پایان‌نامه: الزامات ساختاری دانشگاه کارآفرین

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش بازرگانی

الزامات ساختاری دانشگاه کارآفرین

استاد راهنما

دکتر مصباح­الهدی باقری کنی

استاد مشاور

دکتر علی رضاییان

دانشجو

خلیل نوروزی

شهریور۱۳۹۲

چکیده :

در این پژوهش، شناسایی مولفه­های ساختاری دانشگاه کارآفرین در جمهوری اسلامی ایران مورد نظر بوده است. دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که سه وظیفه مهم: الف) حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، ب) پژوهش و ج) بسترسازی برای نقش­آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد. لذا حرکت دانشگاه­های جمهوری اسلامی ایران به سوی چنین تحولی، امری بسیار مهم و حیاتی است. این تحقیق، با استفاده از روش­های آمیخته انجام گرفته است. پژوهشگر پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای، با استفاده از روش­شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداخته است. انتخاب خبرگان گزینشی و با ترکیب خبرگان کاملا دانشگاهی، خبرگان کاملا عملیاتی و خبرگان هم دانشگاهی و هم عملیاتی بود. لذا با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) که یکی از مهم ترین روش های اولویت بندی گزینه های وابسته به یکدیگر است، به رتبه­بندی این مولفه ها پرداخته شد. ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه بندی تحلیل شبکه ای به ترتیب عبارت بودند از: استقلال، ترکیب، حرفه­ای گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می­بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه­ای گرایی صورت گیرد.

واژگان کلیدی

دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، ابعاد ساختاری، دلفی، تحلیل شبکه

العنوان: الإلزامات البنیویه للجامعه الفاعله

الباحث: خلیل نوروزی

الأستاذ المشرف: الدکتور علی رضائیان

الأستاذ المساعد: الدکتور مصباح الهدی باقری کنی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه

إنَّ المقصود من هذه الدراسه هو تقصیّ المکوّنات البنیویّه للجامعه الفاعله فی الجمهوریه الإسلامیه الایرانیه. الجامعه الفاعله هی جامعه تؤدّی ثلاث مهمّات؛ أ) صون العلم البشری و نشره، ب) و القیام بالدراسات و ج) تحدید المسار لدور الجامعه فی التنمیه الاقتصادیه و الاجتماعیه فی مجالها الثقیل. و لذلک فإنَّ حرکه الجامعات فی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه اتجاه هذه النقله أمر هام حیوی. استخدمت المناهج المرکبه فی هذه الدراسه، و قام الباحث بعد الدراسات المکتبیه بتقصی الوجوه البنیویه المؤثره علی بناء الجامعه الفاعله باستخدام المنهجیّه دلفی فی ثلاث مراحل، حیث کانت مجموعه الخبراء المختارین مرکبه من الخبراء الجامعیین فقط، و الخبراء الإجرائیین فحسب و الخبراء الجامعیین و الإجرائیین معا. ثم رکز علی ترتیب هذه المکونات بإستخدام منهج تحلیل الشبکات (ANP) التی تعتبر من المناهج الهامّه فی الأولیه للخیارات المتابعه. بعد تنفیذ المنهجیه دلفی و الترتیب وفق منهج تحلیل الشبکات، علمنا أنَّ الوجوه البنیویه الممیزه بالتعاقب هی الاکتفاء الذاتی، و الترکیب، و المنحی الوظیفی ، و التعقید، و الترکیز و الإجراء الشکلی. بیّنت نتیجه هذه الدراسه أن للحصول علی الجامعه الفاعله، علینا أن نهتم بالتعدیلات البنیویه الوسیعه فی نظام التعلیم العالی عموما و فی وجوه الاکتفاء الذاتی، و الترکیب و المنحی الوظیفی خصوصا.

الکلمات الأساسیه:الجامعه، الجامعه الفاعله، الوجوه البنیویه، دلفی، تحلیل الشبکات.

 

 

Abstract

This research is to identify entrepreneurial university’s structural dimensions in I.R.Iran . Entrepreneurial university has three important missions: A) protection of human knowledge and its dissemination, B) research, C) paving the way for socio-economical development in a turbulent environment. Therefore, it is crucial that I.R.Iran,s universities move towards that. This investigation was done by mixed methods. After library study, we proceeded to recognize the effective structural dimensions on entrepreneurial university using Delphi method in three rounds. A number of experts were selected, accompanied by combining completely collegiate experts, completely technical experts and collegiate and technical experts. They were ranked by using ANP, that is one of important methods for interrelated alternatives ranking. The recognized structural dimensions after applying Delphi method and ranking network analysis are as follows : independence and integration, professionalism, complexity, centralization and formality. The result of the present article show that scientific system of the country should consider to a lot of structural dimensions in the universities, especially as it concerns  independence and integration and professionalism.

Keywords:

University, Entrepreneurial university, Structural dimensions,Delphi Method, ANP.

 

 

Imam Sadiq(A.S) University

Faculty of Islamic Studies and Management Science

A Thesis Presented for the degree of Master of Art in

Management Science

Entrepreneuiar Universiti’s Structural Reqruitment

Supervisor:

Dr.Mesbaholhoda Bagheri

Advisor:

Dr . Ali Rezaeian

Student:

Khalil Nouruzi

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: الزامات ساختاری دانشگاه کارآفرین”