توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد نفت و گاز

استراتژی خط لوله گاز ایران- اروپا: آنالیز تئوری بازی‌ها

استاد راهنما: دکتر داوود منظور

استاد مشاور: دکتر محمد هادی زاهدی وفا

دانشجو: حسن یوسفی

بهمن ۱۳۹۱

چکیده:

ایران پس از روسیه در جایگاه دوم کشورهای دارنده‌ی ذخایر گازی قرار دارد و از پتانسیل بالایی برای تأمین میزان قابل توجهی از نیاز گاز طبیعی اروپا برخوردار است. برای صادرات گاز ایران به اروپا مسیرهای متعددی متصور است که مهمترین آن‌ها مسیر ایران- ترکیه- یونان و مسیر ایران – عراق – سوریه – لبنان – یونان است.در این مقاله با استفاده از نظریه‌ی بازی‌ها تحت دو استراتژی تعاونی و غیرتعاونی به بررسی تعادل ناش برای بازی سه جانبه‌‌ی ترانزیت گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه و عراق در افق ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ می‌پردازیم. براساس یافته‌های این مدلدر صورت همکاری سه کشور و تشکیل ائتلاف سه گانه، سود هر سه کشور حداکثر خواهد شد.

کلید واژه: صادرات گازایران، نظریه‌ی بازی‌ها، استراتژی تعاونی، استراتژی غیر تعاونی، خط لوله‌ی گاز

العنوان: الاستراتیجیّه خط أنابیب غاز إیران – أوروبّا–تحلیل نظریّه اللعبه

الباحث:حسنیوسفی

الأستاذالمساعد:الدکتورداوودمنظور

الأستاذالمشرف:الدکتورمحمدهادیزاهدیوفا

الفرعالدراسی:الدراساتالإسلامیهوالاقتصاد

الخلاصه:

إیرانتحتلّالمرتبهالثانیهلاحتیاطاتالغازبعدروسیا،ولدیهاإمکانیّهکبیرهعلىتوفیرکمیّهملموسهمنالغازالطبیعیّلأوروبّا. هناکعدّهطرقلتصدیرالغازالإیرانیّإلىأوروبّا،منأهمهاالطریق: إیران–ترکیا–الیونانوالطریق: العراق–سوریا–لبنان. نبحثفیهذهالرسالهوباستخدامنظریّهاللعبهفیإطاراستراتیجینالتعاونیّهوغیرالمتعاونه،عنتوازنناشللعبالثلاثیلنقلالغازالإیرانیّإلىأوروبّاعبرترکیاوالعراقفیآفاقعام۲۰۲۰و۲۰۳۰٫ نظراًإلینتائجهذاالنموذجمعتعاونالدولالثلاثوتشکیلالتحالفالثلاثیّسیتمّتعظیمالأرباحللجمیع.

الکلماتالأساسیه: تصدیر الغاز الإیرانیّ،نظریّه‌اللعبه،الاستراتیجیّه‌ التعاونیّه،الاستراتیجیّه‌ غیر المتعاونه،خط‌ أنابیب الغاز

 

 

Abstract

Iran stands in second position among the countries that have gas reserves after Russia and has a high potential for providing noticeable amount of Europe natural gas demand. There are a variety of routes for Iran’s gas export including Iran-Turkey-Greece and Iran-Iraq-Syria-Lebanon-Greece. We have analysed the Nash- equilibrium for trilateral game in Iran’s gas transit from Turkey and Iraq in 2020 and 2030 perspective under two cooperative and noncooperative strategies. We have concluded that if the three countries participate in a trilateral cooperation, the Nash equilibrium will take place and their profits will be maximized.

Keywords: Iran’s Gas Export, Game Theory, Cooperative Strategy, NonCooperative Strategy, Gas Pipeline

 

 

Imam Sadiq (a.s.) University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Continuous M.A.ThesisIslamic Studies and Economics

Oil and Gas Area

Iran – Europe Gas Pipeline Strategy:

 A Game Theory Analysis

Supervisor:Dr. D. Manzour

Advisor:Dr. M. H. Zahedi Vafa

Student:Hassan yousefi

January 2013

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: استراتژی خط لوله گاز ایران- اروپا: آنالیز تئوری بازی‌ها”