پایان‌نامه: پیامد های سیاسی و امنیتی جنگ ۳۳ روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

گرایش اندیشه سیاسی

پیامد های سیاسی و امنیتی جنگ ۳۳ روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه

استاد راهنما:

دکتر اصغر افتخاری

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن خانی

میثم شیروانی

بهار ۱۳۸۸

چکیده

جنگ ۳۳ روزه میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی درتابستان سال ۱۳۸۵ دارای پیامدهای سیاسی- امنیتی گسترده ای در منطقه خاورمیانه بود. مهم‌ترین این پیامد ها را می‌توان در سه حوزه کلی مورد بررسی قرار داد: ۱٫ عرصه امور سیاسی درون لبنان ۲٫ منازعه فلسطین- رژیم صهیونیستی ۳٫ عرصه سیاسی- امنیتی منطقه خاورمیانه.

جنگ ۳۳ روزه در حوزه داخلی لبنان موجب تثبیت و افزایش قدرت و جایگاه حزب الله در امور سیاسی درون لبنان شد. این جنگ در حوزه منازعه فلسطین- رژیم صهیونیستی از سویی موجب افزایش جایگاه جریان های مقاومت فلسطین نظیر حماس و جهاد اسلامی گردید و از سویی موجب بی اعتمادی شهروندان رژیم صهیونیستی نسبت به مسئولین این رژیم و در نتیجه افزایش فشار افکار عمومی و استعفای پی در پی مسئولین دخیل در جنگ شد. جنگ ۳۳ روزه در حووزه منازعات و معادلات سیاسی- امنیتی در سطح منطقه خاورمیانه موجب تقویت بیش از پیش محور مقاومت علیه اسرائیل متشکل از جمهوری اسلامی ایران، سوریه، حزب الله و نیروهای مقاومت فلسطین شد و در طرف مقابل موجب کاهش نقش و نفوذ عناصر محور سازش به ‌خصوص کشورهایی نظیر عربستان، مصر و اردن گردید.

کلیدواژه‌ها:

جنگ ۳۳ روزه، حزب الله لبنان، رژیم صهیونیستی، خاورمیانه، فلسطین

الخلاصه:

أدت حرب تموز بین حزب الله و الکیان الصهیونی إلی تداعیات سیاسیه و أمنیه وسعت منطقه الشرق الأوسط. تضمُّ هذه التداعیات ثلاثه أقسام:

  1. مجال الشئون السیاسیه اللبنانیه الداخلیه ۲٫ الصراع بین فلسطین و الکیان الصهیونی المحتل ۳٫ الصعید السیاسی و الأمنی فی منطقه الشرق الأوسط

أدت حرب تموز إلی تعزیز مکانه حزب الله و إزدادت قوتها فی الشئون السیاسیه فی لبنان. علی صعید المنازعات بین فلسطین و الکیان الصهیونی أدت إلی تصعید مکانه فصائل المقاومه کل من حماس و الجهاد الإسلامی من جهه و من جهه أخری أثارت الحرب عدم الثقه بین المستوطنین الصهاینه و مسئولین الکیان الصهیونی و تصعید الضغوط من ناحیه رأی العام الصهیونی علی مسئولی الحرب و من ثم إستقالتهم من مناصبهم. علی الصعید السیاسی و الأمنی فی منطقه الشرق الأوسط أدت الحرب إلی تعزیز محور المقاومه کل من الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و سوریه و حزب الله و فصائل المقاومه الفلسطینیه و من جهه أخری أدت إلی إنخفاض دور و سطوه محور المساومه و من زمرتها السعودیه، مصر و الأردن.

کلمات الاساسیه:

حزب الله / الکیان الصهیونی / فلسطین / حرب تموز / الشرق الأوسط

Abstract:

۳۳-days war between Hezbollah and Zionist Regime in summer 2006 had widespread political and security consequences in Middle East region. We can assess the most important items of these consequences in three general fields:

  1. Internal political equations in Lebanon
  2. Israeli-Palestinian conflict
  3. Regional Power equations in Middle East Region

۳۳-days war in internal arena of Lebanon caused Hezbollah stability and increase of its power and position in political equations in Lebanon society. This war caused increase of position in resistance movements like Hamas from other side the war caused distrust of Zionist citizens to the regime governors and thereupon increase of public opinion press and finally resignation of responsible governors consecutively. 33-days war caused in political and security conflicts and equations of Middle East region reinforce of resistance axis against Israel include: Iran, Syria, Hezbollah and Palestinian Resistance Forces and in front side the war caused decrease of role and influence of collusion axis particularly some countries as Saudi Arabia, Egypt and Jordan.

Key Word:

۳۳-days war / Hezbollah / Zionist Regime / Middle East / Palestine

Imam Sadiq University

Political-Security Consequences of 33-days War in Middle East

A thesis

presented for the

Degree of Master of Art in

Political Science (Political Thought)

Faculty of Islamic Studies and Political Science

Meysam Shirvani

Supervisor:

Dr. A. Eftekhari

Advisor:

Dr. M.H. Khani

Spring 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر