پایان‌نامه: صلاحیّت قوۀ مقننه در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه در حقوق ایران و آمریکا

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

صلاحیّت قوۀ مقننه در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه در حقوق ایران و آمریکا

استاد محترم راهنما :

دکتر ولی رستمی

استاد محترم مشاور:

دکتر غلامحسین الهام

دانشجو:

حجت قیاسی

خرداد ۱۳۹۲

چکیده

بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش­بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه­ها است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و هدف از آن تحقّق سیاست­ها و اهداف قانونی دولت‌ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.امروزه تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه در تمام کشورهای جهان،در صلاحیّت انحصاری قوه مجریه قرار دارد و از سوی دیگر رسیدگی و تصویب لایحه بودجه نیز در زمره صلاحیّت‌های انحصاری قوه مقننه محسوب می‌گردد.کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به موجب تصریح اصل۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهیه و تنظیم لایحه بودجه در صلاحیّت قوه مجریه و رسیدگی و تصویب آن در صلاحیّت‌ مجلس شورای اسلامی قرار دارد.مسئله مورد بحث و کنکاش در این پژوهش میزان و حدودِ صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه است که به دلیل ابهام و اجمال در حقوق ایران موجب بروز اختلاف نظر در حیطه حدودِ صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه شده است.این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به دلیل تصریح قانون اساسی این کشور،روشن و واضح است و حدود و میزانِ صلاحیّت کنگره در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه معلوم و مشخص گردیده و در این زمینه اختلاف نظری در حقوق این کشور وجود ندارد.

واژگان کلیدی: لایحه بودجه، قانون بودجه، رسیدگی و تصویب، نظام حکومتی و ساختار سیاسی، قوه مقننه، صلاحیّت، قوه مجریه

العنوان: صلاحیّه السّلطه التّشریعیّه فی تحقیق لائحه المیزانیّه والمصادقه علیها فی قوانین إیران وأمریکا

الأستاذ المشرف: الدکتور ولی رستمی

الأستاذ المساعد: الدکتور غلام حسین إلهام

الطّالب: حجّت قیاسی

الفرع الدّراسیّ: الدّراسات الإسلامیّه والقانون

الخلاصه

المیزانیّه هی لائحه الدّوله المالیّه التی تشمل توقّع المکاسب ومصادر التّمویل وتخمین الکلفه. یتمّ تنظیم هذه اللائحه لسنه مالیّه واحده وتستهدف تحقیق سیاسات الدّول وأهدافها الشّرعیّه. بناءً علی هذا، تُعدُّ لائحه المیزانیّه من أهمّ اللوائح التی تُقدّمها الدّوله فی کلّ سنه، للتّحقیق والمصادقه، إلی مجلس الشوری الإسلامی. فی یومنا هذا، یُعتبر إعداد المیزانیّه وتنظیمها واقتراحها من الشّؤون الخاصّه للسّلطه التّنفیذیّه فی کلّ بلاد العالم ومن جانب آخر، یُعدّ تحقیق لائحه المیزانیّه والمصادقه علیها من الشّؤون الخاصّه للسّلطه التّشریعیّه. لایُستثنی بلدنا من هذا الأمر، فیُعتبر إعداد لائحه المیزانیّه وتنظیمها من الشّؤون الخاصه للسّلطه التّنفیذیّه وتحقیق المیزانیّه و المصادقه علیها من الشّؤون الخاصّه للسّلطه التّشریعیّه، وفقاً لِما ینصّ علیه أصل ۵۲ من دُستور الجمهوریّه الإسلامیّه الإیرانیّه. المسأله المناقشه فی هذه الدّراسه هی تحدید إطار صلاحیّه مجلس الشوری الإسلامی فی تحقیق لائحه المیزانیّه و المصادقه علیها، نظراً إلی أن الغموض والإجمال فی قوانین إیران قد أدّی إلی ظهور اختلاف الآراء فی حدود صلاحیّه مجلس الشوری الإسلامی فی ساحه تحقیق لائحه المیزانیّه والمصادقه علیها. قد صارت هذه القضیّه فی الولایات المتّحده الأمریکیّه واضحه بما أنّ الدُّستور ینصّ علیها و یُحدّد صلاحیّه الکونغرس الأمریکیّ فی تحقیق لائحه المیزانیّه والمصادقه علیها ولا یُشاهَد فی هذا المجال أیّ اختلاف رأی فی قانونها.

الکلمات الرّئیسه: لائحه المیزانیّه، قانون المیزانیّه، التّحقیق والمصادقه، النّظام الحکومیّ، الهیکل السیاسیّ، السّلطه التّشریعیّه، الصّلاحیّه، السّلطه التّنفیذیّه

Abstract

The government financial plan contains the outcome anticipation, funding resources and estimation of costs provided for a financial year and aims at realizing the policies and governments legal goals. Hence, the budget bill is one of the most important bills which the government should submit to the Islamic parliament council each year in order to be approved and discussed. Nowadays, providing, approving and suggesting the budget in all countries is among the exclusive jurisdictions of the executive. On the other hand, discussing and approving the budget bill is assumed to be among the exclusive jurisdictions of the legislature. Our state is not an exception.‌ And due to the explicit specification of principle 52 of Islamic Republic of Iran’s constitution, providing and setting out the budget bill is among the jurisdictions of the executive; while handling and approving it is among the council of Islamic parliament jurisdictions. The problem which is discussed in this research is supposed to be the depth and the limits of jurisdictions of the council of Islamic parliament in dealing and approving the budget bill which is due to obscurity and brevity in Iran’s law result in disagreement in the scope of jurisdiction of the council of Islamic parliament in dealing and approving the budget bill.  This problem is clear and vivid in the law of The United States of America due to the specification of the constitution and the scope and the limits of jurisdictions of congress in dealing and approving the budget bill are specified and apparent. Hence, there is no disagreement on such grounds within law of this state.

Keywords:

Budget Bill, Budget Law, Dealing and Approving, Government and Political Structure, The Legislature, Jurisdiction, The Executive.

Imam sadiq University

Faculty of slamic studies and law

A Thesis Presented for the Degree of master of Art in law (Public law)

Legal analysis of extent of one’s power and competence of Islamic consultative assembly for proceedings and pass a bill of budget

Supervisor:
Dr. Vali Rostami
Advisor:
Dr. Gholamhosein Elham
Student:

Hojjat Ghyasi

June 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر