پایان‌نامه: ارزیابی تحولات سبک زندگی اقتصادی در جامعه ایران طی سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بر اساس دیدگاه اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
گرایش اقتصاد اسلامی
ارزیابی تحولات سبک زندگی اقتصادی در جامعه ایران طی سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بر اساس دیدگاه اسلامی
استاد راهنما:
دکتر مهدی صادقی
اساتید مشاور:
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان
دانشجو: حبیب سروش
تاریخ دفاع:خرداد ۹۳

چکیده
سبک زندگی یک از مباحث جامعه‏شناسی است که به نحوه رفتار افراد جامعه می‏پردازد. مواردی از قبیل: نحوه پوشش و لباس، نحوه خرید، مصرف و … در سبک زندگی مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرند. علاوه بر جامعه‏شناسی، اخلاق و روان‏شناسی نیز به مبحث سبک زندگی پرداخته‏اند.
در سال‏های اخیر بحث از سبک زندگی در علم اقتصاد مطرح شده است. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‏ای و اسنادی به موضوع سبک زندگی اقتصادی در زمینه مصارف خانوار‏های شهری در بازه زمانی سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده و سعی شده است که برای مصارف خانوار الگویی از منابع اسلامی استخراج شود.
برای نیل به این منظور ابتدا به پیشینه تحقیق پرداخته شده و برخی از پژوهش‏های انجام گرفته در موضوع‏های سبک زندگی و الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفته‏اند، در ادامه در فصل مبانی نظری به حدود مصرف از دیدگاه اسلام توجه شده و اسراف، تبذیر، اقتار و قواعد فقهی لاضرر و اکل مال به باطل مورد بررسی قرار گرفته‏اند. در فصل ارزیابی تحولات سبک زندگی اقتصادی در جامعه ایران طی سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ به بررسی سهم مصارف مختلف خوراکی و غیر خوراکی در سبد مصرف خانوار‏های شهری در سال‏های مذکور پرداخته شده و به این نتیجه دست یافته شد که در مورد غذاهای اماده، نوشابه و دخانیات در مصارف خوراکی و لوازم ارایشی و ارتباطات در مصارف غیرخوراکی مصرف کننده بیش از حد نیاز مصرف نموده و در مورد تفریحات کمتر از حد نیاز مصرف شده است.
در ادامه به بررسی ویژگی‏های مطرح شده در ایات و روایات برای مصارف خوراکی وغیر خوراکی از قبیل: مسکن، بهداشت و درمان، اموزش، پوشاک، وسیله نقلیه، تفریحات و مصارف ارایشی پرداخته شده و ویژگی‏های هر مورد از دیدگاه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: سبک زندگی اقتصادی، سبک زندگی اسلامی، مصرف از دیدگاه اسلام، سبد مصرف، مصرف کننده
العنوان: تقییم تطورّات أسلوب الحیاه الاقتصادیه فی المجتمع الإیرانی خلال سنوات ۱۳۷۰-۱۳۹۰علی أساس وجهه نظر الإسلام
الباحث: حبیبسروش
الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی
الأستاذ المساعد: الدکتور محمد هادی زاهدی وفا، حجت الاسلام علیرضا بناهیان
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
إنَّ “أُسلوب الحیاه” (لایف ستایلز) أحدٌ من موضوعات علم الاجتماع یهتمُّ بکیفیه سلوک الأفراد. فی موضوع أُسلوب الحیاه الاقتصادیه یدرس عن أشیاء بعضها: کیفیه الملابس و کیفیه الاشتراء و الاستهلاک و … . قد اهتمّ بموضوع أسلوب الحیاه علمُ الأخلاق و علم النفس إضافه إلی علم الاجتماع.
قد دخلت موضوعُ أسلوب الحیاه علمَ الاقتصاد فی السنوات الأخیره. یهتمّفی هذه الرساله بموضوع أسلوب الحیاه الاقتصادیه فی مجال استهلاک العائلات الحضریه خلال سنوات ۱۳۷۰- ۱۳۹۰ بطریقه البحث المکتبیه و الوثائقیه و یُسعی للحصول علی نموذجٍ لاستهلاکات العائله من النصوص الإسلامیه.
من أجل الوصول إلی هذا الهدف اهتممنا بتاریخ البحث أوّلاً و قمنا بدراسه بعض البحوث فی موضوع أسلوب الحیاه و نموذج الاستهلاکو تالیاً لاحظنا إطارَ الاستهلاک من وجهه نظر الإسلام و درسنا الإسراف و التبذیر و قاعدتی “لا ضرر” و “أکل المال بالباطل” الفقهیتین فی فصل الأسس النظریه. و فی فصل تقییم تطورات أسلوب الحیاه الاقتصادیه فی المجتمع الإیرانیه خلال سنوات ۱۳۷۰-۱۳۹۰، قمنا بدراسه حصه الاستهلاکات الغذائیه و غیر الغذائیه فی سله الاستهلاک للعائلات الحضریه فی السنوات المذکوره. و تؤکِّد نتیجهُ الدراسه علی أنّ استهلاکالوجبات السریعه و المشروبات الغازیه و التدخین تجاوز مستوی الحاجه من بین الاستهلاکات الغذائیه و استهلاکمستحضرات التجمیل و الاتصالات من بین الاستهلاکات غیر الغذائیه بینما تکون الاستجمام أقلّ من مستوی الحاجه.
و تالیاً اهتممنا بدراسه الخصائص المذکوره فی الآیات و الأحادیث للاستهلاکات الغذائیه و غیر الغذائیه منها: الإسکانو الصحه و العلاج و التعلیم و الملابس و المرکب و الاستجمام و الاستهلاکات التجمیلیه و أخیرا اهتممنا بالاستنتاج و عرض الاقتراحات.
الکلمات الرئیسیه: أسلوب الحیاه الاقتصادیه، أسلوب الحیاه الإسلامیه، الاستهلاک من وجهه نظر الإسلام، سله الاستهلاک، المستهلک.

Abstract
Lifestyle is a topicsinsociology thatdeals withthebehaviorof the population. Items such ashow to dress and, how topurchase, consumption, etc arediscussed in Lifestyles. Furthermore,sociology, psychology andethicsaretopicsare alsoaddressed topics related to lifestyle.
In recent years theeconomicshas been raisedin thediscussionoflifestyle. Inthisstudy,by using thelibraryresearch methodtheresearcher discussed the economiclifestyle ofurbanhousehold expendituresinthe period1370to 1390are discussed andtriedtoextractIslamic patterns for household spending.
To achieve this purpose, theresearcher examined the literature andsomeresearchwhich have been doneon thesubjectoflifestylesandconsumption patterns.In the followingchapterthe theoretical foundationsofIslamaboutconsumerattention andwaste,wastefulness, “Aqtar”and legal rules were studied. In the chapter of Assessment ofchangesin theeconomiclifeofthecommunityin the years1370 to1390, theshareoffood and nonfoodconsumptionofurbanhousehold basket inthe above yearswere discussed, Itwasconcludedthat in the case of preparedfoods, beveragesandtobacco, cosmeticandcommunications consumersconsumed overtheir requirements while recreation was considered less than the consumer‘s needs.
Finally, by using the holy Quran and Hadiths, the researcher mentioned a number of characteristics of edible and non-edible products.
Key words: Economiclifestyle, Islamic lifestyle, Consumption from Islamicperspective, Consumption basket, Consumer

Imam Sadiq Univercity (a.s)
Faculty of Islamic Studies and Economics
Continuous M.A islamic Studies and Economics
(Islamic Economics)
Assessment of Changes in the Economic Life of the Community in the Years 1370 to 1390 with Islamic Approach
Supervisor:
Dr. Mahdi Sadeqi Shahdani
Advisor:
Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa
Alireza Panahian
Student:
Habib Soroush
June 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ارزیابی تحولات سبک زندگی اقتصادی در جامعه ایران طی سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بر اساس دیدگاه اسلامی”