توضیحات

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد اقتصاد

جریان شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دانشجو: وحید بیگدلی

استاد راهنما: دکتر حسن سبحانی

استاد مشاور: دکتر محمد هادی زاهدی وفا

شهریور۱۳۹۱

چکیده:

جریان­های فعال در اقتصاد ایران معاصر را بایستی سه جریان اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار و اقتصاد نهادگرا دانست. این سه جریان با تکیه بر مبانی فلسفی خود که متشکل از جهان­بینی، ایدئولوژی و شناخت می­باشد، از یکدیگر متمایز شده و به ایفای نقش در اقتصاد ایران پرداخته­اند. در بین این جریان­ها می­توان، جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد بازار را از لحاظ مبانی فلسفی متأثر از  دوگان­های خارجی­شان دانست. از جمله دلائلی که به پررنگ شدن حضور این جریان­ها در اقتصاد ایران منجر شده است، معطوف بودن آن­ها به مراکز علمی و آموزشی می­باشد. البته فرصت­ها و خلأهای پیش آمده در اقتصاد ایران و حضور پررنگ و مستمر و طولانی در بدنه مدیریتی اقتصاد نیز بر این حضور شدت بخشیده است و این در حالی است که جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد اسلامی عمدتا در عرصه­های نظری فعالیت کم رنگی داشته و از زمینه و فرصت لازم برای تصدی امور اجرائی برخوردار نگردیده­اند.

واژگان کلیدی:

جریان شناسی اقتصاد سیاسی،مناقشه­های اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران،سیاست­های اقتصادی ایران،مدیریت اقتصادی ایران.

چکیده:

جریان­های فعال در اقتصاد ایران معاصر را بایستی سه جریان اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار و اقتصاد نهادگرا دانست. این سه جریان با تکیه بر مبانی فلسفی خود که متشکل از جهان­بینی، ایدئولوژی و شناخت می­باشد، از یکدیگر متمایز شده و به ایفای نقش در اقتصاد ایران پرداخته­اند. در بین این جریان­ها می­توان، جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد بازار را از لحاظ مبانی فلسفی متأثر از  دوگان­های خارجی­شان دانست. از جمله دلائلی که به پررنگ شدن حضور این جریان­ها در اقتصاد ایران منجر شده است، معطوف بودن آن­ها به مراکز علمی و آموزشی می­باشد. البته فرصت­ها و خلأهای پیش آمده در اقتصاد ایران و حضور پررنگ و مستمر و طولانی در بدنه مدیریتی اقتصاد نیز بر این حضور شدت بخشیده است و این در حالی است که جریان اقتصاد نهادگرا و جریان اقتصاد اسلامی عمدتا در عرصه­های نظری فعالیت کم رنگی داشته و از زمینه و فرصت لازم برای تصدی امور اجرائی برخوردار نگردیده­اند.

واژگان کلیدی:

جریان شناسی اقتصاد سیاسی، مناقشه­ های اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران، سیاست­های اقتصادی ایران، مدیریت اقتصادی ایران.

العنوان: دراسه اتجاه تیارات الاقتصاد السیاسی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران

الباحث: وحید بیگدلی

الأستاذ المشرف: السید الدکتور حسن سبحانی

الاستاذ المساعد: السید الدکتور محمد هادی زاهدی وفا

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیه و الإقتصاد

الخلاصه:

تنقسم التیارات الاقتصادیه المعاصره فی ایران إلی ثلاثه اقسام: الإقتصاد الإسلامی، اقتصاد السوق و الإقتصاد المؤسسی. و قد لعبت هذه التیارات مع اختلاف أسسها الفلسفیه و الإیدیولوجیه دوراٌ مهماٌ فی الاقتصاد الإیرانی. أما تیارا اقتصاد السوث و الاقتصاد المؤسسی فلهما طابع غربی من ناحیه الأسس الفلسفیه و یمتازان بحضور نشط فی الاقتصاد الایرانی علی تعزیر هذا الحضور المستمر فی اداره الإقتصاد الإیرانی، بینما تواجد الاقتصاد الإسلامی و الاقتصاد المؤسسی مقصور علی الصعید االنظری فحسب بقدر ضئیل و لم تسنح لهما الفرصه للحضور علی المستوی الإداری.

الکلمات الأساس: دراسه اتجاه تیارات الاقتصاد السیاسی، مناقشات الاقتصاد السیاسی، الاقتصاد الإیرانی، السیاسات الاقتصادیه فی ایران، إداره الاقتصاد الإیرانی

 

 

 

 

Abstract:

The three practical streams in the contemporary economy of iran should be known as islamic economy  , market economy and institutional economy. These streams distinguished by their philosophical fundations consisting of worldview, ideoogy and cognition have put their effect in iran’s economy. Among these, market economy and institutional streams are influanced by their external duals.

Among the reasons that highlight the presence of these streams in iran’s economy is their being referred to by scientific and educational centers. Naturally, opportunities and voids occuring in iran’s economy and their long continuos presence in the body of economic managemant have contributed to their presence.

MeanWhile , institutional and islamic economic streams have almost had little activity in the theorical areas and have not benefited from the necessary opportunities and grounds to take executive responsibilities.

Keywords: Streamology of the political economy, Arguments of political economy, Iran’s economy, Economic polices of iran, Economic management of Iran

Imam Sadiq University

A Thesis

Presented for the

Degree of Master of Arts in Economics

Faculty of Islamic Studies and

Economics

Streamology of the political economy in the Islamic Republic of Iran

Student:

Vahid Bigdely

Supervisor:

Dr. Hasan Sobhani

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedi Vafa

September

۲۰۱۲

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: جریان شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران”