پایان‌نامه: تعیین و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در بازاریابی سیاسی بر اساس مدل نیومن

رایگان

توضیحات

دانشکده‌ی معارف اسلامی ومدیریت

پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

تعیین و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در بازاریابی سیاسی بر اساس مدل نیومن

استاد راهنما:

دکتر بهمن حاجی‌ پور

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا یزدانی

به کوشش:

محمد مهدی حسین زاده

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

انتخابات یکی از ارکان حکومت‌هایی است که بر مبنای دموکراسی اداره می‌شوند. نوع انتخابات، نحوه‌ی دخالت مردم در حکومت را تعیین می‌کند. مطالعه‌ی رقابت‌های انتخاباتی از منظر بازاریابی، موضوع  بازاریابی سیاسی است؛ گرایشی نوپا که به تازگی در کشور ما رواج پیدا کرده است. بازاریابی سیاسی در تلاش است تا ارتباطی بلند مدت را میان رأی‌دهندگان و احزاب سیاسی، برای منفعت اجتاعی، تاسیس و حمایت کند و افزایش دهد. بنابراین اهداف بازیگران عرصه‌ی سیاست و سازمان‌ها با یکدیگر گره می‌خورد.

از میان مدل‌های موجود در بازاریابی سیاسی، مدل نیومن(۱۹۹۴) یکی از کامل‌ترین‌هاست. این مدل ۴ بخش عمده دارد: تمرکز، کمپین بازاریابی، کمپین سیاسی و نیروهای محیطی. این تحقیق بر آن است تا دو بخش تمرکز و کمپین بازاریابی را در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران به شیوه‌ی تحلیل مضمون، بررسی کند. دو بخش دیگر مدل، مورد نظر این تحقیق نیست چرا که بخش کمپین سیاسی اصولاً بر مبنای ساختار انتخابات در آمریکا تدوین شده و بخش نیروهای محیطی نیز شامل مؤلفه‌هایی است که قابلیت استفاده در شیوه‌ی تحلیل مضمون را ندارند. از میان کاندیداهای این انتخابات آقای حسن روحانی به عنوان فرد پیروز و آقای محمد باقر قالیباف به عنوان نفر دوم انتخاب شده‌اند و با نمونه‌گیری از سخنان ایشان، استراتژی‌ها، تمرکز، بخش‌بندی و مؤلفه‌های تصویرسازی هر دو کاندیدا بر مبنای مؤلفه‌های اقتباس شده از مدل، تعیین و رتبه‌بندی شده است.

العنوان: تعیین و تصنیف العوامل الأساسیه للنجاح فی التسویق السیاسی بناءً علی نموذج نیومن

الأستاذ المشرف: الدکتور بهمن حاجی پور

الأستاذ المساعد: الدکتور حمید رضا یزدانی

الباحث: محمد مهدی حسین زاده

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

الانتخابات واحده من أرکان و أسس الحکومات التی تتبنی علی الدیموقراطیه. نوعیه الانتخابات تعین کیفیه تدخل الشعب فی نظام الحکم. دراسه المنافسه الانتخابیه من منظار التسویق السیاسی تشکل موضوع التسویق السیاسی الذی یعتبر اتجاهاً حدیثاً تداول فی بلدنا أخیراً. التسویق السیاسی یحاول تأسیس و حمایه علاقه طویله الأمد بین المصوتین و الأحزاب السیاسیه من أجل انتفاع المجتمع. و لذلک فقد أصبحت أهداف الناشطین فی مجال السیاسه و الأنظمه متداخله.

و بین النمادج الموجوده فی التسویق السیاسی، یعتبر نموذج نیومن(۱۹۹۴) من أکمل النماذج. هذا النموذج یتضمن أربعه اقسام: الترکیز، المنافسه الانتخابیه التسویقیه، المنافسه الانتخابیه السیاسیه، العوامل المحیطیه. و هذا البحث یتناول الجزئین الأولین فی انتخابات رئاسه الجمهوریه فی إیران عن طریق استخدام منهج تحلیل المضمون. و الجزئین الأخرین للنموذج لایبحث عنهما فی هذا البحث باعتبار أن الجزء الثالث دُوّن بناء علی نظام الانتخابات فی الولایات المتحده و الجزء الأخیر یشمل مؤلفات لایمکن استخدامها فی منهج تحلیل المضمون. و قد اخترنا من بین المرشحین فی هذه الانتخابات السید روحانی باعتباره المرشح الفائز و السید قالیباف باعتباره المرشح الآخر بعده. مع أخذ عینه من کلماتهما و صنّفناها علی أساس الاستراتیجیه و الترکیز و التجزئه و مؤلفات التصویر لکلا المرشحین بناء علی المؤلفات المستخرجه من النموذج.

الکلمات الأساسیه: التسویق السیاسی، الانتخابات، الدعایه و الإعلام، المنافسه الانتخابیه التسویقیه، الاستراتیجیه، التجزئه، التصویر.

Abstract

Elections are one of the fundamentals of democratic governments. The type of the election determines people’s intervention in the government. Studying electoral campaigns from the viewpoint of Marketing is the subject of Political Marketing -a new- born field which has just started to be popular in our country (i.e., Islamic Republic of Iran). Political marketing seeks to establish, maintain and enhance long term political relationship at a profit for society, so that the objective of the individual political actors and organizations involved are met. This is done by mutual exchange and fulfillment of promises.

Newman’s Model (1994) is one of most complete models in Political Marketing. The model consists of four major parts: Focus, Marketing Campaign, Political Campaign, and Environmental Forces. The present research aims at investigating Concentration and Marketing Campaign in the Islamic Republic of Iran’s 11th Presidential Election through theme analysis. The Model’s other parts will not be dealt with in this research, since Political Campaign is based upon the electoral structure in the US; and Environmental Forces cannot be considered into our theme analysis. From among the candidates, Mr. Hassan Rouhani (as the winner) and Mr. Mohammad Bagher Ghalibaf (as the second in rate) have been selected; and through choosing samples from the speeches, their Focus, Segmentation, Imaging Components, and the strategies have been determined and rated on the basis of the adapted components.

Key Words: Political Marketing, Election, Propaganda, Marketing Campaign, Strategy, Segmentation, Imaging

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Management

(Business Management)

Identifying & Ranking Critical Success Factors of Political Marketing, Based on Newman‘s Model

Supervisors:

Dr. Bahman Hajipoor

Advisors:

Dr. Hamid Reza Yazdani

Student:

Mohammad Mahdi Hosseinzadeh

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر