پایان‌نامه: بهینه سازی قراردادهای تامین مالی مستقیم بر مبنای الگوی عامل – مدیر (مورد کاوی بانک صنعت و معدن)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

بهینه سازی قراردادهای تامین مالی مستقیم بر مبنای الگوی عامل – مدیر (مورد کاوی بانک صنعت و معدن)

سعید شاه‌حسینی

استاد راهنما: دکتر محمد هادی زاهدی وفا

تابستان۱۳۸۷

چکیده؛

هزینه مبادله ناشی از عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش بهره‌گیری از قراردادهای مشارکت در سود و زیان در تامین مالی و بانکداری اسلامی مطرح است. وجود مسئله عدم تقارن اطلاعات، مسئله نمایندگی را تشدید نموده و بکارگیری قراردادهای مشارکت در سود و زیان را در برابر سایر الگوهای تامین مالی تضعیف می‌نماید. ادبیات اقتصاد اسلامی نوین، دایره وسیعی از تئوری‌ها را برای پوشش این مسئله ارائه نموده است، اما علیرغم راه حل‌هایی که در بحث‌های نظری ارائه شده است، شواهد تجربی بیانگر آن است که بسیاری از بانک‌های اسلامی در حل این مشکل خویش در تدوین قراردادهای مالی اسلامی ناتوان مانده‌اند. در این مطالعه پس از شرح مبانی تئوریک، برای حل این مسئله، مدل کارفرما – کارپرداز در فضایی که بانک اسلامی با هر دو مشکل اصلی مخاطره اخلاقی و انتخاب نادرست مواجه است و باید قراردادی را برای پیشنهاد به کارپرداز برگزیند، مورد بررسی قرار گرفته است.  با توجه به اینکه خروجی پروژه به کیفیت قرارداد پیشنهاد شده، توانایی‌های کارپرداز (کیفیت کارپرداز) و سطح تلاشی که کارپرداز در انجام پروژه مصروف می‌دارد، بستگی می‌یابد، و از سوی دیگر، کیفیت و سطح تلاش کارپرداز برای بانک غیر قابل مشاهده است. این فرآیند با مشکلات جدی روبه رو می‌باشد.

بر مبنای اصول آشکارسازی، قرارداد بهینه با بهره‌گیری از مکانیسمی که حداکثر صداقت کارپرداز را در آشکارسازی اطلاعات منجر می‌گردد، تامین می‌شود. بر مبنای نتایج این مطالعه مدل کارفرما – کارپرداز تعدیل شده برای فضای اسلامی می‌تواند به کاهش نااطمینانی و هزینه مبادله را در قراردادهای تامین مالی اسلامی به همراه داشته و افزایش کارآیی این قراردادها را به ارمغان آورد. نتایج حاصل از مدل، بهره‌گیری از قراردادهای ترکیبی مشارکت و بدهی را برای حل مسئله قرارداد بهینه و حداکثرسازی سود برای بانک پیشنهاد می‌نماید. نتایج بدست آمده در این مطالعه، توسط برخی از شواهد حاصل از بررسی فرآیندهای موجود در یکی از بانک‌های داخلی ( بانک صنعت و معدن) تایید می‌شود. در پایان به جهت تطبیق بهینه مدل کارفرما – کارپرداز در فضای اسلامی و بهینه‌سازی قراردادهای مشارکت در سود و زیان راهکارهای جامعی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: قراردادهای مشارکت سود و زیان، مسئله نمایندگی، مدل کارفرما – کارپرداز

العنوان: تحسین اتفاقیات التمویل المباشر علی اساس مدیل العامل – المدیر (دراسه حاله مصرف الصناعه و المنجم)

الباحث : سعید شاه حسینی

الاستاذ المشرف :الدکتور محمدهادی زاهدی‏وفا

الاستاذ المساعد : آیت الله السید حسین المصطفوی

الفرع الدراسی : الدراسات الاسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

إنَّ تکلفه التبادل المنبعثه من عدم توافقیه المعلومات هی من احدی الاسباب الرئیسه المطروحه لتقلیص الانتفاع من اتفاقیات الشرکه فی الربح و الخساره فی التمویل و الاعمال المصرفیه الاسلامیه. کون مساله عدم توافقیه المعلومات یشدِّدُ مساله الوکاله و یضَعِّفُ توظیف اتفاقیات الشرکه فی الربح و الخساره تجاه سائر الاسالیب للتمویل. إن ادب الاقتصاد الاسلامی الحدیث، قدَّم حقلاً واسعاً من النظریات لرعایه هذه المساله لکن علی الرغم من الحلول المعروضه فی البحوث النظریه، المُؤَشِّرات التجربیه تُعَبِّّر عن عجز کثیر من البنوک الاسلامیه لحل مشکلتها فی تدوین الاتفاقیات المالیه  الاسلامیه. فی هذه الدراسه و بعد شرح المبادئ النظریه من اجل حل هذه المساله هناک مناقشه فی مدیل “صاحب العمل – المُوَرَّد” فی جوٍّ یواجه البنک الاسلامی کلتا المشکلتین الرئیستین : الخطر الاخلاقی و الاختیار السَیئ و علی البنک أن یختار اتفاقیه للاقتراح الی المورّد. علماً بأن محصول المشروع مُتوقِّفٌ علی جوده الاتفاقیه المقترحه، قُدرات المورّد (جوده المورد) و مستوی الجهود التییبذلها المورِّد فی تنفیذ المشروع و من جهه اخری لایمکن للبنک مراقبه هذه الجوده و مستوی جهود المورِّد، إذن هذه العملیه تواجه مشاکل جادّه.

بناءً علی مبادئ الإظهار، الاتفاقیه المُحَسَّنه تؤَمَّن خلال التمتع بآلیه تؤدّی الی الحد الاقصی لصدق المورّد فی اظهار المعلومات. علی اساس نتائج هذه الدراسه یستطیع مدیل “صاحب العمل – المورّد” المُعدَّل للجو الاسلامی ،أن یکون مصحوباً بتخفیض عدم الاطمئنان و تکلفه التبادل فی الاتفاقیات التمویل الاسلامی و یتحِف ازدیاد فاعلیه هذه الاتفاقیات. النتائج المحصَّله من المُدیل یقترح التمتُّع بالاتفاقیات المرکَّبه من الشرکه و الدَّین لحل مساله اتفاقیه المُحَسَّن و تحقیق حد الربح الاقصی للبنک.

النتائج المحصله فی هذه الدارسه مؤیدهٌ من قِبَل بعض الشواهد الحاصله من بحث العملیات الموجوده فی احدی البنوک المحلیه (مصرف الصناعه و المنجم) و فی النهایه قد عُرضَت آلیات شامله للمقارنه المحسنه لمدیل صاحب العمل – المورَّد فی الجوِّ الاسلامی و تحسین اتفاقیات الشرکه فی الربح و الخساره.

الکلمات الاساسیه: اتفاقیات الشرکه فی الربح و الخساره، مسأله الوکاله، مدیل صاحب العمل، المورَّد

Abstract

The transaction cost of asymmetric information is set forth as a major cause of lack of Profit Loss Sharing (PLS) in the practice of Islamic finance and banking. Given these costs, the agency problem gets accentuated, which may put the PLS at a disadvantage vis-à-vis other modes of financing.

Recent Islamic economic literature has posed a wide range of theories solving the agency problem of Islamic financial contracts. Although all of these theories offer some strong theoretical solutions, empirical evidences have found that a great proportion of Islamic banks throughout the economy still do not manage their agency problems. We investigate these concepts and focus on the principal-agent model in an environment where an Islamic bank faces both moral hazard and adverse selection and where a contract should be offered to an entrepreneur in order to be a chosen for finance investment project. The project outcome depends on the quality of the proposed project, ability of entrepreneur and the level of effort that the entrepreneur expends. Both quality and effort are not observable to the bank. Applying the revelation principle, the optimal contract is found by studying mechanisms which induce truthful revelation of the entrepreneur’s information. We found that adjusted principal-agent model for Islamic setting can decrease the uncertainty and transaction costs and improve the efficiency of Islamic financial contracts. It is shown that a combination of debt and equity contracts solves the contracting problem and maximizes the bank’s profit. Some empirical results are found to be consistent with the prediction of our model in one of the Iranian banks. In conclusion we introduce some comprehensive suggestions for adjusting of model and optimization of PLS.

Keywords: Profit Loss Sharing contract, agency problem, principal agent problem

Imam Sadiq University

Optimization of direct investment contracts with principal agent model

(case study: Bank of Industry and Mine)

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Saeed shahhoseini

Supervisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa

Advisor:

Dr. Seyed Hossein Mostafavi

Summer 2008

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: بهینه سازی قراردادهای تامین مالی مستقیم بر مبنای الگوی عامل – مدیر (مورد کاوی بانک صنعت و معدن)”