پایان‌نامه: طراحی مدل شبکه ­ای مولفه­ های فرهنگی – اجتماعی انتقال فناوری در افق چشم ­انداز ۱۴۰۴ جمهوری­ اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت (گرایش صنعتی)

طراحی مدل شبکه ­ای مولفه­ های فرهنگی – اجتماعی انتقال فناوری در افق چشم ­انداز ۱۴۰۴ جمهوری­ اسلامی ایران

دانشجو: محمد نوروزی

استاد راهنما: دکتر غلامرضا گودرزی

استاد مشاور: دکتر سید حبیب ­اله طباطبائیان

آبان ۱۳۹۰

چکیده:

اکتساب فناوری به روش­های گوناگون صورت می­پذیرد، یکی از این روش­ها انتقال آن است، به منظور یک انتقال موفق، می­بایست تمامی ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت­های لازم برای این امر فراهم گردند.

با توجه به خلا موجود در مطالعات فرهنگی- اجتماعی انتقال فناوری، این پژوهش به بررسی مولفه­های فرهنگی- اجتماعی آن در افق چشم­انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با ارائه مدلی شبکه­ای (ANP)، شاخصه­های اصلی و مولفه­های مربوطه را اولویت­بندی نموده است.

شاخصه­ها و مولفه­های مورد استفاده در این پژوهش، از شاخصه­های مصوب بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و پیوست فرهنگی به دست آمده و پس از جمع­بندی نظرات خبرگان در مورد میزان تاثیر هر یک از این شاخصه­ها، مواردی که اهمیت بالاتری داشتند شناسایی شدند و پس از مقایسات زوجی، نتایج نهایی حاصل گردید. در رتبه­بندی نهایی شاخصه­ها با مدل شبکه­ای موارد اخلاق، هویت و استقلال، و از بین مولفه­ها موارد روابط فرهنگی، نگرش نسبت به شرایط زندگی در ایران و احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگی اسلامی- ایرانی حائز رتبه بالاتر گردیدند.

 

واژگان کلیدی:

فناوری، انتقال فناوری، چشم ­انداز ۱۴۰۴، جمهوری­ اسلامی­ ایران، فرهنگی- اجتماعی

العنوان: تصمیم شبکه نموذجیه من المکونات الثقافیه و الاجتماعیه لنقل التقنیه فی الرؤیه المستقبلیه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران لعام ۱۴۰۴ ه.ش.

الباحث: محمد نوروزی

الأستاذ المشرف: الدکتور غلامرضا کودرزی

الأستاذ المساعد: الدکتور سید حبیب الله طباطبائیان

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الاداره

الخلاصه

یتم اکتساب التقنیه من خلال أسالیب مختلفه، واحده منها هی نقل التقنیه. و من أجل النجاح فی هذا المجال، یجب دراسه کافه جوانب المسأله فضلاً عن توفیر الهیکلیه الفرعیه اللازمه فی الأبعاد الاقتصادیه و الثقافیه و الاجتماعیه و الأمنیه و السیاسیه.

وبالنظر إلى الفراغ الموجود فی الدراسات الثقافیه و الاجتماعیه لنقل التقنیه تتناول هذه الأطروحه دراسه المکونات الاجتماعیه والثقافیه لنقل التقنیه فی الرؤیه المستقبلیه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران للعقدین القادمین. هذه الدراسه تقوم بتعیین الأولویات فی المؤشرات و المکونات التی تتأثر بنقل التقنیه من خلال نموذج عملیه الشبکه التحلیلیه (ANP).

وقد تم الحصول على المؤشرات والمکونات المستخدمه فی هذه الدراسه من المؤشرات المصادق علیها من قبل المجلس الأعلى للثوره الثقافیه، و مجلس الثقافه العامه والملحق الثقافی، و أیضاً الحالات المهمه المحدده من خلال جمع آراء الخبراء حول مستوى تأثیر کل مؤشر. وقد تم الحصول على النتائج النهائیه بعد المقارنات المقترنه. و فی الترتیب النهائی للمؤشرات، تمکنّت مؤشرات الأوضاع المعیشیه فی إیران، و الشعور بالانتماء إلى الثقافه، و نمط الحیاه الإسلامیه الإیرانیه من الحصول على أعلى الرتب.

الکلمات الأساسیه: التقنیه، نقل التقنیه، الرؤیه المستقبلیه للعقدین الماضیین، الجمهوریه الإسلامیه فی إیران، الثقافیه الاجتماعیه.

Abstract

Acquisition of technology is accomplished through various methods, one of which is technology transfer. In order to have a successful transfer, all of its dimensions must be considered and its essential infrastructures should be provided in all political, economic, cultural, social and security dimensions.

Regarding the existing lack of cultural-social studies of technology transfer, the present survey studies its Socio-Cultural components in the Islamic Republic of Iran’s outlook horizon of the next two decades. It has prioritized indexes and components that are affected by technology transfer by representing analytic network process (ANP) model.

The indexes and components used in this survey have been obtained from superior approved indexes like Supreme Council of Cultural Revolution, Public Culture Council and Cultural Appendix and cases with higher importance have been identified after collecting experts’ views about the impact level of each index. Final results were obtained after paired comparisons. In the final ranking of indexes with network model cases such as behavior, identity and independence and among component cases such as cultural relations, attitude towards living conditions in Iran and the sense of belonging to culture and Islamic-Iranian life style obtained higher ranks.

Key words: technology, technology transfer, outlook of the next two decades, The Islamic Republic of Iran, Socio-Cultural

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Management

A thesis presented for the degree of master of art in industrial management

Designing the Network Model of Socio-Cultural Components of Technology Transfer in the Horizon of 1404s Vision of the Islamic Republic of Iran

Student

Mohammad Noruzi

Superviser

Dr. Gholamreza Gudarzi

Adviser: Dr. Habiballah Tabatabaeian 

November 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر