پایان‌نامه: ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودک و نوجوان

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (گرایش صنعتی)

ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودک و نوجوان

استاد راهنما

دکتر غلامرضا گودرزی

استاد مشاور

دکتر میثم لطیفی

دانشجو

ابوالفضل صالحی

اسفندماه ۱۳۹۳

چکیده

شرکت‌های قرآنی برای رسیدن به حداکثر بازدهی تولیدی خود، همچنین پاسخ به نیازهای کودکان و نوجوانان و نیز مقابله با هجمه علنی استکبار در دوران جنگ نرم، باید فرآیند تولید محصولات قرآنی خود را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی و بازمهندسی کنند که در عین فراهم آوردن محتوای مفید و پاسخ به نیازهای مصرف‌کنندگان، صرفه اقتصادی و بهره‌وری را نیز برای شرکتشان به ارمغان آورند. حال بررسی و پرداختن به مراحل تولید یک محصول فرهنگی و نقش هر یک از عوامل شبکه تأمین در تولید محتوای قرآنی، در جهت بالا رفتن کیفیت و رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر و تأثیر بیشتر بر مخاطب مستلزم مطالعه شبکه تأمین و شناسایی عوامل مؤثر آن است. لذا در این تحقیق سعی بر آن داریم تا به ارزیابی شبکه تأمین صنایع فرهنگی در موضوع محصولات قرآنی مخصوص کودکان و نوجوان بپردازیم. در این پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات به بررسی تاریخچه و تعاریف شبکه تأمین پرداخته، سپس با پیاده‌سازی مدل اسکور تا سطح دوم، که یکی از بهترین مدل‌های ارزیابی زنجیره‌ها و شبکه‌های تأمین هست، به استخراج اجزای شبکه محصولات قرآنی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. در مرحله‌ بعد با استفاده از روش تحلیل مضمون به استخراج شاخص‌های تولیدی از دیدگاه خبرگان قرآنی و سیاست‌گذاران عرصه فرهنگی پرداخته، سپس با ادغام این شاخص‌ها با سؤالات عمومی ارزیابی شبکه تأمین و تبدیل آن‌ها به پرسشنامه که به‌صورت اینترنتی بین تولیدکنندگان محصولات قرآنی کودکان و نوجوانان در سطح کشور توزیع گردید، ارزیابی تولیدکنندگان صورت پذیرفت. درنهایت به دلیل برنگشتن همه پرسشنامه‌ها و به‌منظور تعمیم نتایج تحلیل پرسشنامه‌ها به‌کل جامعه آماری، از دو آزمون فرض دوجمله‌ای و مجذور کای استفاده گردید و مشخص گردید که تولیدکنندگان در قسمتی از شاخص‌ها دارای توفیق و در قسمتی دیگر از شاخص‌ها به توفیق دست نیافتند.

واژگان کلیدی: شبکه تأمین، محصولات قرآنی، کودک و نوجوان، صنایع فرهنگی، مدل اسکور

العنوان: تقییم شبکه التوفیر فی الصناعات الثقافیه؛ دراسه حاله: المنتجات القرآنیه للأطفال والمراهقین

الباحث: أبوالفضل صالحی

الأستاذ المشرف: الدکتور غلامرضا کودرزی

الأستاذ المساعد: الدکتور میثم لطیفی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه  والإداره

الخلاصه:

یجب علی الشرکات القرآنیه للوصول إلى أقصى قدر من کفاءتها الإنتاجیه والاستجابه لاحتیاجات الأطفال والمراهقین أیضاً، والتصدی للهجمه الصریحه للاستکبار العالمی من خلال الحرب الناعمه، أن تنظّم عملیتها لإنتاج المنتجات القرآنیه مع توفیر المحتوی المفید والاستجابه لاحتیاجات المستهلکین، وتجلب لشرکتها المکاسب الاقتصادیه والکفاءه. وتحقّق العملیّه الإنتاجیه لمنتج ثقافی ودور کل عامل فی شبکه التوفیر فی إنتاج المحتوی القرآنی، من أجل زیاده الجوده وتحقّق نتائج أفضل وتأثیر أکبر علی المخاطب، یتطلب دراسه شبکه التوفیر ومعرفه العوامل التی تؤثر علیها. ولذلک، نحاول فی هذه الدراسه أن نقیّم شبکه توفیر المصنوعات الثقافیه فی موضوع المنتجات القرآنیه للأطفال والمراهقین.

ولذلک فی بدایه هذا البحث ننظر لتاریخ وتعاریف شبکه التوفیر باستخدام الدراسات المکتبیّه واستعراض الأدبیات المکرسه، وبعد ذلک نستخرج مکونات شبکه المنتجات القرآنیه للأطفال و المراهقین بتنفیذ نموذج إسکور حتی المستوى الثانی، الذی یعّد واحداً من أفضل النماذج لتقییم شبکات التوفیر. وفی المرحله التالیه، نستخرج المؤشرات الإنتاجیه من وجهه نظر الخبراء القرآنیین والسیاسیّین االثقافییّن بطریقه تحلیل المحتوی، ثم بعد ذلک قیّم المصنعون باندماج هذه المؤشرات مع السؤالات العامه لتقییم شبکه التوفیر وتحویلها إلی الاستبیان الّذی وزع علی الأنترنت بین الشرکات المصنعه للمنتجات القرآنیه للأطفال والمراهقین.

وأخیرا ً قد استخدم اختبار الفروض ذات الحدین ومربع خی بسبب عدم رجوع کل الاستبیانات، ومن أجل تعمیم نتائج الاستبیانات علی السکان المستهدفین، وکشف أنّ المنتجین نجحوا فی بعض المؤشرات ولم ینجحوا فی الجزء الآخر من المؤشرات.

الکلمات الأساسیه: شبکه التوفیر، المنتجات القرآنیه، الأطفال والمراهقون، الصناعات الثّقافیّه، نموذج إسکور

Abstract:

To achieve maximum production efficiency, respond to the needs of kids & juveniles, as well as repel an incursion of arrogance and age of soft war, companies have to organize their production process of Qur’anic products that can cover the needs of consumers; it also should have economic efficiency and productivity for the company as well. Analyzing production levels of a cultural product and the role of each factor of the supply network, in order to increase the quality and achieve more desirable results that can have an effective impact on audiences, requires studying supply network and identifying related factors. Therefore, in this dissertation we tried to evaluate the supply network of cultural industry for kids & juveniles Qur’anic products. As an initial step, this research studies literature review and focuses on the history and definitions of supply network. Then by implementation of SCOR model – that is one of the best models for evaluation of supply chains and supply networks –, network components of Qur’anic kids & juvenile products are extracted. Then, we used content analysis method to extract the production indicators of the products by using point of view of Qur’anic experts and cultural policy makers. After that, with combining these indicators with general questions of supply network evaluation and converting them to a questionnaire, and distributing through internet to the Qur’anic kids & juveniles producers of I.R.Iran, the evaluation of producers was carried out. Despite all the questionnaires were not returned, it can be said (but not generalized) that by using binomial and chi-square test, the following conclusion can be drawn: producers at some of the indicators are successful and in another part of the indicators are not successful.

Keyword: supply network, Qur’anic products, kids and juveniles, cultural industry, SCOR model

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies and Management

Continuos M.A Islamic Studies and Industrial Management

Evaluation of Supply Network in cultural industry; case study of Qur’anic products special for kids & juvenile

Supervisor:

Dr. Gholamreza Goodarzi

Advisor:

Dr. meysam Latifi

Student:

Abolfazl Salehi

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر