پایان‌نامه:دیپلماسی سینمایی جمهوری اسلامی ایران (تجربه‌ها، چالش‌ها و راهبردها)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته

گرایش مطالعات سیاستگذاری

دیپلماسی سینمایی جمهوری اسلامی ایران (تجربه‌ها، چالش‌ها و راهبردها)

استاد راهنما:

دکتر محمدهادی همایون

استاد مشاور:

دکتر حجت‌اله ایوبی

دانشجو:

سید احمد موسوی صمدی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

در جهانی که وابستگی، تعامل و همجواری و تماس بین‌المللی و بین فرهنگی فزاینده، جزء دستور کار روزمرّه قرار گرفته است، ارتباطات بین‌الملل یک امر گریزناپذیر می‌باشد. حوزه‌ی دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان  زیرمجموعه‌ای از دیپلماسی عمومی مطرح است وشامل روش‌ها و ابزارهای متنوّع تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر نگرش‌ها و افکارعمومی جامعه‌ی هدف می‌باشد. اشکال ویژه‌ای از ارتباطات که می‌توان آنها را ارتباطات تسهیل‌گر نامید (از جمله فعّالیت‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها و فیلم‌ها) اگرچه ممکن است جلوه‌ی تبلیغاتی مستقیم نداشته باشند، ولی در راه ایجاد نگرش مثبت و کاملاً همسو با دیپلماسی عمومی مطرح می‌شوند. از این رو، دیپلماسی سینمایی یکی از مهم‌ترین ارکان دیپلماسی فرهنگی هر دولتی خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره‌گیری از نظرات متخصّصان و فعّالین این حوزه، مهم‌ترین تجربه‌ها و چالش‌های موجود را شناسایی کنیم تا به کارآمدترین راهبردها برای کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر در این حوزه دست پیدا کنیم.

واژگان کلیدی:

دیپلماسی فرهنگی، فیلم و سینما، سیاست‌گذاری فرهنگی، دیپلماسی سینمایی

العنوان: الدبلوماسیه السینمائیه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران؛ تجاربها و تحدیاتها و خططها

الباحث: سید احمد موسوی صمدی

الأستاذ المشرف: الدکتور محمدهادی همایون

الأستاذ المساعد: الدکتور حجت‌الله أیوبی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإعلام

الخلاصه:

یبدو إن العلاقات الدولیه فی العالم الذی یندرج فی جدول أعماله الیومیه التعلق و التعامل و المجاوره و الإتصال الدولی المتزاید بین الثقافات، العلاقات الدولیه هو أمر لا مفرّ منه. ان الدبلوماسیه الثقافیه المذکوره الیوم ضمن إطار الدبلوماسیه العامه، تحتضن المناهج و الآلات المتنوعه للتاثیر المباشر أو غیر المباشر علی تصورات المجتمع المستهدف و الرای العام فیه. فهناک أشکال خاصه من العلاقات التی بإمکاننا أن نسمیها العلاقات المـُیسّره (منها نشاطات ثقافیه، و معارض و أفلام). ربما لایوجد لهذه العلاقات أی ظاهره دعائیه، ولکن ستعرض استعداداً لتحقیق التصور الإیجابی و الموافق تماماً مع الدبلوماسیه العامه. و بالتالی تعتبر الدبلوماسیه السینمائیه من أهمّ أرکان الدبلوماسیه الثقافیه لأیّ حکومه. فی هذه الدراسه و اعتماداً علی آراء الاخصائیین و الناشطین فی هذا المجال بذلنا جهدنا لکی نتعرف علی أهم التجارب و التحدیات الموجوده حتی نتوصل إلی أکثر المقاربات فاعلیه فی هذا الحقل.

الکلمات الأساسیه: الدبلوماسیه الثقافیه، فلم و سینما، وضع السیاسه الثقافیه، الدبلوماسیه السینمائیه.

Abstract:

In the world where dependence, communication, international and intercultural interaction has become a part of daily routine, international communication is an undeniable matter. Cultural diplomacy is proposed as a branch of general diplomacy which consists of methods and variety of tools which has a direct or indirect impact on outlooks and public mind in a target society.

Special forms of communication that are called facilitators (for instance: cultural activities, exhibitions and movies) are proposed as a means of making positive viewpoint towards general diplomacy despite the fact that it doesn’t have any direct commercial show.

Cinema diplomacy will be one of the most important elements of the cultural diplomacy in every government. On the basis of these elements we tried to use the opinions of experts and activists in this field in order to recognize and reach more effectiveness.

Keywords: Cultural Diplomacy, Cinema & Film, Cultural Policy, Cinema Diplomacy.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication Field

Policy Making Studies Area

Cinema Diplomacy of Islamic Republic of Iran

(Experiences, Challenges, and Strategies)

Supervisor:

Dr. Mohammad Hadi Homayun

Advisor:

Dr. Hojjatollah Ayubi

Student:

Seyed Ahmad Moosavi Samadi

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر