پایان‌نامه: نقد و ارزیابی نصوص مورد استناد نواندیشان مسلمان فمینیست

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش علوم قرآن و حدیث

نقد و ارزیابی نصوص مورد استناد نواندیشان مسلمان فمینیست

استاد راهنما: دکتر محمود کریمی

استاد مشاور: دکتر مهدی ایزدی

دانشجو: محمد صادق هدایت زاده گشتی

شهریور ۱۳۹۴

چکیده

همواره در طول تاریخ برداشت های مختلف، هر چند نادرستی از قرآن کریم صورت گرفته و مکاتب متعددی را ایجاد نموده است. یکی از نحله های فکری عصر حاضر، فمینیسم اسلامی است. این جنبش فکری که در واقع حامی حقوق زنان است، عمر آن در جهان اسلام به چندین دهه می رسد. نواندیشان این جنبش با تکیه بر بنیان فمینیسم و با هدف بهبود جایگاه زن در جوامع اسلامی اعتقاد دارند که برای رسیدن به این مقصود، باید نگرش مسلمانان به جایگاه زن تغییر پیدا کند. ایشان با علم به اینکه قرآن، به عنوان مهمترین و اولین متن اسلام، بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می کند، به سمت این متن مقدس رفته و فهم متفاوتی از آن ارائه می دهند. اما از آنجا که پیش‏فرض اغلب این نواندیشان فمینیست اسلامی همان آرمان فمینیسم غربی یعنی برابری جنسیتی است، برداشت های عجیب و بی سابقه ای از قرآن کریم مطرح می کنند. در این نوشتار پس از تبیین اصول تفسیری فمینیسم اسلامی و ارائه مثال های متعدد برآمده از این اصول، آراء این محققان نقد و بررسی شده است.

واژگان کلیدی: فمینیسم اسلامی، تفسیر فمینیستی، قرآن، برابری جنسیتی

العنوان: نقد وتمحیص للنصوص التی یستند إلیها المثقفون القائلون بـ«النّسویّه الإسلامیّه»

الأستاذ المشرف: الدکتور محمود کریمی

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی إیزدی

الطالب: محمد صادق هدایت زاده گشتی

الفرع الدراسی: الشریعه والدراسات الإسلامیه إختصاص علوم القرآن والحدیث

الملخص

لقد اهتمّ جمعٌ غفیرٌ من العلماء بفهم القرآن الکریم باتجاهات منوّعه طیلهَ تأریخ الإسلام فأسِّست مدارسُ تفسیر مختلفه. إحدی هذه الاتجاهات الحدیثه التی لفتت الانتباهات فی العصر الراهن هی «النَّسَوِیَّه الإسلامیّه». والجدیر بالذکر أنّه لا تتجاوز هذه الحرکه التی تُدافِع عن حقوق النساء فی المجتمعات الإسلامیّه ثلاثه عقود تقریبًا. یعتقد المُثقّفون الذین بنوا آرائَهم علی أساس النظریه «النّسویّه» بضروره تغییر مکانه المرأه فی وُجهه نظر المسلمین تحسینًا لمکانتها. بما أنّ القرآن کأهم النصوص الدینیه کان ولا یزال یلعب دورًا هامًّا فی المجتمعات الإسلامیّه، اضطلع هؤلاء المثقّفون إلی هذا الکتاب المقدس بعرض تفسیرات حدیثه رغبهً منهم فی تحسین منزله النساء. افتراضاتهم العلمیّه التی شُیِّدَت علی أهداف النسویّه الغربیّه وهی المساواه بین الرجل والمرأه حیث أدّت إلی تفاسیر غریبه وغیر مسبوقه من الآیات الکریمه. تحاول هذه الرساله العلمیّه النقدَ الفاحص والتمحیصَ الشامل لآراء هولاء المثقّفین بعد شرح قواعدهم التفسیریه وعرض بعض نماذج تفسیراتهم.

الکلمات الدلیله: القرآن الکریم، النّسویّه الإسلامیّه، دعاه المساواه بین الرجال والنّساء، الفیمنیه، التفاسیر النسویّه،المساواه بین الرجال والنّساء.

Abstract

A bunch of Muslim exegetes with different approaches have paid attention to Holy Quran throughout the history of Islam, and therefore various schools of interpretation of the Quran have appeared. Nowadays one of those new approaches which attract the consideration of Muslim thinkers is “Islamic Feminism”. It is worth mentioning that this idea which is going to defend the rights of Muslim women is not raised more than three decades in Muslim countries. Based upon feminist fundamentals, intellectuals of this movement believe that the status of Muslim women must change in the viewpoint of Muslims around the world. Since the Holy Quran as the primary and most important Islamic source plays a significant role in Muslim communities, these intellectuals pay attention to this sacred book, and offer new interpretations of it. Their presupposition which is rooted in the aspiration of western feminism and gender equality, leads to unusual and unprecedented interpretations of Holy Quran. Explaining their hermeneutical principles and giving some examples, this dissertation examines the viewpoints of feminist exegetes of the Holy Quran.

Keywords: the Holy Quran, Islamic Feminism, Feminist Hermeneutics, Gender Equality.

Imam Sadiq University (I.S.U)

Faculty of Theology, Islamic Studies and Guidance

Continuous M. A, Theology, Islamic Studies

Criticism and analysis of texts used

by Muslim feminist intellectuals

Supervisor

  1. R. Mahmouod Karimi

Advisor

  1. R. Mahdi Izadi

Author

Muhammad Sadiq Hedayatzadeh

September, 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر