پایان‌نامه: نـقد و بـررسی عملکرد شـورای رقابت در تنظیم و نظارت بر مقررات اقتصادی با مقایسه تطبیقی نهاد مشابه در اتحادیه اروپا

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

نـقد و بـررسی عملکرد شـورای رقابت در تنظیم و نظارت بر مقررات اقتصادی با مقایسه تطبیقی نهاد مشابه در اتحادیه اروپا

استاد راهنما

جناب آقای دکتر ولی رستمی

استاد مشاور

 جناب آقای دکتر مهدی رشوند بوکانی

دانشجو

 مصطفی منصوریان

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار‌های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه‌های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار‌های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت، نهادی ملی و فرابخشی است که در بازارهای مختلف حتی بازارهای دارای نهاد تنظیم کننده بخشی نیز قدرت تصمیم­گیری دارد و تصمیمات آن برای همه فعالان بازار لازم الاجرا است و عملکرد صحیح آن از انحصار جلوگیری کرده و رقابت سالم و آزاد را به ارمغان می‌آورد.

با این ‌حال، بررسی عملکرد شورای رقابت بیان‌گر آن است که این نهاد در راستای دستیابی به اهدافی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای آن پیش‌بینی شده با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است که وجود آن‌ها، این نهاد را از دستیابی به سطح عملکرد مطلوب باز می‌دارد.

این نوشتار با تحقیق در خصوص عملکرد شورای رقابت و تحلیل یافته‌های حاصل از فصل نهم قانون فوق الذکر به استخراج و بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شورا پرداخته و برای نیل به تحلیلی دقیق‌تر، بررسی تطبیقی نهاد مشابه در اتحادیه اروپا را نیز مطمح نظر قرار داده است.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر چند چالش‌های موجود در نهاد شورای رقابت جدی بوده، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می‌رود با رفع چالش‌های پیش‌رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.

واژه‌های کلیدی

شورای رقابت، حقوق رقابت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون اروپایی، تنظیم مقررات، انحصار.

العنوان: تحلیل أداء شوری التنافس فی تبنّی القرارات و الرقابه علی القرارات الاقتصادیه و نقده مقارنهً بالمؤسسات المماثه لها فی الاتحاد الأروبی

الأستاذ المشرف: الدکتور ولی رستمی

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی رشوند بوکانی

الطالب: مصطفی منصوریان

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه:

یُشیرُ الفصل التاسع من قانون تنفیذ السیاسات العامه لأصل ۴۴ من الدستور الإیرانی إلی تسهیل التنافس و منع الاحتکار و یعین «شوری التنافس» کأعلی مؤسسه تُراقبُ أعمال الناشطین الاقتصادیین و الأسواق المختلفه حیث تهدف بذلک توفیر الأرضیه للحصول علی الظروف المُمهده للتنافس السلیم و نیل الأهداف السامیه للقانون الآنف الذکر و ذلک بالتعرف إلی العملیات المخالفه للتنافس و الحیلوله دون النشاطات الاستئثاریه (الاحتکاریه).  ففی الحقیقه،تُعدُّ مؤسسه شوری التنافس الحدیثه مؤسسه وطنیه و فوق القطاعات و مؤهله لتبنی القرارات للأسواق المختلفه حتی الأسواق المُتبنیه للقرارات المحدده فی قطاع خاص و قراراتها ملزمه لجمیع الناشطین فی الأسواق و أعمالها السلیمه تحول دون الاحتکار و توفر التنافس السلیم و الحُرّ.

بینما استطلاع أعمال شوری التنافس یدل علی أنّ هذه المؤسسه تعانی من المشاکل و التحدیات المتعدده فی طریق التوصل إلی الغایات المحدده لها فی قانون تنفیذ السیاسات العامه لأصل ۴۴ من الدستور الذی یمنعها من الرُقیّ إلی مستوی مناسب من الأداء.

بادرت هذه الدراسه البحث بشأن عمل شوری التنافس و تحلیل المعلومات الناتجه فی الفصل التاسع من القانون الآنف الذکر و قد أحصت أهم التحدیات أمام الشوری و استطاعت التوصل  إلی تحلیل أدق و قد عمدت  إلی دراسه مقارنه لمؤسسه مماثله بها فی الاتحاد الأروبی. استنتاجات الدراسه تبین مع  شدّه تواجد التحدیات  للشوری و لکن نظراً  إلی استقلال الشوری و مؤهلاتها القانونیه الموسعه من الممکن أن نتوقع الحصول علی أجواء سلیمه للتناقس فی أسواق البلد و کما یمکن نیل التنمیه المستدامه برفع التحدیات المستقبلیه.

الکلمات الدلیله: شوری التنافس، حقوق التنافس، قانون تنفیذ السیاسات العامه لأصل ۴۴ من الدستور، اللجنه الأروبیه، تبنی القرارات، الاحتکار.

Abstract

The fifth part of the law of implementation of general policies of principle 44 of the Constitution which refers to competition facilitation and trust preventing, while identifying the “Competition Council” as the supreme institution of supervision on the fulfillment of undertakings and different markets, aims to provide the conditions of accessibility to pure competition and high ranking goals of the mentioned law by knowing anticompetitive procedures and the ways of monopolistic actions.

Nevertheless, verification of the council’s fulfillment indicates that this institution, in line of accessibility to the goals considered in law, is faced with numerous challenges and difficulties which prevent this institution from getting the favorable level of fulfillment.

This writing, while researching on the Competition Council’ fulfillment and analysis of the mentioned law’s subsequences, verifies the most important challenges of the council and in order to get the perfect result, the European commission of the European Union as the similar institution of competition council will also be verified.

The results of this research indicate, however, the actual challenges of the competition council is significantly considerable, but it is to say that by removing the challenges of the council, according to the council’s independence and the vast area of duties and functions, we can expect a pure competitive status and an economic stable development in the markets of the country.

Kew Words

Competition council, Competition law, Law of Implementation of General Policies of Principle 44 of the Constitution, European Commission, Monopoly

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

A thesis presented for the degree of master of art in Law

                                        (Public law)

Critique and review of the Competition council in monitoring of The Economic Regulations with comparison of The Similar institution in the European Union

Supervisor:

Dr. Vali Rostami

Advisor:

Dr. Mahdi Rashvand Bookani

Student:

Mostafa Mansourian

Summer 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر