پایان‌نامه: طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌‌های دولتی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی

عنوان پایان‌نامه:

طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌‌های دولتی ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن دانایی‌فرد

استاد مشاور:

دکتر علی رضائیان

دانشجو:

مسعود بنافی

شهریورماه ۹۱

چکیده:

سیر تطور مدیریت مؤید آن است که پیوند سرمایه، نیروی کار، مدیریت و در عصر نهادگرایی مشروعیت اجتماعی،‌ مأخذ تولید ثروت سازمانی است. در این میان، طبقه‌بندی‌های متعددی از سرمایه وجود دارد که هر کدام صبغه و شکل خاصی دارند؛‌ ولی یکی از سرمایه‌های جدید مورد تأکید اندیشمندان و اندیشه‌ورزان سازمان و مدیریت،‌ سرمایه روانشناختی است. این مفهوم نخستین بار توسط فرد لوتانز و برای تأکید بر ارزش‌های ناملموس روانشناختی خلق شد. سرمایه روانشناختی، مفهومی است که بر لزوم شناخت و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های روانی برای حصول به موفقیت و مزیت رقابتی پایدار تأکید دارد. این سازه نوپا متشکل از چهار مؤلفه اعتماد به نفس، امید، خوش‌بینی و تاب‌آوری است. هدف این پژوهش، در وهله اوّل، طراحی مدل بومی سرمایه روانشناختی و سپس طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی آن است. برای بررسی روایی سنجه طراحی شده، سه سنجه معتبر تعهد سازمانی،‌ گرایش به ترک شغل و هویت سازمانی به آن پیوست گردید. پرسش‌نامه نهایی در سازمان‌های دولتی ایران توزیع شده و اطلاعات حاصل از آن برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل‌های آماری نشان دادند که مدل بومی سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی و هویت سازمانی رابطه مستقیم معنی‌دار و با گرایش به ترک‌شغل رابطه منفی معنی‌دار دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه،‌ سرمایه روانشناختی، سازه،‌ سنجه،‌ بومی،‌ اعتبارسنجی

 

 

 

العنوان: تصمیم و اعتماد معیار رأس‌المال النفسی الأهلی فی المنظمات العامه الإیرانیه

الباحث: مسعود بنافی

الأستاذ المشرف: الدکتور دانایی‌فرد

الأستاذ المساعد: الدکتور رضائیان

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإداره

الخلاصه:‌

تطور علوم الإداره و التنظیم یظهر أنّ العلاقه بین رأس‌المال، و القوات العامله، و الإداره و (فی‌ عصر المؤسّساتیه)،‌ الشّرعیه الإجتماعیه،‌ هو مصدر إنتاج الثروه التنظیمیه. فی هذا المجال،‌ هناک أنواع مختلفه من رأس‌المال لکل منها شکل و نموذج خاص؛ و من أحدث أنواع رأس‌المال الذی جری التأکید علیه من قبل خبراء الأداره و التنظیم، هو رأس‌المال النفسی. و قد تمّ اقتراح هذا المفهوم لأوّل مره من قبل «فرد لوتانز» للتأکید علی القیم النفسیه غیرالملموسه. رأس‌المال النفسی مفهوم یؤکد علی أهمّیه التّعرّف علی القُدُرات النفسیه و الاستثمار فیها لتحقیق النجاح و المیزه التنافسیه‌ المستدامه. یتضمن هذا الفهوم الجدید أربعه ترکیبات هی الکفاءه الذاتیه،‌ الأمل،‌ التفاؤل و المرونه. یهدف هذا البحث أولاً إلی تصمیم نموذج أهلی لرأس‌المال النّفسی، ثمّ‌ تصمیم و اعتماد المعیار الأهلی لها. و للتحقق من صلاحیه هذا المقیاس، تمّ استخدام ثلاثه معاییر صالحه هی الالتزام التنظیمی، حجم الأعمال بالنّسبه للعماله و الهویه التنظیمیه. و قد تمّ توزیع الاستبیان النّهائی فی المنظّمات العامّه الإیرانیه و استخدمت البیانات الحاصله لفحص فرضیات الدّراسه. نتائج التحلیل الإحصائی أبرزت وجود علاقه مباشره ذات دلاله بین نموذج رأس المال النفسی الأهلی و الالتزام التنظیمی و الهویه التنظیمیه، و وجود علاقه سلبیه ذات دلاله بین هذا النوع من رأس‌المال و حجم‌الأعمال بالنّسبه للعمّاله.

المفردات الرئیسیه:‌ رأس‌المال، رأس‌المال النفسی، الترکیب، المعیار،‌ الأهلی، الاعتماد

 

 

Abstract:

The process of evolution of management and organization sciences confirms that the linkages between capital, labor, and management, and in institutionalism era, the social legitimation are the source of creating organizational wealth. In this regard, there are several categories of capital, each of which has a specific form and concept. One of the newest forms of capital which has drawn the attention of management and organizations’ scholars is psychological capital. This concept was first proposed by Fred Luthans to emphasize the invisible psychic assets. Psychological capital is a concept which focuses on identification and investing in psychological capacities in order to gain sustainable competitive advantage and success. This infant construct consists of self-efficacy, hope, resilience, and optimism. The purpose of this study is first to design an indigenous model of psychological capital and second to create and validate its measure. In order to examine the validity of this measure, three other valid measures of organizational commitment, organizational turnover and organizational identity were used. The final questionnaire was distributed in Iranian public organizations and the collected data was used to investigate the research hypotheses. The results of the statistical analyses showed that the indigenous model of psychological capital has a significant positive correlation with organizational commitment and organizational identity and a significant negative correlation with turnover.

Keywords: Capital, Psychological Capital, Construct, Measure, Indigenous, Validation.

 

 

Imam Sadiq University

A Thesis Provided For the Degree of Master of Art in Public Administration and Public Policy

Faculty of Islamic Studies and Management

Designing and Constructing an Indigenous Measure of Psychological Capital in Iranian Public Organizations

Supervisor:

Hasan Danaeifard, Ph.D.

Advisor:

Ali Rezaeian, Ph.D.

Student:

Masoud Banafi

September, 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: طراحی و اعتبارسنجی سنجه بومی سرمایه روانشناختی در سازمان‌‌های دولتی ایران”