پایان‌نامه: تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مطالعه موردی مصرف و تولید)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش اقتصاد اسلامی
عنوان:
تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مطالعه موردی مصرف و تولید)
استاد راهنما:
دکتر حجت اله عبد الملکی
استاد مشاور:
دکتر محمد هادی زاهدی وفا
دانشجو:
محمد علی گویا
فروردین ۱۳۹۳
چکیده
«اقتصاد مقاومتی» موضوعی است که در سالهای اخیر به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در جهان توسط رهبر معظم انقلاب دام ظله مطرح شده است. این نظریه، رویکردی فعال برای پیش¬برد اقتصاد کشور به سوی مقاوم شدن در برابر آسیب¬ها و تکانه¬ای جهانی، خود اتکایی داخلی و اثرگذاری بر اقتصاد جهان می¬باشد. در شرایط کنونی کشور که ابر قدرت¬های جهان کمر به تضعیف اقتصاد ایران بسته¬اند و از ابزارهای محتلف از جمله تحریم¬های اقتصادی به منظور پیش¬برد اهدافشان استفاده می¬ کنند اهمیت چنین رویکردی بر هیچ کس پوشیده نمی¬باشد.
در این تحقیق تلاش شده است در زمینه رفتار¬های اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده به دو سؤال اساسی یعنی چیستی اصول رفتار اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده در شرایط اقتصاد مقاومتی پاسخ داده شود. روش انجام پژوهش به این صورت است که ابتدا به تعاریف و مفهوم اقتصاد مقاومتی و جایگاه آن در منظومه معارف اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. با مطالعه مکتب اقتصادی اسلام، اصولی در باب رفتار مصرف کننده و تولید کننده استخراج و به کمک آن الگوی مطلوب جامعه اسلامی در مورد مصرف و تولید ترسیم می¬شود. سپس وضعیت موجود کشور در بخش مصرف و تولید با نگاهی آسیب شناسانه مطالعه شده است تا برای نیل به الگوی مطلوب و ارائه راه کار¬های تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نقاط ضعف و قوت شناخته شود. سپس مؤلفه¬های اصلی رفتار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی معرفی و الگوی مطلوب رفتار مصرف کننده و تولید کننده در دو فصل مجزا ارائه شده است. در نهایت برای بخش تولید و مصرف بیان شده است که مصرف کننده و تولید کننده، هر کدام باید چه مؤلفه¬هایی را در اولویت رفتار اقتصادی خویش قرار دهند تا اقتصاد کشور در مسیر فعالیت و مقاومت حرکت کند تا کم¬ترین اثر پذیری از بیرون و بیشترین اثر گذاری را داشته باشد.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تحریم، تحریم، رفتار اقتصادی
العنوان :تحلیل السلوکیات الاقتصادیه فی الاقتصاد المقاوم بالاعتماد علی التعالیم الإسلامیه (دراسه حاله الاستهلاک و الإنتاج)
الباحث :محمد علی گویا
الأستاذ المشرف : الدکتور حجت اله عبدالملکی
الأستاذ المساعد :الدکتور محمد هادی زاهدی وفا
الفرع الدراسی :الدراسات الإسلامیّه والاقتصاد
الخلاصه:
«الاقتصاد المقاوم» موضوع طرحه قائد الثوره الإسلامیه فی إیران خلال السنوات الأخیره بسبب الظروف السیاسیه و الاقتصادیه الخاصه لجمهوریه إیران الإسلامیه. تعتبر هذه النظریه رؤیه فاعله لتطویر اقتصاد البلد إلی القدره و الصلابه أمام الصدمات و الرجفات العالمیه، للوصول إلی الاکتفاء الذاتی و التأثیر علی الاقتصاد العالمی. و لا تخفی أهمیه هذه الرؤیه علی أحد فی الظروف الراهنه التی تنوی القدرات الاستکباریه العملاقه تضعیف اقتصاد البلد و تستخدم مختلف الأدوات کالمقاطعات الاقتصادیه للوصول إلی هذا الهدف.
و قد قمنا فی هذا البحث بالرد علی سؤالین أساسیین فی موضوع السلوکیات الاقتصادیه للمستهلکین و المنتجین، وهما: السؤال عن ماهیه مبادئ السلوکیات الاقتصادیه للمستهلکین و المنتجین فی ظروف الاقتصاد المقاوم. ففی موضوع منهج البحث، قمنا بتعریف الاقتصاد المقاوم و شرح مفاهیمه و مکانته فی منظومه دراسات الاقتصاد الإسلامی. فقد تم استخراج مبادئ مختلفه لسلوک المستهلکین و المنتجین فی المدرسه الاقتصادیه للإسلام، و فی المرحله التالیه تم رسم النمط المطلوب للمجتمع الإسلامی فی مجال الاستهلاک و الإنتاج باستخدام المبادئ الحاصله. الخطوه التالیه‌ لهذه المرحله هی دراسه الوضع الموجود فی البلد فی قطاع الاستهلاک و الإنتاج بنظره باثولوجیه، لنتمکن من التعرف علی نقاط القوه و الضعف عبرها للکشف عن النمط المطلوب و تقدیم أسالیب للتحول من الوضع الموجود إلی الوضع المطلوب. فی المرحله ما قبل الأخیره، تم التعریف بالعناصر الرئیسه للسلوک الاقتصادی فی الاقتصاد المقاوم و عرض النمط المطلوب لسلوک المستهلکین و المنتجین فی فصلین منفصلین، و اختتم هذا البحث بتقدیم عناصر إلی المستهلکین و المنتجین لیضعوها فی أولویه سلوکهم الاقتصادی،‌ لیسیر اقتصاد البلد فی طریق النشاط و المقاومه، لیتأثر هذا الاقتصاد من الخارج أقل تأثراً ویؤثر علیه أکثر تأثیراً.
المصطلحات المفتاحیه:الاقتصاد المقاوم، اقتصاد المقاطعه، المقاطعه، السلوک الاقتصادی

Abstract:
Due to the Islamic Republic’s special circumstances in the world, the issue of resistive economics has been proposed by Iran’s Supreme Leader. This theory is an active approach to make Iran’s economy resistant to global shocks and damage, reliant only on domestic resources, and influential on global economy. Currently, western powers are doing their best to harm Iran’s economy. Imposing severe economic sanctions is one of their measures to this end, illustrating the importance of resistive economics.
This study aims at answering two basic questions with regard to consumers’ and manufacturers’ economic behavior principles in this economic situation. First, the definitions and principles of resistive economics and its position in Islamic economy are discussed. Delving into the Islamic economy, the researcher has suggested a set of principles for consumers’ and manufacturers’ behavior. Then, in light of these principles, a model for consumption and production in the Islamic society has been proposed. Afterwards, Iran’s consumption and production conditions have been evaluated in light of this model, highlighting weaknesses and strengths in order to bring about change for the better. Then, the main components of economic behavior in the resistive economics are discussed and the desirable model for consumer and manufacturer behavior is suggested in two separate chapters. Finally, the components of economic behavior on which consumers and manufacturers should place priority in the resistive economics are dealt with, so that Iran’s economy becomes resistant to global shocks and has the highest amount of influence on the global economy.
Key words: Resistive economics, Sanction economics, Sanction, Economic behaviour

Imam Sadigh (a.s.) University
Islamic Studeis and Economics Faculty
The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics
Analysis of Economic Behaviours in Resistive Economics Basis on Islamic Teachings;
( A case study of consumption & production )
Supervisor:
Dr. Hojatollah Abdolmaleki
Advisor:
Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa
Student:
Mohammad Ali Gooya
Date
April 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مطالعه موردی مصرف و تولید)”