پایان‌نامه: بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش بازرگانی)

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

استاد مشاور:

دکتر بهمن حاجی پور

دکتر حجت الاسلام سعید رجحان

دانشجو:

محمد مهدی مهدی خواه

شهریور ۱۳۹۱

 

چکیده:

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به کار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه‌های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می‌باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتیجه‌ی این تحقیق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

کلیدواژه‌ها:

مشتری، مشتری مداری، مشتری گرایی، مشتری محوری، رویکردهای بازاریابی، بهبود سود، آموزه‌های قرآنی

الملخص:

یُعتبر «المشتری» من أکثر المصطلحات استخدامًا فی نصوص الإداره؛ ویعدّ فی أدب التسویق المعاصر من أمهات المفاهیم ومن منتِجاتها. إنّ المشتری عضوٌ مؤثرٌ هادٍ مرشدٌ أکثر من أن یکون مستهدفًا فحسب ویکون تأثیره بحیث یتمّ تحدید الأسبقیه للأطروحات والبرامج التنظیمیه علی أساس هذا المفهوم. یختصّ هذا الاتجاه فی النصوص الدینیه وخاصه فی شبکه القرآن الدلالیه بإطار وإلزامات ومؤشّرات خاصّه تنتهی إلی التفقه والتطبیق الظریف.

جری فی هذا البحث اختیار مفهوم «المشتری» فی القرآن الکریم کأساس للدراسه وتمّ استخدام المنهجیّه الخاصّه بالقرآن الکریم لدراسه التعالیم القرآنیه.

یظهر من البحث الحالی؛ فی ضوء التعالیم القرآنیه أنّ الاقتصاد لیس بهدف أولًا ولیست التنمیه الاقتصادیه للرخاء الاقتصادی أکثر فأکثر بل الهدف الغائی توجیه المجتمع إلی القرب الإلهی والحیاه المعقوله. هذا بخلاف مواقف التسویق الجدیده التی تجعل المشتری محورًا لاتجاهات المنظمه لإلفات نظر المشتری وبالتالی ازدیاد منافع التجاره. علی أنّه اعتنیت بشأن المنافع الدنیویه للتجاره فی نمط الحیاه القرآنی.

الکلمات الرئیسه:

المشتری، طلب رضی المشتری، التوجه إلی المشتری، محوریه المشتری، اتجاهات التسویق، تنمیه الربح، التعالیم القرآنیه.

 

Abstract:

The concept “Consumer” is an expression of high frequency in the management texts. In the contemporary marketing literature, “consumer” is considered as a central concept. Consumer also is counted as a participant and active member of an organization who determines its directions and plans in part. In Quran, this account of consumer is confined to a special frame and some qualifications that lead to a deeper comprehension and a more subtle application.

In this thesis the concept of consumer in Quran is chosen as the basis of the research and in consequence, the special research methods of Quran is used.

Modern approaches of marketing take consumer as the navigator of organization for obtaining his loyalty in order to maximize utilities. The research in hand indicates that in spite of such approaches, in light of Quran’s instructions and doctrines it could be inferred that the economy itself is not a final purpose. In Islamic system of economy the final purpose is approaching people to God and reasonable life. But it must be noted that this is not tantamount to say Islam does not make any room for worldly utilities of economic activities. Finally it could be expressed that in this research the position of consumer and other correlated concepts, in the ideal lifestyle suggested by Quran is taken to consideration.

Keywords: Consumer, Consumerism, Consumer-Centrism, Approaches of Marketing, Maximizing Utilities, Quran’s Instructions.

 

 

Imam Sadiq University (A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Business)

Redefining the Concept of Customer in Business on the Basis of Teachings of Holy Quran

Supervisors:

Dr. Mesbaholhoda Bagheri Kani

Advisors:

Dr. Bahman Haji Pour

Dr. Hojjatoleslam Saeed Rojhan

Student:

Mohammad Mahdi Mahdikhah

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی”