پایان‌نامه: بررسی جرم شناختی رویکرد پلیس ایران به امنیت شهری ( با مطالعه رویکرد پلیس انگلستان)

رایگان

توضیحات

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

بررسی جرم شناختی رویکرد پلیس ایران به امنیت شهری ( با مطالعه رویکرد پلیس انگلستان)

استاد راهنما:

دکتر حسین غلامی

استاد مشاور:

دکتر محمد علی مهدوی ثابت

دانشجو:

محمد مهدی رازینی

خرداد ۱۳۹۲

چکیده:

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان‌ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده‌اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می‌دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش‌های گوناگون بین‌المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می‌شود. نگاه جرم شناسانده به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهد.

اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می­شد و بسیاری از جرم‌شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی­دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می­دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه‌ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه‌کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می‌شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه مؤثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین سازمان‌های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر، البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می‌نماید.

واژگان کلیدی: پلیس، امنیت شهری،پیشگیری از جرم،سیاست جنایی، پلیس انگلستان.

 

العنوان: التحقیق فی الجرائم المعرفیه من نهج الشرطه الإیرانیه للأمن الحضری(مع دراسه النهج الذی تتبعه الشرطه البریطانیه)

الاستاذ المشرف: الدکتور حسین غلامی

الاستاذ المساعد: الدکتور محمدعلی مهدوی ثابت

الباحث: محمد مهدی رازینی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

 

الخلاصه:

مع أن الجریمه والانحراف کانا یرافقان حیاه البشر منذ بدایتها، لکن أثر هذه المشکله بات واضحاً فی هذا العصر الذی لقّب بعصر الصناعه والتقنیه وعصر الترفیه الأکثر للإنسان، أکثر من أی وقت مضی،‌ وهذا أثار بعض مشاکل للمجتمعات. هناک یصرف سنویاً قسم ملفت للنظر من الإیرادات الوطنیه للبلدان لمکافحه الجرائم وترشید جهود دولیه ووطنیه ومحلیه لاحتواء الظواهر الإجرامیه. تؤکد النظره الإجرامیه إلی الجریمه والمجرم فی مجتمعات الیوم علی هذه المسأله أکثر مما سبق.

أما بالنسبه لدور الشرطه، فإنه کان یعتبر قسما من نظام العداله الجزائیه وکان یعتبر کثیر من علماء الجرائم، الوقایه البولیسیه جزءً من مصادیق الوقایه العملیه ولا یعتبرونها الوقایه بمفهومها الخاص. ولذلک کان هناک بعض الغموض فی موضوع أداء الشرطه الدور الوقائی. البعض یعتقدون أن قیام الشرطه بأداء دور وقائی یعارض سلطانها فی المجتمع وعلی الشرطه أن تقوم بدورها التخویفی دائماً لأنها قوه قاهره فی المجتمع ویجب تخویل سائر المؤسسات والأجهزه العامه والمدنیه مسؤولیه الوقایه والمواجهات غیر الخشنه للظواهر الإجرامیه والمجرمین. فی المقابل، یعتقد کثیر من الخبراء وأصحاب الآراء اعتقاداً راسخاً بأن تدخل الشرطه فی الوقایه من الجرائم أمر ضروری یؤدی إلی زیاده تأثیر إجراءات الشرطه فی المجتمع.

إن المهمه الرئیسه للشرطه فی‌ مجال الأمن، تسببت فی أن تبذل الشرطه اهتماماً خاصاً بتحقیقه وتحدد لنفسها مهاماً جدیده ومختصهً، ولکن المرکزه الرئیسه لهذه الأطروحه هی سیاسات الشرطه فی موضوع توفیر الأمن المدنی وتنظیف ساحه المدینه من الجریمه والمجرم، کما یعتبر بعض من الخبراء أن دور الشرطه فی هذا المجال أکثر تأثیراً من سائر المسؤولین الأمنیین، خاصه وأن علی الشرطه أن توفر الأمن المدنی بصفته ضابطاً قضائیاً عاماً. والیوم قامت الشرطه فی بریطانیا بتنظیم نفسها تمثیلاً بخلفیتها، وأوجدت أحد أغنی وأقوی الأنظمه البولیسیه والأمنیه فی أوروبا وصارت نموذجاً لسائر البلدان الأوروبیه. کما یجب عدم التغافل عن العنف المفرط لشرطه بریطانیا فی التعامل مع المتهمین أو المظنونین أحیاناً والذی أقتطع لنفسه قسماً لا بأس به من الأخبار المقدمه فی وسائل الإعلام سنویاً.

المفردات المفتاحیه: الشرطه، الأمن المدنی، الوقایه من الجریمه، السیاسه الجنائیه، شرطه بریطانیا

 

 

Abstract:

Eventhough crime and deviance have existed since the beginning of human life, in the modern time dubbed the age of industry and technology and where people have got a higher well-being, the impact of these problems can be found more than ever which consequently distresses communities .Every year, extensive magnitude of national income is spent on fighting crime and organizing various international, national and local efforts to curb the criminal phenomenon .Criminological perspective on crime and criminal status in modern societies is an issue which has attracted attention over the years. But traditionally the task of the police was considered as part of the justice system with many criminologists describing police prevention as the reactive action. They basically didn’t regard it as preventive action in a certain sense. For this reason, there has been doubt or ambiguity in the role of pre-emptive actions by the police. Some people say police should not focus on the prevention of crime which is against the authority of the police in the community, regarding the police as the strong arm of the government which should play its only role of intimidation. They say the soft and preventive treatment of the phenomenon of crime and criminals should be given to other public institutions and civil societies. In contrast, a growing number of experts believe firmly that the involvement and role of the police in crime prevention issues is necessary and critical which can improve the effectiveness of police actions in society. The main mission of the police in the area of the security has led to a special attention to the realization of the security and to define specific and new tasks. What is being considered in this thesis is the police approach on covering urban security and clean up the city from crime and criminals. Some experts in this field consider a more effective role for the police than other security officers. Especially, the police as a chief judicial bailiff have the duty of securing the area. British police today have organized security groups by patterning their own backgrounds, creating one of the richest and most powerful intelligence agencies and police headquarters in Europe that has been regarded as a model for other European countries, Of course, the extreme violence of the British police in dealing with defendants and sometimes suspects should not be neglected, an issue which mostly attracts a substantial part of the news in the media yearly.

Keywords:

Police, Civil Security, Crime Prevention, Criminal Policy, the British Police

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

M.A. Law Thesis

Criminal Law and Criminology

Study Criminology Iranian police into Urban Security (With the approach of the British police)

Supervisor:

Dr. Hosein Gholami

Advisor:

Dr. Mohammad Ali Mahdavi Sabat

Student:

Mohammad Mahdi Razini

June 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر