پایان‌نامه: الگوی اسلامی ایرانی تامین مالی خرد

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

الگوی اسلامی ایرانی تامین مالی خرد

استاد راهنما:

دکتر هادی زاهدی وفا

استاد مشاور:

دکترکامران  ندری

استاد داور:

دکتر احمد شعبانی

مهدی جمشیدیان

تابستان ۱۳۸۹

چکیده:

امروزه تامین مالی خرد به عنوان راهکاری عملیاتی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش فقر و توانمند سازی افراد، بویژه در مناطقی است که از برخورداری کمتری رنج می برند؛به طوری که برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافته اند.

هدف از نگارش این رساله بررسی وضعیت تامین مالی خرد در جهان و ایران، و ارائه الگویی منطبق با آموزه های اسلامی و همگون با فرهنگ و اقتصاد حاکم بر جامعه در ایران است .

با توجه به کارآمدی تامین مالی خرد، در این رساله الگویی اسلامی – ایرانی مبتنی بر مشارکت با کارآفرینان در مناطق کمتر توسعه یافته ارائه شده است که فرآیند مشارکت از طریق صندوقی که وظیفه اش مدیریت وجوه دولتیو حاکمیتی است راهکار مناسبی در جهت احیاء و ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته بشمار آید.

در نهایت به استناد نتایج مدل و بهره گیری از تجربه های سایر کشور ها، چهارچوبی برای برنامه توسعه تامین مالی خرد با هدف کاهش فقر و توانمند سازی مناطق کمتر توسعه یافته ارائه می شود.

کلمات کلیدی: تامین مالی خرد، دولت، کارآفرینی،اشتغالزایی،کاهش فقر

الخلاصه:

التمویل الجزئی، فی هذه الایام، هو وسیله وظیفیه لخلق فرص العمل، و  الحد من الفقر و تقویه الناسو و خاصه فی مناطق التی لها اقل الفائده و انمو و التمتع. و قد نجحت بعض البلدان فی هذا المجال.

و الغرض من کتابه هذه الرساله هو دراسه وضع و ظروف .ژو شروط التمویل الجزئی فی العالم و ایران، و تقدیم نمط یتطابق مع الافکار الاسلامیه و یتوافق مع ثقافه و الاقتصاد الایرانی.

فی هذه الاطروحه، مع اخذ فائده التمویل الجزئی بعین الاعتبار، قدمنا النمط الایرانی و الاسلامی المبنی علی اساس المشارکه مع مغامرین فی المناطق الاقل نموا. عملیه المشارکه من خلال صندوق و التی مهمتها  هی اداره الاموال الحکومیه و الدولیه هی وسیله مناسبه لاحیاء و تطویر المناطق الاقل نمواو

و فی نهایه المطاف و بالاستناد الی نتایج انموذج و مع اعتبار تجارب البلدان الاخری، اقترحنا خطه لتنمیه التمویل لغرض الحد من الفقر و تقویه المناطق الاقل نموا.

الکلمات الاساسیه: التمویل الجزئی، الحکومه، خلق

Abstract:

Nowadays microfinance is a functional way to create jobs, reduce poverty and strengthen people, especially in regions whith less welfare. Some countries have been successfully in this field.

The purpose of this is th study the situation, circumstanvce and conditions of microfinance in iran and the world, and to provide a pattern compatibla with Islamic thoughts and with Iranian culture and economy.

In this thesies, The purpose of this is th study the situation, circumstanvce and conditions of microfinance in iran and the world, and to provide a pattern compatibla with Islamic thoughts and with Iranian culture and economy

Ultimately, by relying on model result and the experience of other countries, we offer a plan for finance development for the purpose of reducing poverty and strengthening less developed areas.

Keywords: microfinance, government, enterprising, job making, reduce poverty.

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Economics

Islamic – Iranian Model For Microfinance.

Supervisor: Dr. H. Zahedi Vafa

Advisor: Dr.k. Nadri

Mahdi Jamshidiyan

Summer 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: الگوی اسلامی ایرانی تامین مالی خرد”