توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد مالی

تحت عنوان:

اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)

استاد راهنما: آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور: آقای دکتر احمد شعبانی

نام دانشجو: سید مهدی موسوی بررودی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده فارسی:

«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۹ برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری دام ظله در دیدار با جمعی از کار­آفرینان سراسر کشور به کار برده شد. این مفهوم بیانگر راهبرد­­هایی است که اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم اقتصادی باید اتخاذ کند؛ به عبارت دیگر مسیری که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی باید بپیماید تا با تحریم­ها مقابله کند و بتواند از آنها عبور کند را اقتصاد مقاومتی می­گوییم. مقام معظم رهبری می­فرمایند: اقتصادمقاومتیمعنایشایناستکهمایکاقتصادیداشتهباشیمکههمروندروبهرشداقتصادیدرکشورمحفوظبماند،همآسیب‌‌پذیری‌‌اشکاهشپیداکند.

لذا بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب­پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، رهایی از وابستگی و ارتقاء بهره­وری و کارایی پرداخته و در هر یک از این راهبرد‌‌ها با توجه به آمار در دسترس به تبین شاخص­هایاولویت‌بندیصنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی برداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از ۲۷ نفر از نخببگان دانشگاه و صنعت به رتبه بندی شاخص­ها با استفاده از نرم افزار پرداخته، سپس با توجه به آمار کارگاه­های صنعتی ۱۰نفر به بالا سال ۱۳۸۹ (آخرین آمار موجود) به اولویت‌بندیصنایع (۱۳۵ رشته فعالیت) پرداخته شده است.

بر اساس این پژوهش رشته فعالیت­های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه­های اول تا سوم قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، تحریم، اولویت‌بندی صنایع، تحلیل سلسله مراتبی، رهایی از وابستگی، صنعت دانش بنیان، ارتقاء بهره­ وری.

العنوان: إعطاء الأولویه للصّناعات علی أساس نظریه الاقصاد الصّامد عبر عملیه التّحلیل الهرمی

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الأستاذ المساعد: الدکتور أحمد شعبانی

الطالب: سید مهدی موسوی البررودی

الفرع الدّراسی: الدّراسات الإسلامیه والاقتصاد

الخلاصه:

یعتبر «الاقتصاد الصّامد» من المصطلحات الحدیثه التی استُعملت لأوّل مرّه فی تاریخ: ۱۶/۶/۱۳۸۹ فی کلمه ألقاها قائد الثّوره الإسلامیه فی لقائه أصحاب المشاریع من أرجاء البلد. تظهر من هذا المفهوم  الإستراتیجیه الاقتصادیه المتّخذه من جانب الجمهوریّه الإسلامیه تجاه المقاطعات الاقتصادیه. وبعباره أخری، فإنّ الاقتصاد الصّامد هو السّبیل الذی یجب علینا أن نسلکه فی ظروف الحظر الاقتصادی لنقدر علی مکافحه المقاطعات واجتیاز هذه الظروف المؤلمه بسلامه. قال السّید القائد سماحه آیه الله العظمی الخامنئی (حفظه الله) فی تحدید هذا المصطلح: «الاقتصاد الصّامد من وجهه نظرنا إنّما هو اقتصاد یتّجه إلی النّموّ الاقتصادی وخفض عدم الحصانه.»

ولذلک فإنّ هذه الدّراسه تمارس تبیین ثلاث إستراتیجیات رئیسه، وهی: الصّناعه القائمه علی العلم، والتّخلّص من العلاقات السّلبیه ورفع الإنتاجیه، مرکّزهً علی العنصرین: النّموّ الاقتصادی وخفض عدم الحصانه. بعد ذلک وفی کلّ من هذه الإستراتیجیات، یؤخذ بتبیین مؤشّرات منح الأولویه للصّناعات وفقاً للإحصاءات الرّسمیه و علی أساس نظریه الاقتصاد الصّامد. وفی النّهایه یتمّ ترتیب هذه المؤشّرات عبر عملیه التّحلیل الهرمی وملء الاستماره بواسطه ۲۷ نخبه من الجامعیین وأصحاب الصّناعه مع مساعده البرمجیه. ثمّ تُعطی الأولویه للصّناعات فی ۱۳۵ فرعًا عملیًا وفقًا لإحصاءات المعامل الصّناعیه المشتمله علی عشره أشخاص فصاعدًا فی سنه ۱۳۸۹ه.ش.

وعلی أساس هذه الدّراسه یمکننا أن نمنح الأولویه لهذه الفروع الثّلاثه:

الأوّل: فرع إنتاج الأدوات البصریه وأجهزه التّصویر

الثّانی: فرع إنتاج الأجهزه الطّبیه والجراحه

الثّالث: فرع إنتاج أدوات المراقبه والسّیطره علی العملیه الصّناعیّه

الکلمات الرئیسه: الاقتصاد الصّامد، المقاطعه الاقتصادیه، إعطاء الأولویه للصّناعات، عملیه التّحلیل الهرمی، التّخلّصمن العلاقات السّلبیه، الصّناعه القائمه علی العلم، رفع الإنتاجیه

Abstract

“Resistance Economics” is a word stipulated by the Supreme Leader on

۱۶/۶/۱۳۸۹ for the first time in a meeting with employers from all over the country. This notion shows the guidelines which should be applied when the country is under economic sanctions. In other words, the way the country should go to get along when encountering the sanctions is called Resistance Economics. The Supreme Leader says: “Resistance economics is one which contains both progress and less amount of “vulnerability”.

Hence according to the two principal pillars of resistance economics i.e.

progress and less vulnerability we have explained three main knowledge-based guidelines based on “reducing dependence”, “developing performance” and “efficiency” and we have embarked upon statistics at hand explaining indicators for prioritizing industries. Afterwards, we’ve used analytical hierarchy method and questionnaires acquired from 27 elites of universities and industries and we have started prioritizing indicators using computer software and after thatb y using statistics of industry workshops containing more than 10 persons in 1389 (according to the latest figures) we have prioritized industries (135 fields).

The research shows that optic, medicine equipment ,surgery and control

equipment industry activities are to be ranked in levels one to three.

Keywords:

Resistance Economics, sanction, industry prioritization, analytical hierarchy, breaking dependence, knowledge-based industry, developing efficiency.

 

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

Industry prioritized based on Resistive economics (AHP Approach)

Supervisor:

Dr. Mahdi Sadeghi Shahedani

Advisor:

Dr Ahmad Shabani

Student:

Seyed Mahdi Mousavi Barrodi

September

۲۰۱۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)”