پایان‌نامه:ارزیابی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (ع)
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد
ارزیابی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی صادقی
اساتید مشاور:جناب آقای دکتر خرسندیان
جناب آقای دکتر رازینی
دانشجو: سید کمال حسینی دستجردی

مهر ۱۳۹۱
چکیده:
خصوصی سازی سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است. در کشور ما نیز این سیاست پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی¬تر مورد توجه مسؤولین قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی است.
به لحاظ اهمیتی که این صنعت در اقتصاد کشور دارد، بررسی تحقق اهدافاین سیاست در صنعت مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سه پتروشیمی اراک، اصفهان و خارک قبل و بعد این سیاستبا استفاده از روشSAW (از روش‌های تصمیم گیری چند شاخصه)مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که در هر سه مورد، عملکرد اقتصادی بعد از خصوصی سازی بهبود یافته به این ترتیب که پتروشیمی خارک با بیشترین بهبود در عملکرد در جایگاه اول، پتروشیمی اصفهان در جایگاه دوم و پتروشیمی اراک در جایگاه سوم قرار گرفته است. در انتها و با توجه به محسوس نبودن نتایج بهبود عملکرد اقتصادی در مورد پتروشیمی اراک با تعریف دو سناریوی متفاوتتأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مجتمع¬های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها: خصوصی سازی، عملکرد اقتصادی، صنعت پتروشیمی، تصمیم گیری چند شاخصه

العنوان: تقییم أثر سیاسه الخصخصه علی الأداء الاقتصادی للمجمعات البتروکیماویه باستخدام أسلوب اتخاذ القرار المتعدد المعاییر
الباحث: سید کمال حسینی دستجردی
الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی
الأستاذ المساعد الأول: الدکتور علی خرسندیان
الأستاذ المساعد الثانی: الدکتور روح اللّه رازینی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
الخصخصه هی سیاسه تم تنفیذها فی العدید من البلدان فی العالم.فی بلدنابعد إبلاغ السیاسات العامّه للماده ۴۴ من الدستور، اعتبرت هذه السیاسه أکثر جدیه من قبل السلطات. الغرض من هذا البحث تحقیق حول الخصخصه فی صناعه البتروکیماویات.
نظراً إلی أهمیه دور هذه الصناعه فی الاقتصاد، البحث عن إنجاز أهداف هذه السیاسه فی الصناعه المذکوره یکون فی غایه الأهمیه. فی هذه الرساله نبحث عن الأداء الاقتصادی لثلاث من الصناعات البتروکیماویه – أراک، إصفهان وخارک – قبل وبعد هذه السیاسه باستخدام أسلوب SAW ( من أسالیب اتخاذ القرار المتعدد المعاییر ).
تظهر من نتائج هذا البحث تحسین الأداء الاقتصادی بعد الخصخصه فی جمیع البتروکیماویات الثلاثه. واحتلت الصناعه البتروکیماویه فی خارک المرکز الأول، والصناعه البتروکیماویه فی إصفهان المرکز الثانی والصناعه البتروکیماویه فی أراک المرکز الثالث. وفی النهایه نظراً إلی عدم وجود نتائج محسوسه لتحسین الأداء الاقتصادیللصناعه البتروکیماویه فی أراک وباستخدام سیناریوهین مختلفینبحثنا عن أثرهما علی الأداء الاقتصادی للبتروکیماویات المذکوره.
الکلمات الأساسیه: الخصخصه، الأداء الاقتصادی، الصناعه البتروکیماویه، اتخاذ القرار المتعدد المعاییر.
Abstract:
Privatization is a policy that has been implemented in many countries.In our country, Islamic Republic of Iran, after the notification of the general policies of Article 44 of theconstitution, this policywas taken into account more seriouslyby the authorities.
The goal of this study is to investigate the privatization process of the petrochemical industry in Iran.Due to the importance of this industry in the economy,investigating the goals of this policy is very important in the industry.In this research, economic performances of Arak, Isfahan and Khargpetrochemicals have been studied before and after the policy using the SAW method (one of the multi-criteria decision-making methods).
The results of the study indicate that in all three cases, economic performance has improved after the privatization. Kharg Petrochemical with the greatest improvement in performance is in the first place, Isfahan Petrochemical is second and third place belongs to Arak Petrochemical.Finally, and due to the lack of tangible results in improving the economic performance of Arak Petrochemical,by defining two different scenarios, we study their impact on the economic performance of these complexes.
Keywords:Privatization, Economic performance, Petrochemical industry, Multiple Attribute Decision Making

Imam Sadiq As University
Faculty ofIslamic Studies and Economics
Continuous M.A. Islamic Studies and Economics
Evaluation of Zakah and Khoms Sufficiency in Providing Subsistence Level of Life for Iranian Poor Families
Supervisor: Dr Mahdi Sadeghi
Advisor: Dr Khorsandian
Dr Razini
Student: Seyed Kamal Hoseini Dastjerdi
September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه:ارزیابی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر عملکرد اقتصادی مجتمع های پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه”