پایان‌نامه: تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش بازرگانی

تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان

استاد راهنما: آقای دکتر مصباح الهدی باقری

استاد مشاور: آقای دکتر مهدی سپهری

دانشجو: سعید مسعودی پور

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

موضوع کسب و کار و تامین معیشت زندگی یکی از مهم­ترین و حیاتی­ترین اجزای هر جامعه انسانی را تشکیل می­دهد. این موضوع از آنجا که خاستگاه تمایلات مادی است، می­تواند ریشه انحرافات مهمی تلقی شود. لذا سامان دادن به این حوزه رفتاری و تعاملی انسانی، امری ضروری به شمار می­رود. تنظیم و بهبود این روابط بایستی با تکیه بر معارف دینی باشد که ضمن کارآمدی لازم می­تواند زمینه تکامل فردی و اجتماعی را فراهم کند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا در سطح مبانی، سنت رزق از منظر قرآن کریم تبیین شده و تاثیر آن بر کسب و کار بیان شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با رویکرد تفسیر قرآن به قرآن است. برای تبیین نگاه قرآن در موضوع سنت رزق، تمام آیاتی که از ریشه رزق هستند، احصا و مورد تدبر و تفسیرخوانی قرار گرفتند و مدل سنت رزق از آیات قرآن در سه بعد اصلی احصا شد: رزق، رازق و مرزوق. در بعد رزق، برخی از مصادیق رزق در قرآن، توصیفات رزق در قرآن، مفاهیم مرتبط با رزق، دوگان­های رزق، ابعاد سنت رزق و … مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت رازق خداوند به عنوان رازق حقیقی در قرآن معرفی شد و در نهایت در قسمت مرزوق، رفتار مرزوقین در مقابل قبض و بسط رزق، آسیب شناسی رفتاری در بهره مندی از نعمت، وظایف مرزوقین در بهره از رزق و آثار ایمان به رزاقیت خداوند بیان شد. در نهایت نیز دو کارکرد اعتقاد به سنت رزق به اجمال بررسی شد. کارکرد اول در خصوص توجه به سنت های الهی در برنامه ریزی است و کارکرد دوم بازخوانی اصل رقابت با قرائت نظام سرمایه داری از منظر دینی است.

کلمات کلیدی:

سنت الهی، سنت رزق، کسب و کار، قرآن کریم، روش تحقیق موضوعی، تفسیر المیزان

العنوان: تحدید مکانه سنه الرزق و الاعتقاد بها فی التجاره من منظور القرآن الکریم مع الترکیز علی تفسیر «المیزان»

الباحث: سعید مسعودی بور

الأستاذ المشرف: الدکتور مصباح الهدی باقری

الأستاذ المساعد: الدکتور مهدی سبهری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

موضوع التجاره و تأمین المعاش یعدّ من أکثر الأجزاء أهمیه و ضروره فی المجتمع البشری. و بما أن هذا الموضوع هو أصل الرغبات المادیه یمکن أن یؤدی إلی الانحرافات الهامه. لذلک من الضروری تنظیم هذه الناحیه من الجوانب السلوکیّه فی المجتمع. و تعدیل و تحسین هذه العلاقات یجب أن یکون معتمداً علی أساس دینی، لیمهّد الطریق للتنمیه الشخصیه و الاجتماعیه إلی جانب الکفاءه والفعالیه.

فی هذه الدراسه نحاول علی مستوی المبادئ أن نوضح سنه الرزق فی القرآن الکریم و آثارها علی التجاره. و طریقه البحث فی هذه الدراسه، البحث الموضوعی فی القرآن الکریم باستخدام نهج تفسیر القرآن بالقرآن. و لتبیین نهج القرآن فی الموضوع (سنه الرزق) استخرجنا کل الآیات التی استخدمت فیه مفرده «رزق» و مشتقاتها و بعد التدبر و قراءه التفسیر استخرجنا نموذج سنه الرزق فی ثلاثه أبعاد: الرزق، الرازق و المرزوق. فی موضوع الرزق درسنا بعض المصادیق و الأوصاف و المفاهیم المرتبطه بالرزق، والمزدوج لکلمه «رزق» و سائر الجهات فی هذا الموضوع و فی موضوع الرازق، قدّم الله سبحانه و تعالی یوصفه الرازق الحقیقی علی أساس القرآن الکریم و فی نهایه المطاف و فی موضوع المرزوق بیّنّا الضرر فی الاستفاده السیئه من النعم، و أیضاً واجبات المرزوقین و آثار الإیمان برازقیه الله سبحانه و تعالی فی العیش. و فی النهایه حددت وظیفتان فی الاعتقاد بالرزق. الوظیفه الأولی هی الالتفات إلی سنن الله فی التخطیط، و الوظیفه الثانیه هی إعاده النظر فی مفهوم المنافسه فی النظام الرأسمالی من منظور دینی.

الکمات الرئیسیه:

سنه الله سبحانه و تعالی، سنه الرزق، التجاره، القرآن الکریم، البحث الموضوعی، تفسیر«المیزان».

Abstract:

Business and livelihoods are among the most important and vital components of any human community. This issue can be considered as the root of numerous important deviations; since it is the material interests. So it is essential to regulate the mentioned behavioral and interactive domain. Regulation and improvement of these relations must be based on religious education which has adequate efficiency and can provide personal and social progress. The present study tries to explain divine law of Rizq according to the Holy Quran and its effects on business as a basic step. The research method used in this study is subject-based research method in the Holy Quran based on the Quran to Quran interpretation approach. For the explanation of Rizq from point of view of Holy Quran, all the verses from the root of Rizq are gathered and read for the interpretation. Finally the law of Rizq model according to the Holy Quran in three main dimensions is offered: Rizq, Raziq, Marzooq. In the Rizq dimension, these subjects were explained: some of the examples of  Rizq in the Holy Quran, the descriptions of Rizq in the holy Quran, the duals of Rizq, the dimension of the law of  Rizq and so on. In the Razeq dimension, God is presented as the only real Raziq in the Holy Quran and finally in the Marzooq dimension, the reaction of people against the Rizq contraction and expansion, behavioral pathology in usage of Nemat, the tasks of people against of usage of Rizq and the effects of faith to God are shown. At the end, two functions of belief in the law of Rizq were studied briefly. The first function is the consideration of divine laws in planning and the second is reinvestigation of competition definition from the view point of capitalism in Islamic view.

Keywords:

The Divine Law, The Law of Rizq, Business, Holy Quran, Thematic Research Method,     Al-mizan Interpretation.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic studies and Management

A thesis presented for the degree of master of art in management

Business

An Explanation of the Position of the Divine Law of Rizq and our Belief in it in Business According to the Holy Quran with Emphasis on Al-mizan

Supervisor:

Mesbaholhoda Bagheri, PhD

Advisor:

Mahdi Sepehri, PhD

Student:

Saeid Masoudipoor

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان”