پایان‌نامه: رویارویی ایران و اسرائیل و بازتاب آن در مناسبات ایران و آمریکا

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رویارویی ایران و اسرائیل و بازتاب آن در مناسبات ایران و آمریکا

(۲۰۰۹-۲۰۰۱)

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن خانی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا خواجه سروی

نگارش: رسول خسروبیگی

آذر  ۱۳۸۹

چکیده

بی‌شک انقلاب اسلامی ایران از تاثیرگذارترین وقایعی است که در تاریخ ایران روی داده است. پیامدهای این رخداد تمام ابعاد زندگی  ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده و از مرزهای این کشور فراتر رفته است.انقلاب‌های بزرگ صف‌بندی‌های جدیدی از دوستان و دشمنان ایجاد کرده، جهت‌گیری‌های سیاسی را به شدت تغییر می‌دهد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در تاریخ معاصر خطرناک‌ترین دشمن اسلام  اسرائیل است که از آغازین روزهای حرکت انقلابی امام خمینی  هدف حملات ایشان بوده است. از این رو دشمنی با رژیم صهیونیستی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی  است.

 تقابل با رژیم صهیونیستی در جایگاه یک استراتژی، تأمین کننده منافع منطقه‌ای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است. این نوشتار می‌کوشد با بررسی روابط ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی این منافع را مشخص کرده و ضرورت ادامه این تقابل را گوشزد نماید و ثابت نماید تقابل ایران و رژیم صهیونیستی نه‌تنها بر خلاف منافع ملی نیست بلکه با حفظ این منافع همراه است چرا که تقابل ایران و اسرائیل،  با ایجاد بازدارندگی آمریکا را از مواجهه مستقیم نظامی با ایران ناتوان می‌کند.

واژگان کلیدی: بازدارندگی، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل، ایالات متحده امریکا

المواجهه الإیرانیه و الاسرائیلیه و اصدؤاها فی العلاقات بین إیران و الولایات المتحده الأمریکیه

(۲۰۰۹-۲۰۰۱)

الأستاذ المشرف: الدکتور محمد حسن خانی

الأستاذ المشرف المساعد: الدکتور غلامرضا خواجه سروی

الاستاذ الحکم: الدکتور جلال درخشه

الطالب: رسول خسروبیگی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و العلوم السیاسیه

مخلص البحث:

لاشک فی أن الثوره الإسلامیه فی إیران من أکثر الأحداث تأثیرا التی شهدها التاریخ الإیرانی حتی الیوم و قد شملت آثارها و تبعاتها کافه أبعاد و زوایا حیاه الإیرانیین، بل تعدت الحدود الإیرانیه.

إن الثورات الکبری فی العالم تتبعها تحزبات جدیده من اعداء و اصدقاء و تغیر بشده من المعادلات و الاتجاهات السیاسیه و لاتستثنی من ذلک الثوره الإسلامیه الإیرانیه.

إن أخطر عدو للإسلام فی الوقت الراهن هو إسرائیل التی استهدفها الإمام الخمینی منذ فجر الثوره، و من هذا المنطلق فإن معاداه الکیان الصهیونی تعد من الأسس الجذریه للثوره الإسلامیه.

مواجهه الکیان الصهیونی کاستراجیه توفر مصالح إیران الإقلیمیه علی المدی الزمنی القریب و المدی البعید. و نحاول فی هذا البحث تحدید هذه المصالح من خلال دراسه العلاقات بین ایران و الولایات المتحده الأمریکیه و الکیان الصهیونی و التنویه لضروره الاستمرار فی هذه الواجهه و إثبات أن مواجهه إیران الکیان الصهیونی لیستغیر منافیه للمصالح الوطنیه الایرانیه فحسب، بل تتضمن صیانه هذه المصالح؛ إذ أن اتخاذ إیران الموقف المضاد لإسرائیل و من خلال إیجاد حاله وقائیه یجعل الولایات المتحده عاجزه عن المواجهه العسکریه المباشره ضد إیران.

مفتاح الکلمات: إیران، إسرائیل، أمریکا، الوقایه، الثوره الإسلامیه

Abstract

Undoubtedly the Islamic Revolution in Iran has been the most influential event happening in the history of Iran. Following events have affected all the aspects of Iranian’s lives and also beyond the outs borders. The great revolutions have made new friends and enemies, would drastically change the political orientation. The Islamic Revolution of Iran is no exception.

Israel is the most dangerous enemy of Islam on the early days of the revolution, Imam Khomeini was their target. Thus the hostility toward the Zionist has been one of the most fundamental principles of the Islamic Revolution.

Standing against the Zionist regime is in the place of a strategy, guaranteeing the short – term and long – term regional interests of Iran. This paper by examining the relation between Iran, America and the Zionist regime has determined these interests and reminded us about the continuation of this hostility, and has proved the hostility between Iran and Zionist regime is not only against the national interest but by continuing this status it prevents the U.S to attack Iran.

Keywords:

Israel, America, Deterrence, Islamic Revolution Iran.

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Political Sience

Iranian – Israeli Confrontation and its Impact of Iran – US Relations (2001-2009)

Supervisier:

Dr. M.H Khani

Advisor:

Dr. G.R.Khajesarvi

Student:

Rasoul khosrobeigi

December 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر