پایان‌نامه: طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در سازمان‌های فرهنگی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد (گرایش مالی)

طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در سازمان‌های فرهنگی

استاد راهنما:

دکتر بهمن حاجی‌پور

استاد مشاور:

دکتر سید محمد حسین هاشمیان

دانشجو:

محمد کاظم احمدی حاجی

شهریور ۱۳۹۱

چکیده

اهمیت مدیریت فرهنگ و سازمان‌های فرهنگی به جهت اثربخشی آن‌ها بر دیگر ابعاد و ساحت‌های جامعه سبب گشته تا تحقیقات در این عرصه از ضرورتی مضاعف برخوردار گردد. مدیران ارشد سازمان‌های فرهنگی به هنگام اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه ماموریتی، با مقولاتی مواجه می‌شوند که به جهت دارابودن ویژگی‌هایی همچون اهمیت و اولویت استقلالی و دربرداشتن مجموعه‌ای از اهداف استراتژیک همسو، عنوان راهبردی را دارا می‌باشند. تحقیق حاضر به عنوان پژوهشی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مدیریت راهبردی و فرهنگ بدنبال طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در نهادهای فرهنگی است.

در این راستا در گام نخستین به ارائه تعریف تصمیم‌گیری راهبردی و بررسی دیدگاه‌های سه گانه “عقلانی”، “سازمانی” و “سیاسی” تصمیم‌گیری راهبردی، پرداخته است. سپس با بهره‌گیری از روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی، مقولات راهبردی در سازمان‌های فرهنگی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفت. هم‌چنین به موازات استخراج مقولات، با روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه در میان مدیران، مشاوران و کارشناسان فعال در عرصه نهادهای فرهنگی، وضعیت‌سنجی سازمان‌های مورد مطالعه از نقطه‌نظر گونه‌شناسی مکاتب شکل‌گیری استراتژی بر اساس مدل ویتینگتون (۲۰۰۱) صورت پذیرفت. در بخش دوم نیز به موضوع فرهنگ و سازمان‌های فرهنگی ایران و دسته‌بندی آن‌ها اشاره گردیده است.

در ادامه با انجام مصاحبه‌های تفصیلی با مدیران و خبرگان نهادهای فرهنگی و بررسی یافته‌های مصاحبه، مولفه‌های اصلی در الگوی تصمیم‌گیری راهبردی شناسایی گردید. نهایتاً با تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش در مورد دیدگاه‌های سه‌گانه تصمیم‌گیری راهبردی و هم‌چنین رویکرد حاکم بر شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌ها و نیز مقایسه آن‌ها با یکدیگر و به‌علاوه نتایج مصاحبه با خبرگان و مدیران نهادهای فرهنگی، نتیجه تحقیق بر این شد که الگوی مطلوب تصمیم‌گیری راهبردی در سازمان‌های فرهنگی، می‌تواند بر اساس دیدگاه‌های‌ سازمانی و سیاسی تصمیم‌گیری راهبردی و هم‌چنین رویکرد فراگردی شکل‌گیری استراتژی، طراحی گردد.

واژگان کلیدی: تصمیم‌گیری راهبردی، الگو، مقوله راهبردی، فرهنگ، سازمان‌ فرهنگی

العنوان: تصمیم النموذج لاتخاذ القرارات الاستراتیجیه فی المؤسسات الثقافیه

الباحث: محمد کاظم أحمدی حاجی

الأستاذ المشرف: الدکتور بهمن حاجی بور

الأستاذ المساعد: الدکتور سید محمد حسین هاشمیان

الکلیه: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:

إنّ أهمیه إداره الثقافه والمنظمات الثقافیه وتأثیرها علی مختلف أبعاد المجتمع جعلت الدراسات فی هذا المجال تحظی بضروره فائقه، ومن جهه‌ أخری فإنّ کبار مدراء المنظمات الثقافیه عند اتخاذهم القرارات الاستراتیجیه فی مهمه أعمالهم تعرضت لهم قضایا ذات أهمیه واستقلالیه حیث تتمتع بمجموعه من الأهداف الإستراتیجیه أحادی الاتجاه ممّا عنونت بـالاستراتیجیه. إنّ هذا البحث هو دراسه فی الإداره الاستراتیجیه والثقافیه، وهو یسعی للحصول علی تصمیم نموذج لاتخاذ القرارات الاستراتیجیه فی المؤسسات الثقافیه.

فالخطوه الأولی فی هذا الإطار هو تعریف القرارات الاستراتیجیه ومناقشه ثلاثه اتجاهات هی: العقلانیه والتنظیمیه والسیاسیه فی القرارات الاستراتیجیه ، ومن ثم شرح وتبیین هذه المصطلحات عن طریق البحث فی المنهج المکتبی والمیدانی لمنهاج العلمیه الأخری فی البحث العلمی للوقوف علی المفاهیم التی تدلّ علی الاستراتیجیه فی المنظمات الثقافیه ، وإلی جانب هذه المساعی و تماشیاً معها یستمد باستطلاع عن طریق علم الإحصاء  الوصفی بتوزیع استماره علی المدراء والمستشارین وأصحاب الرأی فی المؤسسات الثفافیه للحصول علی آرائهم بناء علی منهج مدارس الاستراتیجیه وعلی طریقه ویتینکتون لعام ۲۰۰۱، وفی الفصل الثانی من هذا البحث یتم التطرق إلی موضوع الثقافه والمؤسسات الثقافیه فی إیران وأنواعها.

وکذلک یزّود هذا البحث فضلاً عما تقدم بمقابلات مع مدراء وأصحاب الخبره فی المؤسسات الثقافیه ، وبمناقشه مستجدات هذه المقابلات یتضح الهیکل الرئیسی لنموذج القرارات الاستراتیجیه، وفی نهایه المطاف وبعد مناقشه معطیات البحث فی الاتجاهات الثلاثه و التی تتکون من القرارات الاستراتیجیه وکذلک الاتجاه الحاکم علی عملیات تکوّن الاستراتیجیه فی المؤسسات ، ومقارنه بعضها مع البعض الآخر فضلاً عن نتایج مقابله أصحاب الخبره ومدراء المؤسسات الثقافیه، فهذه الأمور بأسرها تنتهی إلی أنّ البحث یقدم لنا أنّ النموذج المثالی للقرارات الاستراتیجیه فی المؤسسات الثقافیه یتمکّن من أن یبنی علی الاتجاهات التنظمیه و السیاسیه للقرارات الاستراتیجیه، وبناء علیه یصمم اتجاه النهج لتکّون الاستراتیجیه.

الکلمات الرئیسه: القرارات الاستراتیجیه، النموذج، موضوع استراتیجی، الثقافه، المنظمات الثقافیه..

 

Abstract

The importance of managing culture  and also cultural organizations regarding their influence on the other aspects of society has led to the fields of research in this area. While adopting strategic decisions in the areas of mission, the Senior managers of cultural organizations are faced with the issues enjoying the features such as importance and priority by including the independence and consistent of strategic objectives, holding the strategic as its title. This research as an inter-disciplinary study in the areas of strategic management and culture are  to Design the model of Strategic Decision Making  of cultural organizations.

In this regard, the first step is to define strategic-decisions making and review the three of approaches “rational”, “Organizationa” and “Politics” paradigms in the strategic-decisions making. Then, using the library and field research, we defined strategic issues in cultural institutions and explanation.

As well as extracting issues using the descriptive – survey research method and conducting a questionnaire survey distributed among managers, consultants, and experts in the field of cultural institutions, schools typology and state survey organizations studied from the view point of formation strategies based on Whittington model (2001). In the second part, the Iranian culture and cultural organizations classification has been mentioned.

Followed by detailed interviews with managers and experts in cultural institutions and reviewing the findings of the interviews, the main components were identified in the strategic decision-making model.

Finally, by analysing the research findings on the three approaches of strategic decision-making and strategy dominant on the formation of the dominant approach in organizations and by comparing them with each other and also the results of interviews with experts and managers of cultural institutions, we reached this coclusion that the results of research can be based on the optimal strategic decision-making model in cultural organizations, and political and Organizationa  approaches and processual approach to strategy formation process.

Keywords: strategic decision-making, model, strategic issues, Culture, and Cultural Organization

 

Imam Sadiq (a.s) University

Faculty of Islamic Science and Management

A thesis presented for the

Degree of Continuous Master of Art in Management

(Financial Management)

Designing the model of Strategic Decision Making  of cultural organizations

Supervisor:

Dr. Bahman Haji Pour

Advisor:

Dr. Mohammad Hosein Hashemian

Student:

Mohammad kazem ahmadi haji

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: طراحی الگوی تصمیم‌گیری راهبردی در سازمان‌های فرهنگی”