پایان‌نامه: امکان‌سنجی شرعی و اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
امکان‌سنجی شرعی و اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی ایران
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد شریف‌زاده
اساتید مشاور:
دکترمحمدتقی محبی
دکتر محمدرضا شاهرودی
دانشجو:
علی مصطفوی ثانی
شهریورماه ۱۳۹۳
چکیده فارسی
با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و لزوم حرکت به سمت سیستم مالیاتی توانمند به عنوان ابزاری مناسب برای سیاست گذاری‌ ، کنترل انگیزه‌های مخرب و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ، در این پژوهش مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالیبه عنوان مالیاتی که قابلیت دستیابی به اهداف مورد نظر را دارد مورد بررسی و تاثیرات آن بر بازارهای مالی به عنوان بخش هدف مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.
اگرچه برخی ناکارایی¬ها در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بعضی کشورهای جهان گزارش‌شده است اما عدم تأثیر منفی این نوع مالیات بر سرمایه‌گذاری کل و رشد اقتصادی و همچنین تأیید آن به‌عنوانابزار مناسب سیاست‌گذاری دولت برای مقابله با سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش نابرابری‌ها توجیه این مالیات رابسیار تسهیل نموده است. همچنین از لحاظ شرعی نیز این مالیات شباهت¬ها و هم‌پوشانی¬های قابل توجه با خمس دارد و به‌صورت کلی، در چارچوب مالیات¬های حکومتی و در راستای تحقق مقاصد شرع و اهداف نظام اسلامی قابل توجیه شرعی است.
درآمد ناخالص حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی ایران نیز برای سال¬های ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۲ محاسبه گردید، که درآمد این مالیات در طول این سالها به طور متوسط با احتساب تورم قابلیت افزایش ۵ درصدی و با حذف تورم از عایدی سرمایه قابلیت افزایش ۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات های مستقیم را دارا می باشد،که نقش مؤثری در کاهش کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: مالیات بر عایدی سرمایه، کارآیی، سرمایه گذاری، دارایی¬های مالی، بازارهای مالی

العنوان:دراسه الإمکانیه الشرعیه والتنفیذیهللضریبهعلىأرباحرأسالمالفیالأسواقالمالیه فی إیران
الطالب:علی مصطفوی ثانی
الأستاذ المشرف:الدکتور محمد جواد شریف زاده
الاستاذ المساعد:الدکتور محمد تقی محبی،الدکتور محمد رضا شاهرودی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
فی هذه الدراسه ووفقا لخصائص الاقتصاد الإیرانی وضروره الانطلاق نحو نظام الضرائب کأداه فاعلهو قادره علیالتخطیط والتحکم علی النزعات التدمیریه وتخفیض الاتکال علی عوائد النفط عن طریق زیاده العائدات الضریبیه لمیزانیه الدوله، تمّدراسه الضریبه علی أرباح رأس المالفی الأسواق المالیه کضریبه من شأنها الحصول علی الأهداف المرجوه و تأثیراتها علی تلک الأسواق.
علی الرغم من بعض التقاریر عن عدم الکفاءه فی إجراء السیاسات الضریبیّه علی أرباح الرسامیل التی تمّ الإبلاغ عنها فی بعض البلدان،إلّا أنّعدم التأثیر السلبی للضریبه علی إجمالی الاستثمارات والنمو الاقتصادی وکذلک کونها أداه للدوله فی تخطیطها للحد من المضاربه فی الاقتصاد وتقلیل عدم المساواه، قد أدی إلی تبریر هذا النوع من الضرائب بسهوله. من جهه أخری و من منظار شرعی هناک الکثیر من مواضع التلاؤم و الانسجام بینها و بین الخمس، بحیث أنه یمکن تبریرها شرعیا علی أساس تحقیق مقاصد الشرع و غایات الدوله الإسلامیه.
و قد حوسب الدخل الإجمالی الناتج عن الضریبه علی أرباح الرسامیل فی الأسواق المالیه فی إیران لفتره مابین ۱۳۷۰ إلی ۱۳۹۲ ه.ش و الذی یکون قادرا فی هذه الأعوام لیرتفع ۵ بالمئه نظراً لنسبه التضخم ولیرتفع ۲ بالمئه من ضرائب الحکومه المباشره، نظراً لإزاله التضخم و لکی یلعب دوراً ملحوظاً فی انخفاض العجز فی میزانیتها و توفیر المصادر المالیه لها.
الکلمات الاساسیه: الضریبه علی أرباح رأس، المال، الکفاءه، الاستثمار، الموارد المالیه، الأسواق المالیه

Abstract
According to the characteristics of the economy of Iran and the need to move towards a capable tax system as an instrument for policymaking, controlling destructive impulses and reducing dependence on oil revenuesof government budget, in this study capital gains tax on financial marketswhich is capable of performing the intended targets was investigated and its impact on financial markets, as the aim of the study was analyzed.
Although some inefficiencies in implementing the tax on capital gains have been reported in some countriesbut the lack of negative impact of the tax on the total investment and economic growth as well asits role as a suitable policymaking instrument for the government to deal with speculation in economyand reducing inequalities, it is very easy to justify this tax. It has similarities and overlappings with Khoums , in terms of religious taxes. In general, it is in accordance with state taxes and religious purposes as well as the Islamic objectives.
Gross revenue of taxes on capital gains on financial market of Iran from1991 to 2013 is calculated.Revenue of this tax in these years with inflation has capability for increasing 5 percent and without inflation has capability for increasing 2 percent in revenue of government from direct tax, that has effective rolein reducing budget deficits and providing financial resources.
Keywords: capital gains tax(CGT), efficiency, investment, financial assets, financial markets

Imam Sadiq Univercity (a.s)
Faculty of Islamic Studies and Economic
A thesis Presented for the Degree of master in the
Economic
Jurisprudential and Administrative Feasibility of Taxing Capital Gains in Financial Markets of Iran
Supervisor:
Dr.Mohammad Javad Sharifzade
Advisor:
Dr.Mohammad Taghi Mohebi
Dr.Mohammad Reza Shahrodi
Student:
Ali Mostafavisani
september2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

دانشجو

استادان راهنما و مشاور

, ,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: امکان‌سنجی شرعی و اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی ایران”