پایان‌نامه:طراحی الگوی رهبری با الهام از گفتگوهای امام حسین علیه‌السلام  در مسیر کربلا

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

گرایش بازرگانی

طراحی الگوی رهبری با الهام از گفتگوهای امام حسینعلیه‌السلام  در مسیر کربلا

استاد راهنما:

دکتر علی رضاییان

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

دکتر محمد رضا سنگری

دانشجو:

سید علی اصغر علوی

تابستان ۱۳۹۱

چکیده:

تحلیل گر سطوح عاشورا با لایه‌هایی مواجه است که برای درک هر لایه و دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر نیاز به توجه و بررسی بیشتری است. اینکه عاشورا تجلی همه زحمات انبیاء و اولیاست و نیز مقدمه‌ای برای ظهور مهدی موعود است موضوعی است که باعث شده عاشورا یک حلقه اتصال بین کوشش های  انبیا و اولیای قبل و بعد از خود باشد. و این نشان از کمال و اهمیت این حرکت دارد. حرکتی که طلایه‌دار و جریان‌ساز آن اباعبدالله الحسین علیه السلام است؛ کسی که انگشت  اشاره همه انبیاء و اولیاء و در رأس آن اهل کسا خاصه رسول گرامی اسلام به اوست.

با این مقدمات از یک رو حساس‌ بودن جریان عاشورا مشخص می‌شود و از دیگر رو مشخص است که تک تک افعال و اقوال گر‌داننده ی این میدان  برای ما حجیت دارد پس هر فعل و حرکتی که در این مسیر انجام شود حکیمانه است و بالتبع محل تأمل، حال اگر به همه این مقدمات «عقلی» فرمایش شریف اباعبدالله در مورد خودشان را اضافه کنیم- از بعد «نقلی» – که فرمود: «لکم فی اسوه» در وجود منِ حسین، برای شما اسوه و الگوست، عاشورا بستری می‌شود از مباحث عمیق با پشتوانه «عقلی» و «نقلی» که باید  به سراغ آن رفت و یکی از منابعی که در این جریان  به عمق رهنمون خواهد کرد بیانات و ملاقات‌هایی است که امام حسین دارند و در تک تک آن نکات و اسراری نهفته است که هر کس به فراخور درک و نیازش از چشمه‌سار آن سیراب می‌شود که شاید شروع درک معرفت در این وادی، بررسی نحوه برخوردها و مذاکرات براساس شخصیت‌شناسی مخاطبان باشد که امام با آنها وارد بحث می‌شود.

بنابراین الگوی گفتگو در سیره امام حسین علیه السلام در عاشورا می‌تواند جامع‌ترین الگو باشد، تا بتوان با عرضه به جامعه راه را برای گذر از نظر به عمل گشود، چرا که  هنوز شیوه و اساس این دیدارها بررسی نشده تا بتوان براساس «دانایی» آن را به «توانایی» تبدیل کرد و شروع وصول به مقام «عمل» همین تدبر و عمق در وادی «نظر» است که در بحث ناظر به آن است.

این پژوهش به دنبال کشف الگوی رهبری و هدایت امام حسین علیه السلام با الهام از گفتگوها و سیره ایشان در مسیر کربلا است. بدین منظور سه گام طی شده است: گام نخست شخصیت شناسی افرادی است که امام با آن ها گفتگو کرده است. در گام دوم سبک شناسی مواجهه با افراد در گفتگوها مشخص می شود به عبارت دیگر باید پاسخ سوال «چرا امام این موضع را گرفت؟» به دست آورد. در این گام می بایست، اصول، عوامل زمینه تاثیرگذار  در بررسی گفتگوها را شناسایی کرد. در گام سوم و نهایی الگوی رهبری با الهام از گفتگوهای امام به منظور استفاده کاربردی برای مسایل امروز کشف می شود.

واژگان کلیدی: سیره پژوهی، امام حسین علیه السلام، کربلا، رفتار سازمانی، الگوی رهبری، گفتگوهای امام.

العنوان : تخطیط النموذج القیادی استناداً لکلام الإمام الحسین علیه السلام فی مسیر کربلاء

الباحث : سید علی أصغر علوی

الأستاذ المشرف : الدکتور علی رضاییان

الأستاذ المساعد : حجه الإسلام والمسلمین علی رضا بناهیان والدکتور محمد رضا سنکری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه :

إن من یتناول مستویات حادثه عاشوراء یواجه عده أمور، ومن أجل الفهم والوصول إلى تفاصیل أکثر عمقاً یحتاج الباحث إلى  المزید من البحث والدقه. والقول بأن عاشوراء هی حصیله جهود الأنبیاء والأولیاء ومقدمه لظهور الإمام المهدی الموعود , أی أن عاشوراء هی حلقه اتصال بین جهود الأنبیاء والأولیاء قبل وبعد تلک الحادثه. وهذا یدل على کمال وأهمیه تلک الحرکه التی کان الإمام الحسین هو أول من أطلقها ؛ الإمام الذی أشارت إلیه أحادیث جمیع الأنبیاء والأولیاء وعلى رأسهم أصحاب الکساء ولا سیما رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم).

ومن خلال ما ذکر تکسب هذه الحرکه أهمیتها ویتبین لنا أن کل فعل وقول دار فی تلک الساحه له الدلیل القاطع وإن أی فعل أو خطوه اتخذت فی هذا المسیر کانت وفق إراده حکیمه، وبناءاً على ذلک تتطلب منا التأمل فیها. أما الان وبعد ذکر المقدمه العقلیه ماذا تناولنا حدیث أبی عبدالله إذ قال : (لکم فی إسوه) من بُعدٍ نقلی , تصبح عاشوراء مهداً لمواضیع عمیقه ترافقها قواعد عقلیه ونقلیه تتطلب منا تتبعها. وإحدى أدق المصادر التی ترشدنا إلى تتبع هذا التیار هو تصریحات ومقابلات الإمام الحسین (علیه السلام) . إذ تکمن فیها أسرار یمکن لکل شخص فهمها حسب قوه إدراکه وبمقدار حاجته ومن الممکن أن تکون المعرفه فی هذا الوادی هی بدایه المعرفه طرق التعامل والتفاوض وفقاً لشخصیه أی من المخاطبین الذین دخل الإمام علیه السلام فی نقاش معهم.

فلذا یمکن أن یکون نموذج المحادثات فی سیره الإمام الحسین علیه السلام فی یوم عاشوراء من النماذج الأکثر شمولاً . ومن خلال عرض هذا النموذج على المجتمع نتمکن من فتح الطریق للانتقال من الحاله النظریه إلى  الواقع العملی . ولأنه لا تزال تلک الأسالیب والمحادثات لم تتم دراستها لنتمکن من نقلها باستخدام الحکمه إلى  القدره . فمن أجل الوصول إلى  المرحله العملیه یجب أن تکون الانطلاقه بالتدبر والتعمق فی هذا الوادی النظری الذی هو موضوع بحثنا.

إن هذه الدراسه تبحث فی کشف نموذج القیاده والهدایه عند الإمام الحسین علیه السلام استناداً إلى  محادثاته وسیرته فی مسیر کربلاء، وتقسم إلى ثلاث خطوات : الخطوه الأولى: التعرف على شخیه الأفراد الذین دخل الإمام معهم فی محادثات . والخطوه الثانیه: تبیین أسلوب التعامل مع الأفراد فی المحادثات بعباره أخرى یجب الجواب على سؤال، هو : لماذا اختار الإمام هذا الموضوع؟ ففی هذه المرحله یجب تبیین المبادئ والعوامل الأرضیه المؤثره فی دراسه المحادثات . وفی الخطوه الثالثه والأخیره نکشف نموذج القیاده عند الإمام الحسین استناداً إلى  المحادثات من أجل الاستفاده العملیه منها فی شؤون الحیاه الیومیه.

الکلمات الأساسیه: الدراسات السیره، الإمام الحسین علیه السلام، کربلاء، السلوک التنظیمی، نموذج القیاده، محادثات الإمام الحسین علیه السلام

Abstract:

The analyzer of the levels of Ashura faces with some layers that more attention is needed in order to understand every layer and reach to deeper layers. The fact that Ashura is the manifestation of all prophets’ and Imams’ efforts and also it is an introduction to the advent of the promised Imam Mahdi, makes Ashura a link between the efforts of the prophets and Imams before and after it. And this shows the perfection and importance of this movement. The movement that Imam al-Husayn is the forefront and mainstreaming of that. The one to whom all the prophets and Imams have confined their attention and specially the holy prophet of Islam.

According to what is mentioned, sensitiveness of the Ashura can be seen. On the other hand, it is obvious that all the actions and sayings of the operator of this event have validity for us. So any action and movement that happen in this path is thanks to wisdom and also needs us to think about it. Now if we add Imam al-Husayn’s talks about himself that said: “there is a pattern for you inside me” to the mentioned points, Ashura will be a place for deep discussions with “rationality” and “narrations” premises that we should delve deeply into them. One of the sources that could lead us in this path is the sayings and meetings that Imam al-Husayn has had. In each of them there are secrets and points that everyone can take them as they need. And maybe a beginning of the perceiving of this wisdom in this path is to determine Imam’s deals and negotiations with the addressees based on their personalities.

So the pattern of conversation in Imam al-Husayn’s lifestyle could be the most comprehensive pattern. And with teaching this to society, we can open the way of transition from theories to the acts. Because the ways and bases of these meetings have not determined yet. That is why we can’t change them to the “abilities” based on the “knowledge”. And threshold getting to “action” is by means of “theory”.

This research aims to discover the pattern of leadership and guidance of Imam al-Husayn with the inspiration of his conversations and his deeds in the way of Karbala. For this reason three steps are done: The first step is the personality recognition of the people with whom Imam are discussed. The second step is the stylistic analysis of dealing with people in the conversations. On the other hand, it is necessary to answer this question; “why did Imam take this decision?” In this step, we should identify the influencing principals and contextual factors while reviewing the conversations. At the third and final step, the pattern of leadership with the inspiration of Imam’s conversations will be discovered and it can be practically applied for today’s problems.

Keywords:  Sirah research, Imam al-Husayn, Karbala, Organizational behavior, Pattern of leadership, Pattern of conversation

Imam Sadigh (a.s) University

Faculty of Islamic Study and Management

Continuous M.A Islamic Studies and Business Administration

Design the Leadership Model with the Inspiration of Imam al-Husayn’s (PBUH) Conversations on the Way to Karbala

Supervisor:

Prof. Ali Rezaeian

Advisor:

Prof. Mohammad Reza Sangari

Hojjatoleslam Alireza Panahian

Student:

Seyyed Ali Asghar Alavi

September 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر