پایان‌نامه: واکاوی و فهم تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق(ع) در پرتو عملکرد دانش آموختگان مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت بازرگانی

واکاوی و فهم تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق(ع) در پرتو عملکرد دانش آموختگان (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )

استاد راهنما: دکتر مصباح الهدی باقری کنی

استاد مشاور: دکتر نادر جعفری

دانشجو: مهدی قمری

تیر ۱۳۹۲

چکیده :

امروزه اهمیت تصویر به عنوان یک دارایی نامحسوس و اثرگذار در تثبیت جایگاه سازمان ها، نزد مشتریان ، یک واقعیت انکار ناپذیر است. این موضوع برای سازمان های خدماتی، از جمله دانشگاه ها دارای اهمیتی مضاعف است. لزوم شناسایی و روایت تصویر دانشگاه، حرکت های آتی برنامه‌ای را در قالب اصلاح عملکرد یا اصلاح تصویر در پی دارد. هر قدر مؤلفه‌های تصویر ساز ، اهمیت بالاتر و درگیری بیشتر با محیط پیرامونی دانشگاه داشته باشند ، پژوهش‌های روایت تصویر ، ضرورت بیشتری می یابند. دانشگاه امام صادق (ع) و تصویر حاصل از عملکرد دانش آموختگان آن از جمله این پژوهشها به شمار می‌آیند که در تحقیق حاضر به آن اهتمام شده است.

در این پژوهش با بررسی تصویر منعکس شده از عملکرد دانش آموختگان دانشگاه ، به چیستی تصویر دانشگاه دست یافته ، سپس آن تصویر با آنچه که مد نظر مؤسسین دانشگاه از مامؤریت ، سیاستها و راهبردهای آن است ، مطابقت داده شده است. در این تحقیق ، به عنوان مورد کاوی ، بررسی تصویر منعکس شده از دانشگاه از سوی دانش آموختگان در سازمان صدا و سیما بررسی شده است. برای نیل به این هدف از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران آن سازمان که دانش آموختگان دانشگاه تحت تصدی آنها قرار داشتند ، استفاده شده و برای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از منطق روش نظریه بنیادی استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه روایت تصویر دانشگاه، راهکارها و پیشنهادهای لازم در خصوص بهبود تصویر دانشگاه ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:  برند، تصویر، موضع سازی، دانشگاه امام صادق(ع)، تصویر دانشگاه

العنوان: دراسه الصوره التنظیمیه لجامعه الإمام الصادق (ع) وفهمها فی ظل أداء خریجیها (دراسه حاله: هیئه الإذاعه والتلفزیون الإیرانیه)

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری‌ کنی

الأستاذ المساعد: الدکتور نادر جعفری‌

الطالب: مهدی قمری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

تعتبر الیوم أهمیه الصوره کنوع من ممتلکات المنظمات غیر المحسوسه والفاعله فی تثبیت مکانتها عند الزبائن، حقیقه لا یمکن إنکارها. ویتمتع هذا الموضوع بأهمیه مضاعفه لدی المنظمات المقدمه للخدمات، ومنها الجامعات. هناک برامج مستقبلیه فی إطار تعدیل الأداء أو الصوره، تتبع ضروره تعریف صوره الجامعات وروایتها. کلما زادت عناصر صناعه الصوره أهمیه وارتباطاً بمحیط الجامعه کلما زادت ضروره البحوث الراویه لهذه الصوره. إن جامعه الإمام الصادق (ع) وصورتها الحاصله عن أداء خریجیها، هی من هذه البحوث التی وضعناها محل العنایه فی هذه الأطروحه.

لقد حاولنا أن نحصل إلی صوره الجامعه عبر دراسه الصوره الناتجه عن أداء المتخرجین منها، وفی المرحله التالیه تم مقارنه هذه الصوره بما کانت مطمح نظر مؤسسی الجامعه من المهام، والسیاسات والاستراتیجیات. فقد تم اختیار المتخرجین من جامعه الإمام الصادق الموظفین فی هیئه الإذاعه والتلفزیون الإیرانیه کالحاله المدروسه فی هذا البحث. ولنیل هذا الهدف، اعتمدنا علی منهج المقابله شبه المدونه مع مدراء الهیئه الذین کانوا یشرفون علی عمل متخرجی الجامعه واستفدنا من نظریه الأساس لتحلیل البیانات والمعطیات الحاصله عنهم. وفی النهایه تم تقدیم روایه صوره الجامعه فی الهیئه وأیضاً الحلول والمقترحات اللازمه لتحسینها.

المفردات الرئیسه: علامه تجاریه، الصوره، صناعه الموقف، جامعه الإمام الصادق (ع)، صوره الجامعه

Abstract:

Nowadays, the importance of “image” as an intangible and effective asset stabilizing the situation of organizations for customers is an undeniable fact. This issue will be more important for “service organizations” like universities. Identifying and describing “university image” affects future planning in terms of “performance” improving and “image” improving. The more importante of “image making elements” and the more in contact with the surrounding environment is the more necessary it is. Studying the image of Imam Sadiq University and its graduates’ performance is one of this researches and this thesis is about it.

By studying the image reflected from the university graduates, performance, we have achieved the quiddity of “the university image”, then this image has been compared with university founder`s expected mission, policies and strategies. In this research, as a case study,the reflected image of university graduates’ performance working for IRIB organization has been studied. To reach this purpose, semi-structured interview method has been used to interview the IRIB organization managers whom Imam Sadiq university graduates are under their management. To analyze collected data Grounded theory has been used. Finally, after presenting “university image description”, some guidelines and recommendations have been offered.

Keywords:

Brand – Image – position   -Imam Sadiq University – University Image

Imam Sadiq (a.s) University

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND MANAGEMENT

Continuous M.A. Thesis in Islamic Studies and Management

Business Administration

Exploring and understanding Imam Sadiq University Corporate image in light of its Graduates performance  (Case Study: Islamic Republic of Iran Broadcasting)

SUPERVISOR: Dr.  MESBAH ALHODA  BAQERI  KANI 

ADVISOR: Dr.  NADER  JAFARI 

Student: MEHDI  QAMARI

July  ۲۰۱۳

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر