توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد
گرایش اقتصاد نفت و گاز
تحلیل تاثیر انتشار فناوری بر رشد و مقاوم سازی اقتصاد ایران
استاد راهنما:دکتر محمد مهدی عسگری
استاد مشاور:دکتر محمد سلیمانی
نام دانشجو: مجید شکور
شهریور ۱۳۹۳
چکیده
انتشار فناوری به عنوان یکی از عوامل موثر بر سطح بهره وری بنگاه ها و رشد اقتصادی و در نتیجه مقاوم سازی اقتصاد کشورها مطرح می باشد.دو عامل سرمایه انسانی و موانع نهادی هم از عوامل موثر بر انتشار فناوری می باشند،بنابراین چنان چه سرمایه انسانی کشور بهبود یابد و از موانع نهادی در اقتصاد کشور کاسته شود،فرآیند انتشار فناوری سرعت می گیرد.بر این اساس برای سرعت بخشیدن به فرآیند انتشار فناوری، چهار سیاست شامل افزایش مخارج دولت در زمینه آموزش و پژوهش، اجرای سیاست های کلی افزایش جمعیت، ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقای نظام مالیاتی کشور، ارائه می گردد.هم چنین با بررسی انتشار فناوری دستگاه های خود پرداز در صنعت بانکداری کشور،پیشنهاد می گردد که بانک ها برای سرعت بخشیدن به انتشار این فناوری،سودآوری بالقوه حاصل از اتخاذ این فناوری را بالا برده و هم چنین بانک ها باید مقیاس عملیاتی خود را گسترش دهند.
واژگان کلیدی: انتشار فناوری، رشد اقتصادی، بهره وری، سرمایه انسانی، موانع نهادی
العنوان: تفسیر أثر توزیع التکنولوجیا علی النموّ وجعل اقتصاد إیران مقاومًا
الباحث: مجید شکور
الأستاذ المشرف: الدکتور محمد مهدی عسکری
الأستاذ المساعد: الدکتور محمد سلیمانی
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیّه و الاقتصاد
الخلاصه
یطرح توزیع التکنولوجیا و توسعتها کأحد العناصر المؤثره علی مستوی کفاءه المنشآت والنموّ الاقتصادیّ، وبالتالی جعل اقتصاد البلد مقاومًا. وبالإضافه إلی ذلک، یعتبر رأس المال البشریّ والعوائق البنائیه من العناصر المؤثره علی توزیع التکنولوجیا، وبالتالی تزداد سرعه عملیّه توزیع التکنولوجیا وانتشارها کلّما یتحسن رأس المال البشریّ وتنخفض العوائق البنائیه فی اقتصاد البلد. وبناء علی هذا،و لأجل زیاده سرعه عملیه توزیع التکنولوجیا تعرض أربع سیاسات اقتصادیه تنطوی علی رفع الإنفاق الحکومیّ فی صعید التعلیم و التحقیق، وإنجاز السیاسات العامّه للنموّ السکانیّ، وترقیه رأس المال الاجتماعیّ عبر انخفاض الاعتماد علی العائدات النفطیّه، وترقیه النظام الضریبیّ. وبالإضافه إلی ذلک، بعد دراسه توزیع و توسعه التکنولوجیا فی أجهزه الصرّاف الآلیّ فی الصناعه المصرفیّه فی البلد، یُقترح أن المصارف ترفع الربحیه الکامنه الحاصله من استخدام هذه التکنولوجیا لأجل التسریع فی عملیّه توزیع وتوسعتها، وبالإضافه إلی ذلک یجب علی المصارف توسّع رقعه عملها.
الکلمات الأساسیّه: توزیع التکنولوجیا وتوسعتها، النموّ الاقتصادیّ، الکفاءه، رأس المال البشریّ، العوائق البنائیّه
Abstract
As a key factor, the technology diffusion has had an impact on firms’ productivity level and economic growth,causing the economy to go through robustness. In addition to that, both human capital and institutional barriers have served as highly influential factor on technology diffusion. Therefore,the process of technology diffusion accelerates, in case there should be a human capital improvement leading to decrease in institutional barriers. Consequently,in other to accelerate the technology diffusion process, we offer 4 policies including,increasing the government expenditures concerning education and research, implementation of macro-policies on population growth to enhance social capital through declining dependency on oil incomes and enhancing the national taxation system. Verifying the technology diffusion of ATMs in Iran’s banking industry, it is recommended that banks should upgrade the potential profitability of adopting this kind of technology and extend their operational scale.
Keywords:Technology Diffusion,Economic Growth,Productivity,Human Capital,Institutional Barriers
Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
Continuous M.A. Islamic studies and Economics
Analyzing The Impact of Technology Diffusion on Iranian Economy Growth and Robustness
Supervisor:
Dr. Mohammad Mahdi Askari
Majid Shakour
September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل تاثیر انتشار فناوری بر رشد و مقاوم سازی اقتصاد ایران”