پایان‌نامه: بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان‌ها در ایران در چارچوب حسابداری رشد با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۳

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش اقتصاد اسلامی

بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان‌ها در ایران در چارچوب حسابداری رشد با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۳

استاد راهنما:

دکتر داوود منظور

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی عسگری

دانشجو:

سید حسین قدسی پور

بهمن ۱۳۹۲

 

چکیده

امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان جانشینی برای استقراض خارجی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح شده است. در این تحقیق سعی شده است تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استانی ایران از مدل داده‌های تابلویی بررسی شود. در این راستا رابطه بین رشد تولید استانی با تولید سرانه استانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استانی، سرمایه‌گذاری استانی و رشد نیروی زبده استانی بررسی گردیده است.

نتایج نشان می‌دهد که تأثیرسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری استانی و رشد نیروی کار زبده بر رشد اقتصادی استانی ایران مثبت و معنی‌دار می‌باشد که البته ضریب تأثیر رشد نیروی کار زبده بر رشد اقتصادی استانی ایران به مراتب بزرگتر از دو ضریب دیگر می‌باشد. این بدین معنی است کهسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم به طور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران مؤثر است و هم به طور غیرمستقیم و به واسطه تأثیر این نوع از سرمایه‌گذاری بر رشد بهره‌وری نیروی کار داخلی می‌تواند سهم مثبت و معنی‌داری در ارتقای رشد اقتصادی استانی ایران داشته باشد. همچنین با بررسی تأثیر میزان تولید سرانه استانی در سال مبدأ بر رشد اقتصادی علی‌رغم بی‌معنی بودن ضریب این متغیر رابطه منفی این دو متغیر که مؤید اثر همگرایی است در مدل نمایان می‌شود.

واژگان کلیدی:سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد اقتصادی استانی، سرمایه انسانی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.

العنوان: دراسه أثرات الاستثمار الأجنبیّ المباشر علی التّنمیه الاقتصادیّه حسب مختلف المحافظات الإیرانیه فی إطار محاسبه التّنمیه عبر نموذج: «الحصائل اللّافتیّه» طوال سنوات: ۱۳۸۸-۱۳۷۳

الأستاذ المشرف: الدکتور داود منظور

الأستاذ المساعد: الدکتور محمّد مهدی عسکری

الطالب: السیّد حسین قدسی پور

الفرع الدّراسی: الدّراسات الإسلامیّه والاقتصاد

الخلاصه

فی یومنا هذا، یُعتبر الاستثمار الأجنبیّ المباشر بدیلًا للاستقراض الأجنبیّ وآله للوصول إلی التّنمیه الاقتصادیّه. فی هذه الدّراسه، یحاول الکاتب ممارسه أثر الاستثمار الأجنبیّ المباشر علی التّنمیه الاقتصادیّه بالنّسبه إلی مختلف المحافظات الإیرانیّه.

النتائج المحصّله من الدّراسات تشیر إلی أنّ الاستثمار الأجنبیّ المباشر یؤثّر علی التّنمیه الاقتصادیّه المحافظیّه تأثیرًا هادفًا إیجابیًّا؛ بحیث تعدّ من نتائجها نسبه تنمیه القوی العامله البارعه وتأثیرها الإیجابیّ الهادف علی الاقتصاد المحافظیّ فی ایران. فبإمکاننا أن نقول: إنّ الاستثمار الأجنبیّ المباشر یؤثّر علی التّنمیه الاقتصادیّه المحافظیّه بشکل إیجابیّ وهذا التأثیر قد یکون مع الواسطه وقد یکون مبشرًا. یبدو أنّ هذا النوع من الاستثمار یؤثّر علی رقاء الاقتصاد المحافظیّ فی ایران عبر تنمیه استغلال القوی العامله الدّاخلیّه.

أضف إلی ذلک أنّها تُظهر دراسه تأثیر مدی الانتاج القومی للفرد حسب مختلف المحافظات فی السنه الأولی علی التنمیه الاقتصادیه، لاجدوائیه معامل هذا المتغیّر والعلاقه السلبیّه بین هذین المتغیّرین – التی تؤیّد أثر التقارب – فی النّموذج.

الکلمات الرّئیسه: الاستثمار الأجنبیّ المباشر، نسبه التّنمیه الاقتصادیّه المحافظیّه، رأس المال الانسانیّ، قانون الحمایه من الاستثمار الأجنبیّ والتّحریض علیها.

 

 

ABSTRACT

Nowadays, the Foreign Direct Investment (FDI) has been proposed as an alternative for foreign borrowing and for achieving economic growth. In this paper the influence of the Foreign Direct Investment over the provincial economic growth of Iran has been studied.

The results show that FDI’s effect on theprovincial economic growth of Iran is significantly positive. One consequence easily observed after the model implementation was the positive and significant impact of the growth rate of expert workforce on Iran’s provincial economic growth. That is, the Foreign Direct Investment (FDI) has positive impact on Iran’s economic growth both directly and indirectly through the effect of this kind of investment in promoting productivity in domestic manpower with implications for Iran’s provincial economic growth. Also by studying the effect of per capita provincial output in the starting year on the economic growth it was observed that although the coefficient of this variable is insignificant, but the negative relation between these twovariables appearing in the model verifies the convergence effect.

Keywords: foreign direct investment, the province’s economic growth, human capital, Foreign Investment Promotion and Protection Act.

 

 

Imam Sadiq University (a.s)

Faculty of Islamic Studies and Economic

A thesis Presented for the Degree of master in the

Economic

(Islamic Economic)

Evaluation of Foreign Direct Investmant Effects on Economic Growth of Provinces in I.R of Iran in Growt Accounting Framework, Using Panel Data (1373-1388)

Supervisor:

Dr. Davood Manzoor

Advisor:

Dr. Mohammad Mahdy Asgary

Student:

Seyed Hosain Ghodsipour

February 2014

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان‌ها در ایران در چارچوب حسابداری رشد با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۳”