پایان‌نامه: رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد پیوسته

رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی

استاد راهنما: دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا

استاد مشاور: دکتر محمدرضا شاهرودی

استاد داور: دکتر حمید ناظمان

دانشجو: علی سعیدی

شهریور ۱۳۸۹

۱٫۱٫۱     چکیده

یکی از مهمترین رفتارهای افراد و خانوارها در حوزه اقتصاد مربوط به مصرف است. از آنجا که تقریباً در همه کشورها، حجم زیادی از تولیدناخالص‌داخلی به مصرف اختصاص دارد، کوچکترین نوسان و تغییری در حجم (کمیت) و نوع (کیفیت) مصرف تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه خواهد داشت.

در اقتصاد متعارف، تحلیل‌های مربوط به مصرف، محدود به عوامل بازاری مثل قیمت‌ها و درآمد است و عوامل غیربازاری (عمدتاً روانی و فرهنگی) نادیده انگاشته می‌شود. عوامل غیربازاری مانند انتظارات ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به آیندۀ بازار، رفتارهای احتیاطی، رفتارهای تقلیدی، اطمینان مصرف‌کنندگان به بازار و اهمیت‌دادن به مصرف نسبی و مبتنی بر چشم‌و‌هم‌چشمی، دارای اثرات چشمگیری بر سطح مصرف افراد هستند به‌گونه‌ای که مصرف را در دوران رونق بیش از حد معقول افزایش می‌دهند و باعث ایجاد حباب‌های اقتصادی می‌شوند و در دوران رکود، مصرف را بیش از حد کاهش می‌دهند و دوران رکود را طولانی‌تر و شدیدتر می‌کنند.

اسلام در طرح‌ریزی نظام اقتصادیخود، با جهت‌دهی و هدایت انگیزاننده‌ها و محرک‌های درونی افراد و همچنین وضع محدودیت‌های فقهی و اخلاقی مختلف، سعی کرده است رفتارهای مصرفی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نه تنها به بحران‌های گستردۀ اقتصادی منتهی نشود بلکه موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم سازد. تصفیۀ اخلاقی انگیزه‌ها و سلایق پیش از ورود به بازار،منع مصرف مسرفانه و برنامه‌ریزی برای رسیدن همۀ اقشار جامعه به مصرف در حد کفاف، تحریم ربا و جلوگیری از تأمین مالی مصرف مبتنی بر بدهی و نهایتاً ایجاد انگیزه‌های الهی برای کارکردن و کسب درآمد، از جمله سیاست‌های اسلام برای مهار بخش بحران‌زای رفتارهای مصرفی و در کنار آن، ایجاد تقاضای لازم برای تداوم رشد اقتصادی می‌باشد.

واژگان کلیدی: رفتارهای مصرفی، بحران اقتصادی، مصرف در حد کفاف، مصرف مسرفانه

۱٫۲     العنوان: دور السلوک الاستهلاکی فی إثاره الأزمات الاقتصادیه و توسعها من منظور إسلامی

الباحث: علی السعیدی

الأستاذ المشرف: الدکتور محمدهادی زاهدی‌وفا

الأستاد المساعد: الدکتور محمدرضا شاهرودی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه

یعتبر الاستهلاک من أهمأعمال الأفراد و الأسر فی علم الاقتصاد. و لأنه یحتل فی أغلب البلدان حجماًکبیراً من إجمالی الانتاج القومی،فأی تغییر أو تقلّب فی کمّیه الاستهلاک و نوعیته یؤثر تأثیراً ملحوظاً علی النمو الاقتصادی و التنمیه.

تحالیل الاستهلاک الموجوده فی الاقتصاد المألوف تنحصر عادهً فی العوامل السوقیه کالأسعار و الموارد، و تغفل عن العوامل غیر السوقیه التی هی فی الأغلب نفسیه و ثقافیه.

تؤثر العوامل غیر السوقیه کتوقعات المستهلکین بالنسبه إلی مستقبل السوق أو التصرفات الاحتیاطیه أو الاتباعیه أو ثقه المستهلکین بالسوق أو الاهتمام بالاستهلاک النسبی و القائم علی التسابق الاستهلاکی فی مقدار الاستهلاک؛ ففی فتره الرخاء الاقتصادی تزید هذه العوامل ‌حجمَ‌ الاستهلاک فتؤدی إلی حدوث الحباب الاقتصادی و فی فتره الکساد تقلل الاستهلاک و تسبب فی استمرار فتره الکساد و شدتها.

حاول الإسلام فی بناءنظامه الاقتصادی أن یدیر السلوک الاستهلاکی بهدایه و توجیه الدواعی و البواعث و جعل الحدود الفقهیه و الأخلاقیه المتعدده و المتنوعه حتی لا یؤدی هذا الاستهلاک إلی الأزمات الاقتصادیه الموسعه بل یوجب الرخاء و النمو الاقتصادی.

و من سیاسات الإسلام و تدابیره لردع القسم المؤزِّم من السلوک الاستهلاکی و إیجاد الطلب المحتَّم لدوام النمو الاقتصادی تزکیه الدواعی و الرغبات قبل الورود فی السوق، و کذلک المنع من الإسراف و التدبیر لحصول کل الطبقات علی قدره الاستهلاک بحدِّ الکفایه و تحریم الربا و المنع من التمویل القائم علی الدیون و القروض و أخیراً إثاره الدواعی الإلهیه للکسب و العمل.

الکلمات الأساسیه: السلوک الاستهلاکی، الأزمات الاقتصادیه، الاستهلاک بحد الکفایه، الإسراف (الاستهلاک المبذر)

 

 

۱٫۲٫۱     Abstract

The most important behavior of individuals and households is consumption. As the consumption compromises a considerable part of GDP in most of the countries, any small change in the quantity and quality of it will have a huge impact on the growth and development of the country.

In conventional economics, consumption analyses and theories only deal with the market variables such as prices and incomes and the role of non-market variable, especially psychological and cultural ones, is ignored. Non-market variables such as psychic expectations of consumers about the future of the market, precautionary behavior, imitating behavior, consumer’s confidence in the market and caring about relative consumption have substantive impacts on the level of consumption such that they cause consumption to rise more than enough in booms and generate bubbles, and to decline more than enough in recessions and make them longer and more intense.

In designing economic system, Islam has directed and conducted innate incentives and motivations and also posed legal and ethical constrains. In doing so, Islam has tried to manage consumption behaviors such that not only prevent extensive economic crises but also provide the conditions for advancing the economy. Among Islamic policies to control troubling part of the consumption and to provide necessary demand for economic growth are: ethical settlement of the incentives before entering the market, prohibiting prodigal consumption and planning to bring all the people to a Kafaflevel of consumption, prohibiting Riba and not recommending to debt-financing the consumption, and finally, introducing divine incentives for working and making money.

Keywords: consumption behaviors, economic crisis, Kafaf level of consumption, prodigal consumption

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

MA Thesis

An Islamic Approach to the Role of Consumption Behaviors in Emerging and Continuing of Economic Crises

Ali Saeedi

Superviser: Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa

Adviser: Dr. Mohammad Reza Shahroodi

Sep 2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی”