پایان‌نامه: امکان‌پذیری تحقق نظری نظام اداری اسلام

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش دولتی و سیاستگذاری عمومی

امکان‌پذیری تحقق نظری نظام اداری اسلام

استادراهنما:

آقای دکتر احمد اسماعیل‌تبار

استاد مشاور:

آقای دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده

دانشجو:

سیدصدرالدین حسینی مشهدی

شهریور ۱۳۹۲

 

چکیده

«اداره» از مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی است که مصادیق عدیده ذهنی و تجربی گوناگونی دارد. «نظام» نیز یکی دیگر از این مفاهیم است که در منابع مختلف دو تعبیر روبنا و زیربنا از آن وجود داشته و ترکیب این دو، مفهوم «نظام اداری» را پدید می‌آورد. این نظام دارای یکسری گزاره‌های زیربنایی یا اصل موضوعی است که می‌تواند پاسخگوی هر نوع مساله عمومی در این حوزه باشد که باید آن‌ها را استخراج نمود. بررسی نظام مذکور در قالب اسلامی از مباحث قابل تامل است که نیازمند بحث در رابطه با وجود نظام اداری اسلام و تلاش برای استخراج گزاره‌های اعتباری و عناصر محوری موجود در دین برای شکل‌دهی نظام اصل موضوعی آن می‌باشد. بنابراین ما در این پژوهش ابتدا به دلایل وجود نظام اداری اسلام پرداخته و با حصول این نتیجه که اسلام دارای نظام اداری است، به استخراج گزاره‌های زیربنایی نظام اداری اسلام پرداختیم و نظام اصل موضوعی آن را شکل دادیم. و نهایتا به نظام اداری در زمان حکومت پبامبر اسلام بعنوان یک تجربه عینی موفق نظام اداری اسلام اشاره نمودیم.

کلمات کلیدی

اداره، نظام، نظام اداری، گزاره‌های اعتباری، نظام اصل موضوعی

العنوان: إمکانیه التحقق النظری للنظام الإداری الإسلامی

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد إسماعیل تبار

الأستاذ المساعد:‌الدکتور محمدمهدی ذوالفقارزاده

الباحث: سیدصدرالدین الحسینی المشهدی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

«الإداره» من المفاهیم المطروحه فی العلوم الاجتماعیه التی لها مصادیق ذهنیه و تجریبیه متنوعه و «النظام» أیضاً من المفاهیم الأخری التی عُبّر عنه فی المصادر بالبناء العلوی و الأساس؛ و المزج بین هذین التعبیرین یشکل مفهوم «النظام الإداری». هذا النظام له مجموعه من القضایا الأساسیه أو الأصول الموضوعه التی تستطیع أن تلبی أی نوع من المسائل العامه فی هذا المجال، و التی یجب أن نستخرجها. دراسه هذا النظام فی الإطار الإسلامی هی من المباحث الجدیره بالتأمل التی تحتاج إلی البحث حول وجود نظام إداری فی‌ الإسلام، و المحاوله لاستخراج القضایا الاعتباریه و العناصر المحوریه الموجوده فی الدین لتکوین نظام أصله الموضوعی. و لذلک تناولنا فی بدایه هذه الدراسه بیان الأدله علی وجود نظام إداری فی الإسلام، و بعد الوصول إلی النتیجه و هی: أن للإ‌سلام نظام إداری، تطرقنا إلی استخراج القضایا الأساسیه للنظام الإداری فی الإسلام و شکلنا نظام أصله الموضوعی. و أخیراً أشرنا إلی النظام الإداری فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله کتجربه عینیه ناجحه لنظام الإسلام الإداری.

المفردات الرئیسیه: إداره، نظام،‌نظام إداری، القضایا الاعتباریه، نظام الأصل الموضوعی

 

Abstract:

“Administration” is one of the social science concepts that has many subjective and objective examples. “System” is also one of these concepts and in multiple texts there is an infrastructure and superstructure explanation of it, and adding these two concepts together will create “administrative system”. This system has a set of axioms or basic principles that can solve every public problem in this area and we should discover them. Studying this system in the Islamic frame is one of important issues that needs to be discussed. As regards the existence of an administrative system of Islam we should try to discover perspective proposition and pivotal factors in the administrative system of Islam for forming its axiomatic system. So in this research, first we discuss the reasons of the existence of an administrative system in Islam, concluding that Islam has its own administrative system and discovered its infrastructure phrases and formed its axiomatic system. And finally we pointed to the administrative system in the holy Prophet Mohammad’s era, as a successful experiment of administrative system of Islam.

Keywords:

Administration, system, administrative system, perspective propositions, axiomatic system

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic stdies and Management

A thesis provided for the degree of master of art in Public Administration and Public Policy

Feasibility of theorical achievement of administrative system of Islam

Supervisor:

A.Esmaeiltabar,PhD

Advisor:

M.M.Zolfagharzadeh,PhD

Student:

Seyyed Sadroddin Hosseini Mashhadi

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: امکان‌پذیری تحقق نظری نظام اداری اسلام”