پایان‌نامه: طراحی مدل عملیاتی قرارداد آتی ارز در بازار سرمایه ایران (رویکرد مالی و فقهی)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مالی

طراحی مدل عملیاتی قرارداد آتی ارز در بازار سرمایه ایران (رویکرد مالی و فقهی)

استاد راهنما: دکتر علی صالح آبادی

اساتید مشاور:دکتر احمد شعبانی و حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی

دانشجو: محمد صفائی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

بازارهای مالی کارا در دنیا بازارهایی هستند که به سوپرمارکت های مالی معروف هستند که عملا انواع مختلفی از ابزارهای مالی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می­دهند. یکی از ابزارهایی که امروزه در بسیاری از بورسهای دنیا مورد معامله قرار می‌گیرد قرارداد آتی است که دو هدف عمده پوشش ریسک و کشف قیمت را دنبال می‌کند. در بین قراردادهای آتی مختلفی که در دنیا وجود دارد قرارداد آتی ارز در طول ۴۰ سال گذشته توانسته است وارد این بازار شود و نیازهای متعددی را رفع کند. در این پژوهش نیز با توجه به به شرایط ارزی که در ایران در طول سالیان متمادی بوده است و در سال‌های اخیر نیز این مساله تشدید شده است به ارائه این ابزار مالی پرداخته شده است و در ابتدا با رویکرد فقهی به این قرارداد پرداخته شده است که با استفاده از چه راهکاری این قرارداد با توجه به فقه امامیه قابل تصحیح است که در این بخش بر مبنای تعاریف آتی ارز در دنیا این مطابقت انجام شد و سپس در رویکرد مالی نیز با توجه به مباحثی که در مورد قرارداد آتی در کشورهای مختلف آورده شده است و به بررسی عمیق تر مورد ترکیه به سبب تشابه ساختاری بیشتر، پرداخته شده است و در ارائه مدل سعی شده است تجربه کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.در این قسمت همچنین با ارائه تعاریف و انواع مشخصاتی که برای قرارداد آتی لازم بود در ادامه آن مباحث مربوط به نهادهای ناظر در این قرارداد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و وظایف اجرایی و قانونی این نهادها نیز بررسی و ارائه شد.

واژگان کلیدی : قرارداد آتی، قرار داد آتی ارز، پوشش ریسک نرخ ارز، بازارآتی ارز، اوراق بهادار اسلامی

العنوان : تصمیم النموذج العملی للعقد الآجل المتعلق بالعمله فی سوق إیران المالیه (الاتجاه المالی والفقهی)

الباحث : محمد صفائی

الأستاذ المشرف : الدکتور علی صالح آبادی

الأستاذان المساعدان : الدکتور أحمد شعبانی وحجه الإسلام والمسلمین مجید رضائی

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه :

الأسواق المالیه الکفوءه فی العالم، هی تلک الأسواق التی تعرف بالسوبرمارکتات المالیه، والتی توفر للمستثمرین فی الحقیقه شتی أنواع الأدوات المالیه. وإحدی الأدوات المالیه التی یتم الیوم إبرام المعامله علی أساسها فی الکثیر من أسواق البورصه فی العالم هی العقود الآجله والتی تتبع هدفین رئیسیین، ألا و هما: تغطیه المخاطره و اکتشاف القیمه. ومن بین مختلف العقود الآجله الموجوده فی العالم تمکّن عقد العمله الآجل طوال الأربعین عام المنصرمه من دخول هذه السوق، وتلبیه الکثیر من الاحتیاجات. فتم عرض الأداه هذه ضمن هذا البحث، وقد تناولنا فی بدایته هذا العقد من منظار فقهی لنری ما هی الطرق لإصلاح وتطویر هذا النوع من العقد وفق فقه الإمامیه نظرا لظروف العمله فی إیران طوال السنوات المدیده، والتی قد تأزمت خلال السنوات الأخیره؛ وقد تمت المطابقه خلال هذا القسم وفق التعاریف المستقبلیه للعمله فی العالم، ومن ثم تم التطرق إلی التوجه المالی نظرا لما قد ورد فی العقد الآجل من بحوث فی مختلف البلدان، فتم القیام بدراسه أعمق لقضیه ترکیا لمضاهاتها هیکلیا لإیران، وبذل قصاری الجهد لتقدیم النموذج مع الاستعانه بتجارب شتی البلدان. ففی هذا القسم من الحدیث طرحت بعض التعاریف وأنواع مختلفه من المواصفات، حیث تم خلال هذا الحدیث دراسه وطرح المهام التنفیذیه والقانونیه لمؤسسات مثل البنک المرکزی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ومنظمه الأوراق المالیه والبورصات بصفتها مؤسسات مشرفه علی نوع العقد هذا.

الکلمات الأساسیه : العقد الآجل، العقد الآجل المتعلق بالعمله، تغطیه المخاطره فی قیمه العمله، سوق العمله الآجله، الأوراق المالیه الإسلامیه

Abstract

Efficient financial markets in the world are famously viewed as the financial supermarkets which actually provide investors with a variety of financial instruments. One of these instruments that nowadays is traded in many of the world securities markets is futures contract which is employed for two major purposes: hedging and price detection. Among various types of futures contracts available in the world, foreign currency or foreign exchange (FX) futures contracts have managed to expand and satisfy many needs on this market since their introduction 40 years ago. In current study, the model of foreign currency futures contract is proposed, given the condition of foreign exchange which has relentlessly persisted for many years in Iran and in recent years has been even aggravated. First, this contract is approached from a juridical perspective in order to find out through which mechanism or course of action this contract is corrigible in consistence with the Imamieh Jurisprudence. This commensurability was achieved based on the foreign currency futures definitions applied throughout the world. Next, to address the issue from the financial perspective, the topics which exist worldwide in regard to futures contracts were explored, with special focus on the Turkish case due to its greater structural comparability. Based on the search results, profiting from the experience of different countries, the aimed model was developed. In this section, in addition, following a review of the definitions, various features which were required for the futures contract, as well as the topics on regulatory institutions in this contract, namely the Central Bank and the Securities Exchange Organization, and their executive and legal responsibilities were presented and discussed.

Keywords: Futures contract, Foreign currency future ontract, Currency hedging, currency futures market, Islamic securities

Faculty of Islamic studies and management

Dissertation of countinous M.A of Islamic studies and management

Financial management area

Designing a Model of Foreign Currency Futures Contract in the Iranian Capital Market: A Financial and Juridical Approach

Supervisor: Ali Salehabadi PhD

Advisors: Ahmad Shabani PhD

and Hodjat-ol-Eslam Valmoslemeen Majid Reza

Student: Mohammad Safaei

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر