پایان‌نامه: شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های عدالت و کارایی در نظام بانکی مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران (استان اصفهان)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش اقتصاد مالی

شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های عدالت و کارایی در نظام بانکی مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران (استان اصفهان)

استاد راهنما: دکتر حسین عیوضلو

استاد مشاور: دکتر احسان خاندوزی

دانشجو: مجید کریمی ریزی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده

بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مولفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد.بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیر نفتی است و با توجه به اهمیتی که این هدف در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص‌های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و ۱۷ شاخص برای آن بر شمردیم .دربررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است. فلذا بر اساس این اصل، قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاستگذاری بانک برای حمایت ازآن یکی از مواردی است که باید مورد توجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. با توجه به گسترده بودن مناطق کشور، به عنوان یک نمونه استان اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم و با مصاحبه و تهیه پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک توسعه صادرات ارزیابی خود از این شاخص و شاخص های دیگر را انجام دادیم.ما بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار در حوزه صادرات غیر نفتی در استان به جمع آوری داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تاثیر هر کدام از بخش های اقتصادی و زیر بخش های آنها در ارتباط با قابلیت استان مشخص گردید.

سپس به ارزیابی شاخص هایی به عنوان شاخص های عدالت و کارایی در بانک توسعه صادرات ( استان اصفهان) پرداختیم و بنا به نظر مشتریان بانک (فعالان صادراتی) پرداختیم و میزان آن را در بانک مشخص نمودیم و در نهایت در قالب سوالاتی چالش‌های بانک در اجرای این شاخص‌ها را برشمردیم.

کلیدواژه‌ها:

عدالت، کارآیی، بانک توسعه صادرات، مزیت‌های صادراتی

العنوان: تحدید و تقییم معاییر العداله و الکفاءه فی النظام المصرفی؛ موضوع الداراسه:بنک التنمیه للتصدیر فی إیران (محافظه إصفهان)

الخلاصه

البنک الاربوی(الخدمات المصرفیه من دون ربا) هی الخطوه الأولی من البنک الإسلامی و هناک حاجه ماسه إلی الاهتمام ببعض المکونات کالعداله لیتحقق النظام المصرفی الإسلامی کاملا.

الهدف العام لبنک التنمیه للتصدیر هو تطویر الصادرات غیر النفطیه وبسبب أهمیه هذا الغرض فی اقتصادنا قررنا أن نقیم معاییر العداله فی هذا البنک، استنادا إلی المبادئ النظریه للعداله و قدحددنا ۱۷ من مؤشراتها فی هذا البحث.

و من الضروری فی دراستنا حول العداله الاقتصادیه الالتفات إلی حق المال بتمامه. ولذلک على أساس هذا المبدأ تحدید مزایا التصدیر للمناطق المختلفه من البلاد وسیاسه البنک للحصول على الدعم هو عامل مهم لتحقیق الاستدامه والتنمیه فی مناطق مختلفه.

نظرا لتوسع المناطق البلد، کنموذج الحاله درسنا محافظه إصفهان بالمقابله و توزیع الاستبیان بین عملاء البنک فی إصفهان و بحثنا حول هذا المؤشر وسائر المؤشرات الکفاءه و العداله فی البنک.

جمعنا المعلومات علی أساس الخبره و المعرفه لدی الناشطین فی مجال التصدیر غیر النفطیه فی المحافظه و بالمعادلات الهیکلیه و قد تم تحدید تاثیر کل قطاع من القطاعات الاقتصادیه و القطاعات الفرعیه فی الاتصال بقابلیه و مزایا المحافظه. ثم درسنا المؤشرات الأخری من العداله و الکفاءه علی أساس رأی العملاء و فی النهایه قمنا بتحلیل التحدیات للبنک حول العداله فی إطار طرح بعض الاسئله.

الکلمات الرئیسیه:

العداله، الکفاءه، بنک التنمیه للتصدیر فی إیران، مزایا التصدیر

 

Abstract:

Usury- free banking is the first step of Islamic banking and it is necessary to fully realize the Islamic banking components such as justice.

The main purpose of Export Development Bank of Iran is to develop non-oil exports. Because of the importance of this purpose, we decided to have an assessment of criteria of justice in this bank; based on the theoretical basis of justice and we regarded 17 indices.

In our survey about the economic justice,the observation of Hagh-Al-Mal is necessary, therefore based on this principle the identification of export advantages of different areas of the country and the policy of the bank for supporting is an important factor for sustainability and development of different areas.

Due to the extensive areas of the country, as a case, we examined Esfahan province and bytelephone and questionnaireamong the bank customers of Esfahan branch we evaluated this factor and other indicators.

We collected the data based on the experience and knowledge of export practitioners. Then, by structural equation and LISREL software we determined the impact of each economic sector and subsector on the export advantages.

Then we examined other indicators of justice and efficiency based on the opinion of the costumers and finally in the form of some questions we analyzed the challenges of the bank about the justice.

Keywords:

Justice, Efficiency, Export Development Bank of Iran, Export Advantages

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Recognition and Evaluation Criteria of Justice and Efficiency in Banking; Study: Export Development Bank of Iran (Esfahan)

Supervisor:

Dr. Hossein Eivazlou

Advisor:

Dr. Ehsan Khandoozi

Student:

Majid Karimi Rizi

September 2013

 

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های عدالت و کارایی در نظام بانکی مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران (استان اصفهان)”