توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد

تحت عنوان

امکان سنجی ایجاد نهاد تحقیق و توسعه (R&D) در اقتصاد اسلامی به منظور گسترش مرزهای دانش

سید یاسر حکیمی

استاد راهنما : دکتر محمد مهدی عسگری

استاد مشاور: دکتر محمد هادی زاهدی وفا

شهریور ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی

چکیده

نهاد “تحقیق و توسعه” (R&D) در ” اقتصاد اسلامی” – به عنوان یکی از علوم انسانی اسلامی –  از این جهت قابل تحقیق است ، که می توان با استفاده از ظرفیتهای آن به موفقیتهای بزرگی در پیشبرد دانش تا اجرای اقتصاد اسلامی دست یافت. “تحقیق و توسعه” که از علوم تجربی و فنی اقتباس شده ، زنجیره ای از دانش بنیادین ، کاربردی و توسعه ای (تجربی) است که امکان رشد و ارتقای توامان علمی و عملی دانش را فراهم می آورد. این تحقیق با هدف کاربردی و با روش تحلیلی – توصیفی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به دنبال ارزیابی موقعیت اقتصاد اسلامی و تاکید بر توجه به تحقیقات تجربی در این عرصه بوده است. اهداف این تحقیق که بر اساس سوالات اصلی آن طراحی شده است به دنبال  ارزیابی موقعیت اقتصاد اسلامی ، بررسی موانع و پتانسیلها ، حوزه های قابل بررسی در قالب “تحقیق و توسعه” و نهایتا ارائه الگوی نهاد “تحقیق و توسعه”  بوده است. این رساله با بررسی موسسات و سازمانهای اقتصاد اسلامی مطرح در جهان و برخی موسسات دیگر  غیر اسلامی ولی الهام بخش ، سعی در طراحی الگوی نهادی نموده است که بتواند به رشد همه جانبه اقتصاد اسلامی کمک شایانی نماید. نتیجه این که با تحلیل راهبردی اقتصاد اسلامی به دست می آید که برای تدوین یک استراتژی تهاجمی در حال حاضر نیاز به تقویت جدی نقاط قوت در مقابل نقاط ضعف و استفاده از فرصتهای تاریخی پیش روست که مهمترین راهکار  پیشنهادی بررسی شده ، تقویت جدی مطالعات تجربی اقتصاد اسلامی در زنجیره هماهنگ و منطقی تحقیقات بنیادی (اجتهادی با هدف تولید دانش ) ، کاربردی (اجرایی با هدف تبدیل به فناوری ) و توسعه ای (تجربی با هدف تجاری سازی) است.

کلید واژه ها

تحقیق و توسعه ، اقتصاد اسلامی ، مطالعات تجربی ، تحلیل استراتژیک ، مطالعات بنیادین ، مطالعات کاربردی ، مطالعات توسعه ای

العنوان : دراسه إمکانیه تاسیس مؤسسه”البحث والتنمیه” (R&D)فی الاقتصاد الإسلامی لتطویر حدود العلم

الباحث : سید یاسر حکیمی

الأستاذ المشرف : الدکتور محمد مهدی عسکری

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد هادی زاهدی وفا

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه والاقتصاد

الخلاصه

موضوع مؤسسه “البحث والتنمیه” فی الاقتصاد الإسلامی – بصفته علماً من العلوم الإنسانیه الإسلامیه – هو موضوع مهم للبحث ، لأنه یمکن أن یساعدنا فی الوصول إلى إنجازات کبیره فی الاقتصادالإسلامی نظریاً وعملیاً. بصوره أعم، مفاهیم البحث والتنمیه التی تم اقتباسها من العلوم التجریبیه والتقنیه هی سلسله من العلوم العملیه والتنمویه و الأساسیه التی تتیح الفرصه لنمو وتعزیز العلم نظریاً وعملیاً.

هذه الأطروحه التی هی ذات هدف عملی، تحاول أن تقیم مکانه البحوث التجریبیه فی الاقتصاد الإسلامی و ذلک من خلال استخدام الأسلوب الوصفی التحلیلی لأغراض البحث وجمع المعلومات من المکتبات والوثائق.

هذا البحث یحاول تقییم الوضع فی الاقتصاد الإسلامی، ودراسه العوائق والإمکانیات ومجالات التحقیق فی موضوع البحث والتنمیه، وبالتالی تقدیم نموذج لمؤسسه البحث والتنمیه وفقاً للأسئله الأساسیه المقترحه.

هذه الأطروحه و بعد دراسه المؤسسات والمنظمات المتفوقه للاقتصاد الإسلامی فی العالم، وبعض المؤسسات الغیرإسلامیه ولکن الملهمه منها، تحاول تطویر نموذج مؤسسی حتی تساهم فی النمو الشامل للاقتصاد الإسلامی. نحن من خلال استخدام التحلیل الإستراتیجی نستنتج أنه من الضروری تقویه نقاط القوه واستغلال الفرص التاریخیه لتصمیم استراتیجیه هجومیه. لذا، فإن الحل المقترح هو تقویه الدراسات التجریبیه للإقتصاد الإسلامی فی سلسله منسقه ومنطقیه من الأبحاث الأساسیه (الاجتهادیه لإنتاج العلم) والعملیه (التنفیذیه للتحویل إلى التکنولوجیا) والتطوریه (التجریبیه للتسویق).

الکلمات الأساسیه: البحث والتنمیه، الاقتصادالإسلامی، البحوث التجریبیه، التحلیل الإستراتیجی، الأبحاث الأساسیه ، الأبحاث العملیه، الأبحاث التطوریه

Abstract

The “Research and Development” (R&D) institution in Islamic Economics – as an Islamic humanitarian science – is an important researchable topic because it has potential to help us reaching great achievements in Islamic Economics both theoretically and practically. More generally, R&D which has been deduced from experimental and technical sciences is a chain of a fundamental, practical and developmental science that allow growth and promotion of science both theoretically and practically. Using analytical-descriptive method for research and gathering information from libraries and documents, this thesis with a practical goal tries to evaluate status of experimental researches in Islamic Economics. According to the main questions of proposal, this research tries to evaluate the situation of Islamic Economics, study the barriers and potentials, researchable areas in R&D form and finally provide a model for R&D institution. After studying top institutions and organizations of Islamic Economics in the world and some non-Islamic but inspiring institutions, this thesis tries to develop an institutional model to have a contribution to a comprehensive growth of Islamic Economics. Using strategic analysis we conclude that it is necessary to empower strengths and using historical opportunities for compilation of aggressive strategy. Therefore, the most important proposed solution is to really empower empirical studies of Islamic Economics in a coordinated and logical chain of fundamental (IJtihad for producing knowledge), practical (executive for transforming to technology) and developmental (empirical for commercialization) researches.

Key words : Research and Development , Islamic Economics , empirical researches, strategic analysis, fundamental researches , practical researches , developmental  researches

IMAM SADIQ UNHVERSITY

Ground Research of Making Institute of Research

and Development (R&D) for Islamic Economics in order to Expand Its Science Frontiers

A Thesis Presented for Degree Of M.A. In Economics Faculty Of Islamic Studies and Economics

Seyyed Yaser Hakimi

SUPERVISOR:

Dr.Mohammad mahdi askari

ADVISOR:

Dr. Mohammad Hadi Zahedi Vafa

Summer 1390

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه: امکان سنجی ایجاد نهاد تحقیق و توسعه (R&D) در اقتصاد اسلامی به منظور گسترش مرزهای دانش”