پایان‌نامه: تبیین الگوی عملی مدیریت خویشتن بر اساس آموزه­های اسلامی با تأکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

تبیین الگوی عملی مدیریت خویشتن بر اساس آموزه­های اسلامی با تأکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره

استاد راهنما:             آیت الله سید حسین سعادت مصطفوی

اساتید مشاور:           دکتر علی رضاییان

دکتر مصباح الهدی باقری

دانشجو:                       میثم آقداغی

شهریور  ۱۳۸۸

چکیده

در مطالعات و تحقیقات انجام شده در رشته مدیریت، توجه وافری صرف اداره جوامع، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد شده و مقوله مدیریت خویشتن علی­رغم ضرورت و اهمیت وافرش کم­تر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تئوری پردازی داده بنیاد که از روش­های پژوهش کیفی است تلاش گردید به مسأله چگونگی مدیریت خویشتن بر اساس نظرات حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب شریف چهل حدیث ایشان پاسخ داده شود. برای این منظور تعداد هشت حدیث از احادیث آن کتاب با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفت و ضمن استخراج نکات کلیدی و کدگذاری آن­ها، مفاهیم و مقولات مرتبط شناسایی گردید. بر اساس مدل بدست آمده از یافته­های این پژوهش، مدیریت خویشتن دارای دو سطح است: سطح اول ناظر به ساحت ملکی انسان است و با اداره قوای ظاهری و اصلاح اعمال و رفتار تلازم دارد. سطح دوم به ساحت ملکوتی انسان مربوط می­شود و با اداره قوای سه­گانه واهمه، شهویه و غضبیه و اصلاح ملکات نفسانی متلازم است. راهکارهای مدیریت خویشتن درسطح اول عبارتند از تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، و تذکر؛ و راهکارها و راهبردهای سطح دوم مدیریت خویشتن عبارتند از حفظ خیال، موازنه و اصلاح ملکات نفسانی که خود شامل راهکار علمی و عملی می­شود.

واژگان کلیدی:

مدیریت خویشتن، مدیریت در اسلام، چهل حدیث، امام خمینی، تئوری‌پردازی داده‌بنیاد

الکلمات الأساسیه: الإداره الذاتی، الإداره فی الاسلام، أربعون حدیثا، الإمام الخمینی، النظریه الراسخه.

 

Abstract

 

All the researches and studies in the management field have given a great deal of attention to managing societies, organizations, groups, and individuals.  Despite its necessity, little attention has been paid to self management. Utilizing “grounded theory” as a qualitative research method, in this research we attempt to answer the question of how one can manage himself. Our answer is based on Imam Khomeini`s ideas in his noteworthy book “Forty Hadithes “.  To this end, eight hadithes were selected by theoretical sampling method and analyzed. Key points were derived and coded, related concepts and categories were identified. Due to achieved model, self management has two stages: the first is related to worldly aspect of human beings, which goes with the administrating visible potentialities and amendment of actions and behaviors. The second stage is related to invisible and sublime aspect of human existence, which is accompanied by managing triplet powers al-quwwah al-wahmiyyah, al-quwwah al-ghadabiyyah, and al-quwwah al-shahawiyyah. Self-management strategies at the first stage are contemplation, impetus, stipulation, self-maintenance, self-examination, and remembrance.  Those of the second stage are curbinging fancy, appraisal, and amendment of deeds which contains theoretical and practical solutions.

Keywords:

Self management, self leadership, management in Islam, Forty Hadithes, Imam Khomeini, grounded theory

Imam Sadiq Univercity

Islamic Studies and Management Faculty

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

Explanation of Practical Model for Self-Management Based on Islamic Courses

Supervisier:                        Ayatollah S.H. Mostafawi

Advisors:                            Phd. Ali Rezayian

Phd. Mesbah-al-hoda Bagheri

Student:                                Maytham Aghdaghi

September  ۲۰۰۹

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تبیین الگوی عملی مدیریت خویشتن بر اساس آموزه­های اسلامی با تأکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی قدس سره”