های هدف‌مداری، عدم تقدم بر خدا و رسول و ولایت‌مداری، آخرت‌گرایی و ذمّ دنیاطلبی، تعلّم و تعقّل و تعلیم، وظیفه‌مداری و امر به معروف و نهی از منکر) استخراج شد. در ادامه سه مدل فرهنگ از منظر جامعه‌شناسی سازمانی، مدل فرهنگ از منظر سازمانی، و مدل فرهنگ سازمانی بر اساس این مفروضات و ارزش‌ها ارائه گردید، و در انتها، ویژگی‌های سازمان‌های متعهد به الزامات فرهنگ اداری حق مدار براساس نهج‌البلاغه مطرح گردید.

واژگان کلیدی: تصویرپردازی، فرهنگ اداری، سازمان مطلوب، امام علی علیه‌السلام

 

 

العنوان: عرض صوره لسیماء الثقافه الإداریه فی المنظمات النموذجیه بالإعتماد على السیره والخطب العلویه

الباحث: مهدی عبدالحمید

الأستاذ المشرف: الدکتور علی‌أصغر پورعزت

االأستاذان المساعدان: مصطفی دلشاد تهرانی

الدکتور غلامرضا گودرزی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

 

الخلاصه:

تعد المنظمات واحده من أهم العوامل المؤثره على التطورات المجتمعیه، وهی تحظى منذ أمد بعید بالدور المهم فی المجتمعات الإنسانیه، وهی تسوقنا رویدا رویدا صوب مجتمع منظم. وهکذا فإن المنظمات الفاقده للروح؛ والتی باتت تسیطر على المجتمعات الإنسانیه حملت المجتمع وبفعل تصرفاتها الخاصه؛ الکثیر من الأخطاء. وقد أدى التأکید على العقلانیه کأداه فی العصر الحدیث وإغفالها کجوهر فی أداء المنظمات؛ إلى أن یظل البقاء أهم هدف غائی تبتغی الوصول إلیه، وقد أدى ذلک کله إلى أن یکبل الإنسان المؤهل والکفوء لخلافه الله فی قفص حدیدی صنعه خلقه وباتوا یعیشون فیه کغرباء.

فی هذه الأثناء تعد ثقافه المنظمه واحده من أهم أجزائها، وهی بمثابه الروح فی البدن فی النظم الإجتماعیه، ولها دور مهم فی بلوره و إطلاق و إیجاد النشاطات الصحیحه والمغلوطه. و یسعى المحقق، ومن خلال إمعان النظر فی الدور غیر القابل للإنکار للثقافه التنظیمیه، للإستفاده من الأنماط والمسیره القائمه على نظریه الوجود والمعرفه، وانتهاج مسار الحق فی عرض صوره بصیره لثقافه المنظمه المطلوبه، ویخطو باتجاه مسار الفطره الإنسانیه. ولتحقیق ذلک اعتمد فی البحث على سیره و أقوال وخطب القرآن الناطق على(ع) خاصه فی نهج‌البلاغه. و تم فی هذا التحقیق تحلیل طرق الوصول إلى حقیقه ثقافه المنظمات، و تحلیل المحتوى ومنهجیاته بشکل منطقی. واعتمد فی عرض الاستطلاعات الخاصه بنتائج التحقیق عبر أسلوب دلفی واستطلاع أهل الخبره والمتخصصین.

لقد تم تبویب النتائج النهائیه الحاصله من مراجعه سیره وخطب الإمام علی(ع) فی إطار مجموعتین من الأصول والفروض، والقیم، وتم إستدلال أساس واحد هو أساس التوحید، و سته قیم و هی: قیم المحافظه على الأهداف، وعدم التقدم على الله والرسول و إطاعه الولی، والمضی صوب الآخره وذم الدنیا، والتعلم و التعقل و التعلیم، والالتزام بالواجب والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. وتم فی نهایه المطاف عرض ثلاثه نماذج من الثقافات من وجهه نظر علم الاجتماع المنظم، ونموذج الثقافه من وجهه نظر تنظیمیه، ونموذج الثقافه التنظیمیه على أساس المفروضات والقیم. ویختتم المحقق رسالته بعرض خصوصیات المنظمات المؤمنه بالإلزامات الثقافیه الإداریه الحقه بالإستناد إلى ما طرح فی نهج‌‌البلاغه.

الکلمات الأساسیه: عرض صوره، ثقافه إداریه، المنظمه المطلوبه، الإمام علی (ع)

 

 

Abstract:

Organization, as one of the most important factors influencing societal changes, has played great roles in human communities for years, having changed them into organizational communities. Hence, spiritless organizations with special functions as well as dysfunctions are controlling human societies. Emphasizing instrumental rationality and ignoring essential rationality, these organizations mainly focus on survival as their main goal. They have been turned into passive social entities, which try to adapt themselves with environment for their survival. This has led to the fact that competent people, get caught in the iron cage of their creations.

The organizational culture, as one of its components such as the role of the soul in the body, plays an important role in shaping social systems and creating functions and dysfunctions. Research in this paper, considering the undeniable role of organizational culture, which is based on a normative approach to the use of truth-based ontology and epistemology, depicts the desired organizational culture and take appropriate steps to restore the organization’s human nature to take the path. To fulfill this important issue, research sources have been limited to study the Quran and manner of speech of Ali(peace be upon him), especially Nahjolbalaghe. In this paper, methods to achieve the desired culture of the organization are content analysis and logical analysis and to examine the validity of the survey findings, we use the Delphi method and the survey of experts.

The final statements in the form of two sets of principles and assumptions, and values ​​were classified. In general, one principle and six values ​​were obtained. The three models were developed based on the assumptions and values​​, and in the end, the characteristics of organizations committed to the requirements of the Nahjolbalaghe Administrative culture were shown as well.

Key words: Depiction of future, Administrative culture, Ideal organization, Imam Ali(peace be upon him)

 

 

 

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Management College

A Thesis Presented For the Degree of Master of Art

In Industrial Management 

The Depiction of the Dominant Administrative Culture in Optimal Organizations: Based on Imam Ali’s Perspectives

Supervisor:

Ali Asghar Pourezzat (PhD)

Advisor:

Mostafa Delshad Tehrani

Gholamreza Goudarzi (PhD)

Student:

Mahdi Abdolhamid

December 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تصویرپردازی ازفرهنگ اداری حاکم برسازمان‌های مطلوب درپرتوسیره وگفتارعلوی”